Announcements

aknātsaññe

Cite this page as:"aknātsaññe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_aknātsaññe (accessed 28 Feb. 2024).
 
Meaning:“ignorance”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ākntsune
Lexeme variants:aknātsaññe; aknatsañe; aknātsäññe; āknātsaññe; aknātsaṃñ=; aknātsaṃññe; aknātsañe
 
Number:singular
Case:nominative; accusative

Paradigm

sg pl du
nom aknātsaññe
voc
acc aknātsaññe
gen aknātsaññentse
loc
comit
inst
abl
perl aknātsaññesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

aknātsaññe

1IOL Toch 231 a2– /// a2///(ak)n(ā)tsaññeskeyi ṣpä – ///
2PK AS 4B a2aknātsaññe; orkamñe ; piś
3PK AS 6B b3ścono kauṣn=aknāb4tsaññe; amāno maute yokīye
4PK NS 14 a3/// a3mā ṣpäaknātsa(ññe)/// (kanä)a4ṣälle tākoy-ñ pañ(äktäññe)
5PK NS 53 b3tetemu täṅki tärrek raaknātsaññe
6SI B 134(2) b2jah(ed) /// b2///(a)knātsaññewīkäṣṣi /// b3///
7THT 9 a1 a1mā eṅklak;nātsaññe; tu ṣp –
8THT 149 b5/// rm«†ä» vāstu •aknātsaññe/// b6tarya kleś
9THT 159 b1w· n· y· –akn(ā)ts(a)ññ(e)/// b2/// (o)mpalskoññe
10THT 170 a1vikal(p) – – – mts· –aknā(tsa)ññedr(a) /// a2pi(ś)
11THT 207 b1k(o)yn(a)m(eṃ) ok= =mane karu(ṇika)(aknā)tsañ(ñe)(orkämñe) (kälymi) (myāyasta) (po)b2yśy
12THT 221 a2(aknā)a3tsaññe; orkämñe ; kälymi
13THT 365 b5aknātsaññe; kwīpesa no ;
14THT 365 b6aknātsaññe; – – ·ts·
15THT 408 b5aknā(tsa)ññ(e)surmesa kuse cey tākaṃ
16THT 575 b4puttaṅkeṃ /// /// lykaśkeaknātsaññetsaṅkanme tot lykaśkana lwāsa

aknatsañe

1THT 203 a3; (käṣṣi) twe ;aknatsañe; yaikasta
2THT 1536.g b4b4– käṣṣiṃśca :aknatsañe///

aknātsäññe

1THT 127 a2 /// sälñe ;aknā(t)sä(ñ)ñ(e); (k)rämpālñe •

āknātsaññe

1PK AS 7H a1(wnolmi) (mä)a1(skenträ) ; (śl=)(ā)knātsa(ññe)m(ai)mtsa trikseṃ ; duśśīläññe

aknātsaṃñ=

1PK AS 6C a3ścono mā kauṣn=aknātsaṃñ=; emāno maute yoa4kīye

aknātsaṃññe

1PK AS 5A a3cmelaṣṣeṃts ; wikoyträ ;aknātsaṃ(ññe) (:) (6)
2THT 1364.e a2/// a2/// yträaknātsaṃññe/// a3/// ·w·
3THT 2351 a3/// skaṃ po tuaknātsaṃññetune ṣarm sne cwī

aknātsañe

1IOL Toch 169 a7kuse ·o ·ai ·e(a)knā(t)sañ()e– – ·au – a8
2M 500.1 a5aknātsañe; orkamñe ; piś
3THT 2974 a2·ñ· – – – – – a2///aknātsañepo nolmets ·ś· tär