🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

piś

Cite this page as:"piś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_piś (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“five”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TB
Equivalent in TA:päñ
Lexeme variants:piś; pīś; pi=
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nompiśpiś
voc
accpiśpiś
genpiśaṃtspiśaṃts
locpiśnepiśne
comit
inst
abl
perlpissapissa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pīś

1IOL Toch 49 a2…nte kuse stepīśāntsi a3/// pīś
2IOL Toch 49 a3pīś āntsi a3///pīśāntsi allok a4///
3IOL Toch 177 a2/// a2/// pañäktepīśāntseṃ pe… ///
4IOL Toch 177 b3/// …ñai • wästo-yäknepī(ś)/// b4/// –
5IOL Toch 177 b5b5/// āñmtsa aikaripīśāntsi ///
6IOL Toch 213 a6/// a6/// …rsakapīśātsi yśāmna lakle :
7IOL Toch 270 b3/// b3/// rittoṣpīśāṃtsi mäkcai ·e ///
8IOL Toch 602 b4/// – nträ nukospīśā(nts)e /// b5///
9IOL Toch 874 a2/// a2/// (ś)ākkeṃpīśkänt(e) tsainw(a) /// a3
10PK AS 5A b4(s)n(ai)y āñm«†ä» karsoym ;pīśāntseṃ ; mā-ṣe(kaññeṃ) 18σ
11PK AS 5D a5…meṃ : kärsanalyeṃ ;pīśāntseṃ ; paramārthä ;
12PK NS 22 a6(pū)dñäkte ; aklaṣlyempa ;pīśkänte /// a7
13PK NS 56 a5āklyi yāmoṣ śtwāra dhyananmameṃpīśabhib1(jñänta) /// alaitacci krentaunameṃ
14PK NS 56 b5(e)r(e)patempa : tasemane popīśāntseṃ ; tserekwa ka
15THT 30 b6kṣananm= ; epiṅte ;pīśāntsi ; dharmacākkär ñem
16THT 149 a4/// /// ści – –pīśāntsi śtwāra ścon(a)nne piś
17THT 152 a4eṅkalñe sruko /// a4pīśāntsenne śak wi kottarwa
18THT 152 a6a6palkatsitumeṃpīśantseṃts«†ä» ṣñass· /// b1
19THT 168.c b6ṣe /// b6///pīśantseṣṣai ///
20THT 192 a1dhatunmane śak wi āyatantanepīśāntseṃne śtwāra smṛtyupasthāṃnta a2
21THT 192 a4śak wi āyatanta yelpallonapīśāntseṃne yapäṣṣällona kuce b1
22THT 404 b3ka ; śaiṣ(ṣ)ene 4pīśwänt(a)r(wa)sa ; (tane) (pärskoṣ)

piś

1G-Su 1 a1a1salpeṃpiścmela ; añityātṣe ;
2HWB 74(1) a3wäsokäś āka laś cakpiśtom a4yotkolau ñāna(caṃ)ttretse
3HWB 74(1) a3 āka laś cakpiśtom a4yotkolau ñāna(caṃ)ndretse
4HWB 74(4) a2mlyokotau pleksa (okta)kar yältsepiśkäṃnte ikäṃtsa a3kāsitse
5HWB 74(4) a3a3kāsitse pernaiśe cākpiśtom mlyokotau pleksa ṣuktakar
6HWB 74(4) a8 werwiyetse pautkeṣṣi cāñipiś(käṃ)te a9meśiñes sitetse
7IOL Toch 10 b4kene patākänta takāre īkäṃpiś20-5 ॥ ñake b5
8IOL Toch 15 b4paramānuntasa läkāṣäle tumeṃ nopiśkre…
9IOL Toch 31 a2taṅkätumeṃ caipiśkänte käryo(rttāñc) /// a3
10IOL Toch 36 a1/// – ·s· ·k·piśkänt(e) ys(ā)ṣṣ(a)na d(i)n(āränta) ///
11IOL Toch 36 a2(ca)ṇ(ḍ)āleṃś weṣäṃ maimañci toṃpiśkänte /// a3
12IOL Toch 36 b4/// (we)ṣṣäṃ maimañci tona-kpiśkänte din(āränta) /// b5
13IOL Toch 76 b5b5/// …dveṃññeṣṣe sāṅkpiśkänte orotse cäm(p)ab6(mñe) ///
14IOL Toch 100 a3/// a3/// …tär-nepiśpärkāwänta a – ///
15IOL Toch 102 b3/// b3/// ·aupiśono… /// b4///
16IOL Toch 109 b5b5/// (āṃt)p(i) ;piśkänte cmelane ; kauṣträ
17IOL Toch 128 a2(a)a2lyeṅkäts ··wä· tākoṃ onolmipi(ś)ymainne ka ·au – – – –
18IOL Toch 153 a3pratītyasamutpāt ste • ॥piśa4/// …lle ste
19IOL Toch 213 a1te palkatsitumeṃpiśantse· /// a2///
20IOL Toch 218 b3ṣke śak treyeṃ :piśśak trey(eṃ) – ///
21IOL Toch 222 a4/// a4/// – –(pi)śkänte tinārä(nta) /// b1
22IOL Toch 222 b2b2/// – mṛgāramātapiśkänte tināränta pīto ///
23IOL Toch 254 a2a2/// – wnolmeṃpiścmelṣeṃ l· /// a3
24IOL Toch 466 a3/// (pälsko)ṣṣ(i) śpālmeṃ ckentapiśreskeṃ /// a4///
25IOL Toch 488 a1a1/// – (ka)marttīkepiśa2/// pañäktäṃñe perne
26IOL Toch 511 a3a3/// (o)nolmi popiś·· /// a4///
27IOL Toch 571 a2/// a2/// …śpiś/// b1/// – –
28IOL Toch 626 b2/// b2/// …rmeṃpiśantseṃ(ts) /// b3///
29IOL Toch 802 a5·e /// a5///(pi)śāntseṃne kälpāsträ –
30IOL Toch 802 b2b2/// …ṣṣī sūtärnepiśāntseṃ weña /// b3
31IOL Toch 802 b3weña /// b3///piśantseṃtsä ṣañäññe /// b4
32IOL Toch 857 a2– tsä • toṃpi(ś)/// b1/// – – –
33Is-001-ZS-Z-02 a1śak-ok kṣuṃntsa ṣkaśce meṃnepiśmeñantse ne nawāke kalyānarakṣite
34Kg-012-YD-N-01 a2indradewe(ṃ) lā(n)te śak a2(p)i(ś)kṣ(u)ṃntsa śaṅki wate a3
35Kucha 189 a1a1/// yältsepiśkänte a2/// t(a)rya
36Kucha 190 a3tom mlyokotau pleksa ṣuktakarpiścāñi yä(ltse)
37Kucha 191 a3a3maṅkusäkosa śwāra cakaṃmapiśtom ysāresa cāneṃ śām·
38Kz-181-QS-L-02 a1a1piśkṣuntsa yśuh(kw)ālānti
39Kz-222-ZS-L-05 a1s· – – – – ·i mitrepiśklaina – – – – – – (m)itrasviñi – –
40M 500.1 a4; sak käll(o)a4(yeṃ) ;(piś)(cmelṣi) ; (ñiññ=) (akālksa)
41M 500.1 a5aknātsañe ; orkamñe ;piścmelaṣṣeṃts ; näśītär ;
42Ot 12 a4tom ysāre wsam cākpiśtom a5paṣkaroṣe ṣalywe
43Ot 12 a7aslyaimaṣai ysāre päst wsampiścakaṃnma wi tom a8
44Ot 12 a10trai ṣaṅkäṃ ysāresa cākpiśtom a11simā kurriṅkāteṃtse
45Ot 12 a12wsam śak tärya cakaṃnmapiśtom ṣau nesäṃ a13
46Ot 12 a15ynaikenta hkhainta käryām ysāresapiśtom
47Ot 13.1 a2aspawār tarya tmane wiltsepia3śkäṃnte pśāka : wi
48Ot 13.1 a3: wi wässanmaś cāñipiśtmane ṣkas yiltse a4
49Ot 19.1 a3kamānte yältse a3piśkäntetāy«†ä» saṅkrāmiññai
50PK AS 2B a1pepakṣu kaṣāy śak danthipalpiśywārtsa pippāläṃnta viralom
51PK AS 4B a2aknātsaññe ; orkamñe ;piścmelaṣṣeṃts ; näśītär ;
52PK AS 4B b2; ṣek karuntsa :(piś)(cmela)ṣṣ(eṃ)ts ; pakāna ;
53PK AS 4B b3pelaikneṣe ; auśimar ;piścmelaṣṣeṃ : ṣlyaṣṣe palsko
54PK AS 4B b5; po klautko(-ñ) ;piś(c)melaṣṣi (:) kant-okt k(l)e(śan,ma)
55PK AS 5A a3; a3o(ko)s(a) ;piścmelaṣṣeṃts ; wikoyträ ;
56PK AS 5A b218σ b2arañcänne ;piścmelṣeṃ ; tarya śpālmeṃ
57PK AS 5C b1; källo(ṃ) wnolm(i) (:) p(i)ś(ā)nt(seṃ)b2tsä ; ṣañäññe ;
58PK AS 5C b2 wāloyträ ;piścmelṣeṃts ; ek pälskoṣṣe
59PK AS 5D a4a4…tär-ñ : popiścmelṣi ; onolmi ;
60PK AS 5D b3b3sak källoyeṃ ;piścmelṣi ; ñiññ= akālksa
61PK AS 5D b6yāmortse ; okosa ;piścmelaṣṣi ; onol(mi) ;
62PK AS 6B a4: jetavaṃ saṃghārāmne ;piśkänte aklaṣlyemp= eṣe 70-7
63PK AS 10 b3se śaumontse tesapiś(l)y(kwarwa) /// b4///
64PK AS 12C a2; – – a2(piś)(cme)l(aṣṣ)e(ntsä) ; (s)am(u)d(t)ärntse ;
65PK AS 13A a2·uyaḍi – /// a2piścmelaṣṣeṃ caukate pācer si
66PK AS 13C b3/// (wṣe)ññai manta ;piścmelane kälpāmo : kl·
67PK AS 15H a4/// a4/// kṣtarpiścmela śwāma(ne) /// a5
68PK AS 16.2 b2ywārc ersante ; ab2bhijñentapiśṣäp no : 1
69PK AS 16.3 a2karūnäṣṣe troṅk aurcce ;piścmelaṣṣeṃ ceccūkoṣ«†ä» : tumeṃ
70PK Bois A17 a1a1///p(i)śyakwi ///
71PK Bois A44 a2/// – – yaṃpiś
72PK Bois B3 a4yakwi eṣṣemeṃ • a4piśokso ṣete
73PK Bois B9 a2 tärkanata2piśkṣuṃntsa ñuñce meṃne
74PK Bois B20 a3trey • kerccapaṃ śakpiśteṃ parra a4(ptārka)
75PK Bois B24 a3yaṃ a3cewämpa śāmnapiśkliye sana a4teṃ
76PK Bois B30 a1(o)a1ksaiṃpiśte parra ptārka
77PK DA M 507.1 a1a1piśkṣuṃntsa meñye naima(ñe) ///
78PK DA M 507.1 a1a1piśkṣuṃntsa meñye naima(ñe) ///
79PK DA M 507.2 a7kapyā(res) /// (ca)a7kanma 5piśt(om) /// a8wärsaññe
80PK DA M 507.2 a7kapyā(res) /// (ca)a7kanma 5piśt(om) /// a8wärsaññe
81PK DA M 507.3 a1a1piśkṣuṃntsa naiymañe meṃ(ne) ///
82PK DA M 507.3 a10/// a10meñe tritepiśmeña(ntse) /// a1110
83PK DA M 507.3 a13pakacāñi(ś) /// a13wsampiśtom 5 /// a14
84PK DA M 507.3 a15/// a156 towäpiśtom 5 pi(ś) ///
85PK DA M 507.3 a15towä piś tom 5pi(ś)/// a16tsañi ///
86PK DA M 507.3 a1a1piśkṣuṃntsa naiymañe meṃ(ne) ///
87PK DA M 507.3 a10/// a10meñe tritepiśmeña(ntse) /// a1110
88PK DA M 507.3 a13pakacāñi(ś) /// a13wsampiśtom 5 /// a14
89PK DA M 507.3 a15/// a156 towäpiśtom 5 pi(ś) ///
90PK DA M 507.3 a15towä piś tom 5pi(ś)/// a16tsañi ///
91PK DA M 507.4 a2kerca(piśke) /// a2towäpiś5 /// a3śak
92PK DA M 507.4 a5/// a5meñe tritepiśmeñants(e) /// a6towä
93PK DA M 507.4 a2kerca(piśke) /// a2towäpiś5 /// a3śak
94PK DA M 507.4 a5/// a5meñe tritepiśmeñants(ene) /// a6towä
95PK DA M 507.5 a5/// a5oktañcepiśmeñantse -ne ñuweñ śaṅki
96PK DA M 507.5 b1/// (c)āneṃ wsāwa-ne ikäṃpiś20-5 b2/// masa
97PK DA M 507.5 a5(wasa) /// a5oktañcepiśmeñantsene ñuweñ śaṅki paintentse
98PK DA M 507.5 b1/// (c)āneṃ wsāwa-ne ikäṃpiś20-5 b2/// masa
99PK DA M 507.7 a1a1piśkṣuṃntsa naimañe ṣuk meñaṃntse
100PK DA M 507.7 a10oktaśkene ploryaces mot käryāmpiśṣaṅkäṃ wäntiśke śarsa
101PK DA M 507.7 a1a1piśkṣuṃntsa naimañe ṣuk meñaṃntsene
102PK DA M 507.7 a10oktaśkene ploryaces mot käryāmpiśṣaṅkäṃ wäntiśke śarsa
103PK DA M 507.8 a1a1piśkṣuṃntsa ṣkacce meṃne saṅkantse
104PK DA M 507.8 a1a1piśkṣuṃntsa ṣkacce meṃne saṅkantse
105PK DA M 507.10 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣka(s)
106PK DA M 507.10 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣka(s)
107PK DA M 507.12 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣkas
108PK DA M 507.12 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣkas
109PK DA M 507.13 a1wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a2///
110PK DA M 507.13 a2(ws)āwa wi cakanma 2piśtom 5 a3///
111PK DA M 507.13 a3wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a4///
112PK DA M 507.13 a4wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a5///
113PK DA M 507.13 a1wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a2///
114PK DA M 507.13 a2(ws)āwa wi cakanma 2piśtom 5 a3///
115PK DA M 507.13 a3wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a4///
116PK DA M 507.13 a4wsāwa wi cakanma 2piśtom 5 a5///
117PK DA M 507.14 a10/// (caka)nma ṣuk towäpiś70-5 a11/// ṣ(e)
118PK DA M 507.14 a10/// (caka)nma ṣuk towäpiś70-5 a11/// ṣ(e)
119PK DA M 507.15 a5śak ṣe cakanma towpiś10-1 5
120PK DA M 507.15 a5śak ṣe cakanma towäpiś10-1 5
121PK DA M 507.22 a5ṣamā… /// a5oktañcepiśmeñantse n(e) /// a6
122PK DA M 507.22 a5ṣamā… /// a5oktañcepiśmeñantsen(e) /// a6kamāte
123PK DA M 507.23 a1ysāre par(ra) w(sā)wa towäpiś5 a2/// ///
124PK DA M 507.23 a3cak(a)nma w(i) 2 towäpiś5 a4kercapiś(k)e(nts)e (ka)p(c)i
125PK DA M 507.23 a5(cakan)m(a) w(i) 2 t(o)w(ä)piś5 a6kerc(a)p(i)śk(e)nts(e) kapci
126PK DA M 507.23 a910 a9meñe ñuntepiśmeñantse -ne s(aṅkantse) (swassi)ṣṣ(ai)
127PK DA M 507.23 a10(swassi)ṣṣ(ai) (y)s(ā)r(e) w(ā)ltsaṣam a10piścakanma tune-k pito masa
128PK DA M 507.23 a10cakanma tune-k pito masapiśtom 5 a11meñe
129PK DA M 507.23 a13śak wine ysāre w(āltsaṣam)(piś)(ca)k(a)nma 5 a14rapaññe
130PK DA M 507.23 a16ysāre w(s)āwa wāltsasi cākpiśtom a1710-5 ///
131PK DA M 507.23 a1ysāre par(ra) w(sā)wa towäpiś5 a2/// ///
132PK DA M 507.23 a3cak(a)nma w(i) 2 towäpiś5 a4kercapiś(k)e(nts)e (ka)p(c)i
133PK DA M 507.23 a5(cakan)m(a) w(i) 2 t(o)w(ä)piś5 a6kerc(a)p(i)śk(e)nts(e) kapci
134PK DA M 507.23 a910 a9meñe ñuntepiśmeñantsene s(aṅkantse) (swassi)ṣṣ(ai) (y)s(ā)r(e)
135PK DA M 507.23 a10(swassi)ṣṣ(ai) (y)s(ā)r(e) w(ā)ltsaṣam a10piścakanma tune-k pito masa
136PK DA M 507.23 a10cakanma tune-k pito masapiśtom 5 a11meñe
137PK DA M 507.23 a13śak wine ysāre w(āltsaṣam)(piś)(ca)k(a)nma 5 a14rapaññe
138PK DA M 507.23 a16ysāre w(s)āwa wāltsasi cākpiśtom a1710-5 ///
139PK DA M 507.25 a3sarwaṃnteṃ mante a3wsā-nepiś5 ṣeme saṅkik śwer
140PK DA M 507.25 a3sarwaṃnteṃ mante a3wsā-nepiś5 ṣeme saṅkik śwer
141PK DA M 507.26 a1āka par«r»a wsam towäpiś5 a2/// (pi)ś
142PK DA M 507.26 a2piś 5 a2///(pi)ścalyīñi lyāka se kapci
143PK DA M 507.26 a4rine wāya cakanma śakpiśa5/// cinaute
144PK DA M 507.26 a6a6/// …re śakpiśplyeṅkam śwerār a7///
145PK DA M 507.26 a19/// (wā)ya cāk towäpiś5 a20/// (-ś)k(e)
146PK DA M 507.26 a31(-n)m(a) wi 2 towäpiś5 a32/// (mo)ko
147PK DA M 507.26 a35kapci a35/// (to)wäpiś5 a36/// (ka)pci
148PK DA M 507.26 a39se kapci a39///piś5 tau sanai 1
149PK DA M 507.26 a1āka par«r»a wsam towäpiś5 a2/// (pi)ś
150PK DA M 507.26 a2piś 5 a2///(pi)ś5 calyīñi lyāka se
151PK DA M 507.26 a4rine wāya cakanma śakpiśa5/// cinaute
152PK DA M 507.26 a6a6/// …re śakpiśplyeṅkam śwerār a7///
153PK DA M 507.26 a19/// (wā)ya cāk towäpiś5 a20/// (-ś)k(e)
154PK DA M 507.26 a31(-n)m(a) wi 2 towäpiś5 a32/// (mo)ko
155PK DA M 507.26 a35kapci a35/// (to)wäpiś5 a36/// (ka)pci
156PK DA M 507.26 a39se kapci a39///piś5 tau sana 1
157PK DA M 507.27 a1a1piśkṣuṃntsa nai(mañe) /// (caka)a2nma
158PK DA M 507.27 a16/// a16meñe śtartepiśmeñ(antse) (ne) /// a17
159PK DA M 507.27 a17(ne) /// a17…wäpiś5 a18śak meñantse
160PK DA M 507.27 a1a1piśkṣuṃntsa nai(mañe) /// (caka)a2nma
161PK DA M 507.27 a16/// a16meñe śtartepiśmeñ(antsene) /// a17…wä
162PK DA M 507.27 a17meñ(antsene) /// a17…wäpiś5 /// a18śak
163PK DA M 507.28 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣkas
164PK DA M 507.28 a11śātre yi /// a11piśkṣuṃntsa nāśmi lānti śaiyye
165PK DA M 507.28 a19tarya 20-3 /// a19piśmeñantse -ne putteyān(e) ///
166PK DA M 507.28 a26pratiwakne k(ercapiśke) /// a26piś5 /// a27piś
167PK DA M 507.28 a27piś 5 /// a27piśmeñantse -ne calyīñi ///
168PK DA M 507.28 a1a1piśkṣuṃntsa meñe ṣkaste ṣkas
169PK DA M 507.28 a11śātre yi /// a11piśkṣuṃntsa nāśmi lānti śaiyye
170PK DA M 507.28 a19tarya 20-3 /// a19piśmeñantsene putteyān(e) /// (śak)
171PK DA M 507.28 a26pratiwatne k(ercapiśke) /// a26piś5 /// a27piś
172PK DA M 507.28 a27piś 5 /// a27piśmeñantsene calyīñi /// a28
173PK DA M 507.34 a1a1piśkṣuṃ nāmśi lānti śaiyye
174PK DA M 507.34 a8se wäntiśkentse (kapci) a8piśmeñantse -ne putteyāne wai
175PK DA M 507.34 a14wi cakanma 2 towäpiśa155 kercapiśkent(s)e (kapci)
176PK DA M 507.34 a18klāṣukiṃ e(r)kä(ntsolentse) (kapci) a18piśmeñantse -ne calyīñi cokiś
177PK DA M 507.34 a22kuṣaimeṃ yap (klāte) (t)o(wä)piś5 a23wäntiśke«†śke»n(t)s(e) (kapci)
178PK DA M 507.34 a1a1piśkṣuṃ nāmśi lānti
179PK DA M 507.34 a8se wäntiśkentse (kapci) a8piśmeñantsene putteyāne wai koroñci
180PK DA M 507.34 a14wi cakanma 2 towäpiśa155 kercapiśkent(s)e (kapci)
181PK DA M 507.34 a18klāṣukiṃ e(r)kä(ntsolentse) (kapci) a18piśmeñantsene calyīñi cokiś mlyokotau
182PK DA M 507.34 a22kuṣaimeṃ yap (klāte) (t)o(wä)piś5 a23waṃntiśke«†śke»n(t)s(e) (kapci)
183PK DA M 507.37 and .36 a35tsäṅk(ana) /// (ka)a35lpa tumanepiśyältse asuwa /// a36
184PK DA M 507.37 and .36 a36/// a36śkār plyeṅksapiśkätstsa • eṅkaraṣana tānaṃ
185PK DA M 507.37 and .36 a53sāṅktsa eñcil tesa-ne wiltsepiśkäṃtsa ikäṃ kaumma
186PK DA M 507.37 and .36 a56āṃśintse eñcil tessa tarsepiśkäṃntsatarya pi«kwa»a57lasa
187PK DA M 507.37 and .36 a58usūkoreś eñcil tessa wia58ltsepiśkäntsa kṣemiśkeṃ eñci(l) (t)e(ssa)
188PK DA M 507.37 and .36 a62a62pikultsa yśematkaṣṣe saṅkatsepiśśak kaumma asālye wasa
189PK DA M 507.37 and .36 a65keṃntsa kaumma kälwām a65piśputtewante kamāte ikäṃ trai
190PK DA M 507.37 and .36 a69(päs)t k(amā)a69te ṣuk cakanmapiśtomolākwāṃne yaksai
191PK DA M 507.37 and .36 a69olākwāṃne yaksai käryāmttepiśtom cāk piś tom
192PK DA M 507.37 and .36 a69käryāmtte piś tom cākpiśtom a70lyekśyaisa ālttse
193PK DA M 507.37 and .36 a71wasa tau • saṅkipiśtom lyekśyai päst kamāte
194PK DA M 507.37 and .36 a76känte oktaṅka ṣe cakanmapiśtom ṣe pito piśār«†ä»
195PK DA M 507.37 and .36 a77tarya tumane śwārse ṣukktakapiśa78mot tāka piś
196PK DA M 507.37 and .36 a78piś a78mot tākapiślwāṅksa ttsere (mot) yiltsār
197PK DA M 507.37 and .36 a78lwāṅksa ttsere (mot) yiltsārpiśkänte plyeṅksa ṣe a79
198PK DA M 507.37 and .36 a88a88pakeṃnta maṣṣime arnassinepiśkarpoññaṃntsa eṣe klaiñ (śa)a89maiśke
199PK DA M 507.38 a1a1piśkṣuṃntsa nāśmiṃ lānti śai(yye)
200PK DA M 507.38 a53cāneṃ a53wsāwa-ne ikäṃpiś20-5 – – – ntse kapci
201PK DA M 507.38 a1a1piśkṣuṃntsa nāśmiṃ lānti śai(yye)
202PK DA M 507.38 a53cāneṃ a53wsāwa-ne ikäṃpiś20-5 – – – ntse kapci
203PK DA M 507.39 and .43 a1a1piśkṣuntsa me«ñe» ṣkaste ṣkas
204PK DA M 507.39 and .43 a2a2wi cakanma towäpiśyap masa cāk maṅkāra
205PK DA M 507.39 and .43 a3/// /// c(a)kanma towäpiśa4ce śātre śawośaṃ
206PK DA M 507.39 and .43 b3/// /// tärya towäpiś
207PK DA M 507.39 and .43 a1a1piśkṣuntsa me«ñe» ṣkaste ṣkas
208PK DA M 507.39 and .43 a2a2wi cakanma towäpiśyap masa cāk maṅkāra
209PK DA M 507.39 and .43 a3/// /// (ca)kanma towäpiśa4ce śātre śawośaṃ
210PK DA M 507.39 and .43 b3/// /// tärya towäpiś
211PK DA M 507.41 a93 āka lateṃ cakanmapi(ś)/// a10yap laś
212PK DA M 507.41 a93 āka lateṃ cakanmapi(ś)/// a10yap laś
213PK DA M 507.42 and .40 a5(ptamaṣeṃ) (cā)neṃ wsāwaa5-ne ikäṃpiś20-5 ikäṃ ṣene (kercapiśke)
214PK DA M 507.42 and .40 a5(ptamaṣeṃ) (cā)neṃ wsāwaa5-ne ikäṃpiś20-5 ikäṃ ṣene (kercapiśke)
215PK LC 6 a1tsañi caitike tsäṅkan(a) kamāntep(iś)/// a2/// ·i
216PK LC 16.3 a5/// a5/// (tä)ryākapiśpikwala yesäṃmpa ṣṣe takāwa
217PK LC 25 a3ṅka kakāre pikcyepiśmeññaṃtse
218PK NS 30 b7/// b7/// carkapiśkraupeṣṣe =strä yente añmä
219PK NS 53 a2eṅkalñe mäksupiśeṅkalñecci āntsimäskelle
220PK NS 73 a1(āna)ndeṃ kāka pete aśīyaṃtsepiś(wästsanma) /// a2///
221PK NS 156 a3a3/// (wal)āntsaṃ yaikormeṃpiśnosnai ///
222SI 1877 a4śaiyye plyeṅksa wi cakaṃnmapiśtom yaptsa a5saṅkatāse
223SI 5872 a2a2tseñai keṃ armañikpiścakäṃ piś tsuṃ pärkare
224SI 5872 a2keṃ armañik piś cakäṃpiśtsuṃ pärkare wartstse trai
225SI 5873 a10yapkoñe yaitkorsa śānta wāya(piś)(tune-) /// a11k
226THT 3 a7wlo cwi yapoyne ;piśāntsentsa a8wrotse
227THT 6 b8b8/// nne īkäṃpiśpo ///
228THT 11 a1sn· 80-5 /// ;(pi)a2ścmelane : wāli ramt
229THT 11 b7hākäññe ; yamaṣäṃ ;piśyäknesa : ke ///
230THT 16 a3: wek(ts)e päccapa ;piśtoṃ ślokanma ; pudñäkt(entse)
231THT 16 a8; (tä)ryāka ṣkas ;piśtaisā(k) ; ///
232THT 16 b6tu yparwe we(ña) ;(piś)(toṃ) (ślokanma) ; (entseṣṣeṃts)
233THT 18 a2(tu) (yparwe) (we)ñ(a) ;piśtoṃ ślo(kanma) ; – –
234THT 22 b2tākat ompostäṃ ; popiścmelṣets ; saim-wäs(t)e 70-1
235THT 23 a1 śem«†ä» nekciye ;piśkänte ceṃ ; ñakteṃmp=
236THT 23 b2āyor ṣañ śaumo ;piścmelaṣṣeṃ ; ñya(t)s(e)ntane :
237THT 28 b8·e – lyāka läklentapiścmelṣets wnolmets pernesa :
238THT 30 b6darśanamārk ñemśakpiśkṣananm= ; epiṅte ;
239THT 30 b8śāmna ; tsälpāre ;piśtoṃ cmelameṃ : taiknesa
240THT 41 a7; tne westrä ;piśklautkeṃntsa ; ṣäṃ a8
241THT 41 a8 trai śtwer ;piśśak täṅtsi «:» näno-k
242THT 41 b1; satāṣṣä«ṃ» : ṣkaspiśñu wat ; no
243THT 41 b2keś yamastärastarñepiś; anāṣṣäṃ ; piś
244THT 41 b2piś ; anāṣṣäṃ ;piśtu ṣaṃṣträ «:» satāṣṣäṃ
245THT 41 b2 «:» satāṣṣäṃ wat ;piślykwarwa ; tu-k «ṣ/p»iś
246THT 41 b2piś lykwarwa ; tu-k«ṣ/p»iśṣaṃb3ṣtär 10-7 yent= ompostäṃ
247THT 42 a3srukās entwe āṃtpi ;piśkänte cmelane ; kauṣträ
248THT 42 b3keś wärpanaträ ; tnepiśtoṃ cmelane 20-5 mäkt=
249THT 45 a6s srukām :piś/// /// · tt·
250THT 45 b2m· ṣṣ(e)ṃ – – – – m·p(i)śkänt= etteś kw· ///
251THT 45 b5ce-k warñai : popiścmelṣeṃts ; sompasträ ;
252THT 51 a3koy 60-9 upāsakñana ;piśa4 12σ
253THT 65 b8: ñakte ywarc īṣipiś; · ///
254THT 68 b6/// b6/// ·elapi(ś)///
255THT 73 b4pälskoṣṣi śpālmeṃ ; ckentapiśreskeṃ ; räddhinmaṣṣi ;
256THT 81 a1(skai)a1naman(e)piśuw(eṃ) akalṣälye(ṃ)ścä makā-yäkne (pa)pautarme(ṃ)
257THT 103 a2a2·k·kau ṅke :piścm(e) /// a3
258THT 108 a5wi(yā)r känte piśākar eṣemeṃpiśkänte jaṭiläñi po kkeñisa
259THT 108 a91 ॥ pañikte käṣṣipiśwakanmasa yaitusai weśea10ññaisa ka
260THT 111 b4ml· /// b4///p(i)śkotuka entwemeṃ mñcuṣke ne
261THT 111 b7॥ /// b7///piśkänte keṣeṃ wartstse
262THT 139 b640-2 läkle weskeṃ ;piśantseṃ ; cai läklentse
263THT 149 a4pīś āntsi śtwāra ścon(a)nnepiścmela /// a5skeṃ
264THT 151 a6a6ka mät tonapiśmäskenträ /// b1pakeṣṣepi
265THT 158 a2/// a2/// tonāṃts«†ä»p(i)śku(s)e (pi)ś tonāṃts ṣukt«†ä»
266THT 158 a2/// tonāṃts«†ä» p(i)ś ku(s)e(pi)śtonāṃts ṣukt«†ä» mäske ///
267THT 170 a2aknā(tsa)ññe dr(a) /// a2pi(ś)ā(ntse)ṃ preñcai ś· – –
268THT 172 b7k· • erepate wärñaipiświsaintaṃts ///
269THT 184 a5pelaiknenta poyśiññe aiśamñesa popiścmelaṣṣeṃ onol(m)eṃ(ts) ///
270THT 188 b1paṃcemā dharmajātayat tune-k oltsorsapiś/// b2/// (tetaṃ)mṣuwa
271THT 192 b3rub3p te śakpiśpakenta ste aśāwe lykiśke
272THT 193 a5te mant po pelaiknentapiśyi a6/// p(i)
273THT 203 b3po ceṃ ; ṣarkataipiścmelaṣeṃ ; onolmets ;
274THT 204 a2posa ; ṣārkataipiścmelaṣṣeṃ ; onolmeṃts ;
275THT 207 a4śema-c prek«a/e» pelaikneṣe kerusa(p)i(ś)(cmela)ṣ(ṣe)ṃ kaka(t)e (riśc) (nervānṣai)
276THT 215 b316σ b3īmassu :piścmelaṣṣe ; – ///
277THT 220 a1a1/// (kuse) supiścmelṣeṃ ; senik wnolme(ṃ)
278THT 220 b1 /// toṃ ;piścmelakest yoko
279THT 220 b3b3 ///piścme(lṣeṃ) ceṃ ; wnolmentsa
280THT 221 a2pelaikneṣṣe ; kerusa ;piścmelaṣṣeṃ ; kakātai ;
281THT 228 b2śa b2nmats sätkorsapiścmelaṣṣeṃ onolmets : läklentaṣṣe
282THT 229 b1; – – mar :piśpälskontse ; walab2ntsaṃ ;
283THT 231 a2tuṣitäṣṣe ; wimāṃne •piścmelaṣṣeṃs ; pernesa ;
284THT 255 b7kwipe ; rmantär maipiśan· – 11σ
285THT 270 b1saṃsā(r)n(e) yke-postäṃ param(ā)nu kälpāstärpiścme b2/// tot
286THT 270 b3ṣeme b3/// kpiścmela : koso –
287THT 286 a5: (ma)nt saṃsārne ;piśantseṣṣi ; skainaṃ tne
288THT 286 a6– – – r :piśc(m)e – – ;
289THT 287 a5; kakākausa : popiś/// ;
290THT 347 b2/// b2/// wnolmetspiścmelṣe(ts) /// b3///
291THT 350 b4/// b4/// jñäntapiśeru : cwīññe se
292THT 361 b8ramt kaṣār wassine laromñetstsapiś/// b9///
293THT 391 b5/// b5/// ññaisapiśkänte arahanteṃ /// b6
294THT 398 a1/// ṅk· re ṣuktmanepiśiltsempa /// a2///
295THT 399 a1a1///(pi)śiltsempa /// a2
296THT 400 a2ṣotri ne(ksa)teñ ṣe tattaripiśkänte cmelane klyiye ta(kāwa)
297THT 433 a4kantiś yikṣye ok tompiśṣaṅkäṃ klese tau a5
298THT 433 a6kantine yikṣye ok tompiśṣaṅkäṃ a7klese tau
299THT 433 a7ṣaṅkäṃ a7klese taupiśṣaṅkäṃ a8pañcwarike jñānacaṃndre
300THT 433 a17cakanma ÷ opiś cākpiśtom a18kakwārne tarya
301THT 433 a20āryawarme śarsa #ERROR#monograma20(pi)śmeñantse …ne trukāle caṃndre
302THT 433 a26śle trukālene kantiś yikṣyepiśto(m) – – a27pañcwarike
303THT 433 a28yikṣye masa śwāra ///(pi)a29śṣaṅkäṃ a30pañcwarike āryatewe
304THT 434 a3/// a3amokces yikṣyepiśṣaṅkäṃ ÷ /// a4
305THT 434 a6tom a6amokces yikṣyepiśṣaṅkäṃ ÷ a7pañcwarike
306THT 434 a8ne kapyāres klese taupiśṣaṅkäṃ wākte tau ke
307THT 434 a9päs maiytare amokces yikṣyepiśṣaṅkäṃ a10pañcwarike cittarakṣite
308THT 435 a5wi tom wākte taupiśṣaṅkäṃ a6amokces yikṣye
309THT 438 a2/// (kl)ese wi tompi(ś)/// a3/// #ERROR#monogram
310THT 438 a4a4/// wi tompiśṣaṅkäṃ wā(kte) /// a5
311THT 441 a3tom trokol wi tompi«ś»ṣaṅkäṃ b1#ERROR#monogram
312THT 442 a1tom amokces yikṣye taupiśṣaṅkäṃ a2/// saṅkästere
313THT 443 JOIN a2klese masa tarya tompiśṣaṅkäṃ a3/// –
314THT 447 a2kapyāres ·l· /// a2piśṣaṅkäṃ pañcwarike cittarakṣite lyā(ka)
315THT 448 a2/// a2śwāsine taupiśṣaṅkäṃ /// a3(pañcwar)i(k)e
316THT 450 a2a2/// masa taupiś(ṣaṅkäṃ) /// a3illegible
317THT 453 a1a1piśmeñantsene kapyāres yi(kṣye) ///
318THT 455 a1a1taupiśṣaṅkäṃ pañcwarike jñā ///
319THT 459 a10a10/// – – cālapiścakaṃnma /// a11///
320THT 460 a4#ERROR#monograma4/// wapiścakanma elya ·e a5
321THT 476 a2pällentakenmeṃ oko ysāre kälwāwapiśṣa(ṅkäṃ) /// a3///
322THT 480 a1/// wa wi cakanmapiśto(m) /// a2///
323THT 481 a1/// k· was wsāwa-nepiśtom /// a2///
324THT 484 a2/// a2ikäṃ ñunepiśtällaik(a)nts· tlaiyn(a) ///
325THT 484 a5śeśusa yik(ṣy)e /// a5piśmeñantsene maiteṃ kalā… ///
326THT 507 b2b2/// nanopiśyältsenma yākṣeṃ /// b3
327THT 525 a1a1///piśkänte kwärsarwa /// a2
328THT 525 a6tumeṃ su ñaktepiś/// a7/// mpalskoñemeṃ
329THT 554 b1klautkäsi ; – – – – b1piśatseṣṣe ; perpette ;
330THT 575 a1a1jñ(ä)ntapiśpont(a) (e)ru r(a) ṣai
331THT 591 b7; arañcn= aitär ;piścmelaṣṣe(ṃ)ts ; läkle ///
332THT 600 a2ṣṣ(e)ñcaṃ srūkalñeś aiwolce 4piśbodhisatveṃts yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe
333THT 601 a1a1piśkleśanmacci āntsi ys· ///
334THT 601 a2ys· /// a2śakpiśklautkeṃ nanok /// a3
335THT 630 a5·i /// a5///p(i)śkänte rṣākitu
336THT 1120 a3(mā) (källālyñe) (au)a3ltsorsa kapiśantse(ṣṣe) (perpette) (la)k(l)e ka
337THT 1264 a1a1/// ·k·piśtoṃ cmela ·e ///
338THT 1302 a2a2/// ·e – –piś– ṣṣī tärya mītär
339THT 1356.u b1m· /// b1///piśvedanameṃ upake ///
340THT 1401.c a5/// a5/// ·k·piśś· nmā – ///
341THT 1434 b3n·e ṅkäṃ • supiśkänte ka – ///
342THT 1450.d b4pyappyaintsa /// b4///piśyäknesā ploryaimeṃ – ///
343THT 1535.a b3b3/// tṣe ṣälypepiśtraunta : kewye mäl·e
344THT 1541.b a3/// a3/// kerusapiśce – /// a4
345THT 1543.d a3keṃtsa aṣkār pat koynepiśiñcuwañana a4/// y·
346THT 1555 a3a3-rra yaneṃ śāmnapiś/// (ṣeme) (o-) a4
347THT 1575.a a6a6ṣe tsāk yiltsepiśkänte kätka /// a7
348THT 1595.f b1b1/// – kaklāyaṣpiścmelaṣṣi o – ///
349THT 1597.a b2/// b2/// nepiś– – – ·n· /// b3
350THT 1638.b b1·e – b1///piśb2/// ñcai
351THT 2679 a8/// a8wawānt(s)aṃs yikṣepiśṣaṅkäṃ /// a9pa(ñcwa)rike
352THT 2680 a10kapyāres klese wi tom(p)i(ś)(ṣaṅkäṃ) /// a11///
353THT 2682 a6kapyāres wākte wi (t)o(m)(p)i(ś)(ṣaṅkäṃ) /// a7///
354THT 2683 a2/// a2wawāntsas yikṣyepiśṣaṅkäṃ /// a3(pa)ñcwarike
355THT 2683 a5a5wawāntsaṃs yikṣyepiśṣaṅkäṃ pu /// a6
356THT 2684 a6/// a6wawāntsantse yikṣyepiśṣaṅkä(ṃ) /// a7pañcwarike
357THT 2684 a10#ERROR#monogramsa /// a10(pi)ś(m)eñantsene kapyāres klese ///
358THT 2698.a a3trukāle kantine yikṣye taupiśṣaṅ(käṃ) /// (ṣa-) a4
359THT 2704 a3/// (ka)pyāres klese masapiśtom /// a4///
360THT 2725 a1a1/// (kle)se taupiśṣaṅkäṃ wā(kte) /// b1
361THT 2726 a3/// a3/// –(p)iśṣaṅkäṃ ///
362THT 2740 a2śa(r)sa /// a2///piśṣaṅkäṃ trokol to(m) ///
363THT 2745 a3/// a3yikṣye masapiśṣ(aṅkäṃ) /// b1#ERROR#monogram
364THT 2760 a2/// k(le)se masa taupi(ś)/// a3/// l(y)āka
365THT 2763.a a1a1///(piś)ṣ(aṅ)kä(ṃ) – /// a2
366THT 2768 a2/// a2/// (tom)piśṣaṅkäṃ – ///
367THT 2770 a1a1/// (ṣaly)w(e) taupiśṣaṅkä«ṃ» /// a2///
368THT 2783 a1a1/// –piścakanma /// a2///
369THT 2804 a2– /// a2///(pi)śṣaṅkäṃ wākte piś ṣaṅkäṃ
370THT 2804 a2/// (pi)ś ṣaṅkäṃ wāktepiśṣaṅkäṃ /// a3///
371THT 2809.a a1a1/// wsāwapi(ś)///
372THT 2810 a3to(m) /// a3///(pi)śṣaṅkäṃ pu – ///
373THT 2816 and 2836 a3/// ṣamānentse sāle yikṣyepiśṣaṅkäṃ /// a4///
374THT 2821 a1a1/// (wsā)wapiścakanma tunek trok(o)l ///
375THT 2829 a2a2/// (kle)se taupiśṣaṅ(kä)ṃ wākte ·i ///
376THT 2833 a2/// a2/// taupiśṣaṅkäṃ /// a3
377THT 2841 a1/// (w)ākte wi tompiśṣaṅkäṃ a2/// lyāka
378THT 2841 a3klese masa wi tompiśṣaṅkäṃ wākt(e) ·i ///
379THT 2867 a2ṣ(a)ṅkä(ṃ) /// a2///piśṣaṅkäṃ ÷ ·we ///
380THT 2900 a1a1ws(ā)w(a)piścakanma । l· ///
381THT 2901 a1a1/// (śa)kpiścakan(ma) /// a2///
382THT 2950 a1a1///piśṣaṅkäṃ ///
383THT 3090 b2b2/// ṣ·e tompiśpra ///
384THT 3202 a3/// a3/// :piś/// b1/// ś
385THT 3203 b1b1/// – ktopiśwäntarwa – – āśra –
386THT 3561 b1ya ṅa – :piś– k·e n· ///
387THT 4063 b1rmatā b1– – mnapiśo /// ·e mñe
388W 21 b1tranmār (sa)ṃtkentaama(lā)kpiśtronta – – – b2(päkṣa)lle

pi=

1THT 255 b7; aulāreṃ : cepi=śaiṣṣe ; ālyinträ ;