🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śale

Cite this page as:"śale". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śale (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“(adv.) like, likewise”; “(prep.) with, together (+ acc.)”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Equivalent in TA:śla
Lexeme variants:śale; śle; ślye; śl=
 

Lexeme family

  • śale “(adv.) like, likewise” “(prep.) with, together (+ acc.)”

Occurrences

śl=

1Kz-211-ZS-R-06 a3– – – – – – (yo)llyai orotsai : śl= oko klutkäṣṣi sl· –
2PK AS 7H a1; (wnolmi) (mä)a1(skenträ) ; (śl=) (ā)knātsa(ññe) m(ai)mtsa trikseṃ ;
3PK AS 17I a2; yātalñentaṃts pernene : (ś)l= e(kṣaly) plontoträ skwanuṃtai ;
4PK NS 19 b4ā(lū) /// b4 /// śl= aptsarnta : yśelmeṣṣana skwanmasa
5THT 20 b6/// āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka weścer
6THT 30 b5tsyālpāte wnolmeṃ : ṣañ śl= ālyeṅkäts ; kartse
7THT 50 a3/// ·e ce cmelne śl= ālye(kne) /// a4 ///
8THT 50 b4aiwen(ta) /// b4 /// (śl=) (ā)ñcalyi 70-7 w·ā ·e
9THT 137 a7toṃ ṣñ āñmäntse ; śl= allye /// a8 ///
10THT 220 a2naktsi pkāte ṣañ ; śl= ālyeṅkäṃts poyśi tākau ;

śle

1IOL Toch 2 b2yamaṣän no ; añmatse śle =lyeṅkäts ; ka ts(a)
2IOL Toch 4 b6warpalyñeṣṣeṃ praściye swāsäṣṣawa ṣañ śle alyeṅkäṃtsṣotri eṅkalyñe
3IOL Toch 40 b4/// – ke – – śle yärke käṣṣīṃñe yakne(sa) brā…
4IOL Toch 65 b3/// ñ·kte • tumeṃ śle no /// b4
5IOL Toch 69 b3b3 …ke ṅke ñäś śle witsa(kai) /// b4 snai
6IOL Toch 80 b3säku ñäṣṣeñcañ ñäkti śamnā śle as·a… /// b4 ///
7IOL Toch 129 a5mäksu no ṣamāne śle śwatsicce l· – ///
8IOL Toch 130 b6eṅ(k)o(rmeṃ) /// b6 …rmeṃ śle a… /// b7 …ṣṣe
9IOL Toch 163 a3(pä)lycä-pälycä ; tärkärmeṃ ; śle padum pāna – ///
10IOL Toch 166 b1ṣṣi naumy(e)nta ; tsaksemane śle swañcai(ṃ) ; tu-k menāksa
11IOL Toch 188 b1nta kca āstasa ṣpä śle yasar misaiwentasa b2 ///
12IOL Toch 237 b5b5 /// – lle śle mīt /// b6 ///
13IOL Toch 247 b1pañäktentse rasosapkantesa śle ywārcä • ñrets raso
14IOL Toch 306 b5/// b5 tso staukkanatär-me śle yasar kalträ klainats preṃtsa
15IOL Toch 385 b2b2 /// – ñ śle aw· /// b3 ///
16IOL Toch 504 a2a2 /// stane śem śle /// a3 /// p·
17IOL Toch 695 b1b1 /// ·paṃti • śle ///
18IOL Toch 879 b2b2 /// airāvaṃ śle nandaṃ w(arñai) /// b3
19Kz-213-ZS-L-09 a1ma ṣpä pśimar śle śaul kre(nta)ts ykenta no
20Kz-213-ZS-L-09 a1ykenta no lkatsi – – – – – (ś)le oko śamñe camel(ne) c(m)emar
21Kz-213-ZS-L01 a2su ·e näñca ; śle pau(t)o akalkäntse ; pk(e)lyñene
22Kz-213-ZS-L06 a1krentätso te ra weskeṃ śle nitsas : 1 a2
23PK AS 1A a4sasainyam abhibhūya bhikṣavaḥ maraṃ śle retke oṃṣap tatākarmeṃ ṣamāni
24PK AS 2A a2(anāṣṣälñe) (ṣä)pbhārk śle tvāṅkaro : toy saṃtkenta
25PK AS 6E b3(ce) (reki) (om)b3postäṃ ; śle menākänta ; weña poyśi
26PK AS 6I b6/// (aiś)mw eprete papāṣṣu śle /// b7 /// –
27PK AS 7H b5tākaṃ : tusa stāna śle (sā)rmna ; ly· ///
28PK AS 12D b2yamästār k(u)se sāw tākoy (ś)le pälskoñña ysäpe lareṃ pestä
29PK AS 13B b2keṃ-ñäkte nmeträ paine ys(ape) śleb3 (lskotstsa) (ra)
30PK AS 13C a3(sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; makā-yäkne ///
31PK AS 13I a3(eneṅ)k(a) oline ette puttuwermeṃ śle amarṣ ra(mt) a4 ///
32PK AS 16.8 a5 krakre-sari ; tsaktsaiṃ śle krakr(e-)ñiwi : pluseṃ skwassoñc
33PK AS 17A b5; emparkre nrai lwāsa śle ; prete(nne) ; (nekä)t
34PK AS 17C a5; au(lāreṃ) a5 śle kutkoṣäṃ ; späntoṣ rūpsa
35PK AS 17E b5sūppri(yeṃ) b5 lkāskemane śle yärke weskeṃmeñameṃne
36PK AS 17F a3sa : kär(ts)e(ñ) (w)esäñ śle o(ko) ; śāmñe camel
37PK AS 17J b3: taka nta kca śle oko ; lakle lyelykor
38PK AS 17J b5wikātär ॥ tumeṃ (wa)lo śle yärke sub6«pri»y(e)ṃś weṣ(ṣ)äṃ
39PK DA M 507.8 b1upādhyāyeṃś ṣañ aklaṣle amrätatewe śle yirke yirṣalñe yamastär b2
40PK DA M 507.8 b1upādhyāyeṃś ṣañ aklaṣle amrätatewe śle yirke yirṣalñe yamastär b2
41PK NS 18 a2 /// (ka)kāmarmeṃ śle praśpir mkāt(e) mitragāminiñ (mäñc)uṣkaṃ(nt)se
42PK NS 29 b2kerciyeṃne yopsa lānt l(ye)lyakormeṃ śle emprukṣai kalträ (•) (wa)b3lo
43PK NS 32 b3yaipormeṃ lyākā-ne walo ista-k śle tsārwo wrantsai tsäṅkā-ne ṣarsa
44PK NS 32 b6tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne
45PK NS 49B a1astaron= akṣaranma(p)k(a)ntesa śle /// a2 /// krāke
46PK NS 54 b4 ; /// śle kraketse ; nesmane ;
47PK NS 67 a1 a1 kuse ṣamāne śle tanāp(ateṃ) /// (pañäkte) a2
48PK NS 76 a3/// a3 /// (wa)ss(i)ne śle tarkalyñe ipäṣṣeñca ॥ tan(e)
49PK NS 79.1 a4; pilko lyeṃssi ; śle peñyai : a5 ///
50PK NS 83 a7– na – – – – – – y· śle āñmalaṣkai klaiṃ – ///
51PK NS 305 and 306 a3/// marasya • śaiṣṣents(e) (ś)l(e) (śā)mñ(e) ñäktec(c)epi • b(ā)
52PK NS 398 b4/// (meñe) (ra)m no śle swañcaiṃ ; grahanmasa wawārpau
53SI 5872 a9ṣe a9 ṣuraṃnma tarya śle akwane
54SI 5873 a5/// a5 (orocce) (keme)sa śle yari tep kwāṃntse pelykiṃ
55SI B 117 b6pi lokaḥ aiśträ śle ñäkciye rano śaiṣṣe 50-1
56SI B 121(2) a4/// a4 /// (śle) (pä)rmaṅk : prāpnute hy
57THT 30 b2/// ·t· ysāṣṣe 20-8 śle were po ; kleśanma
58THT 31 a7kwri tane ; śwātsintse śle ; yoktsintse ; klpauca
59THT 87.b a4a4 /// – ññaittä śle k·· /// a5 ///
60THT 88 a4tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś weṣṣäṃ lari(ya)
61THT 88 a6; brā(hmaṇi) ; (yä)rt(t)en-ne śle tremeṃ : pilko(s=) (ā)ñmālaṣkeṃ
62THT 90 b4b4 /// ॥ śle tremeṃ (brā)hmaṇe weṣṣäṃ hai
63THT 93 a2/// (ścmo)a2ñña nesäṃśle sklok candramukhe walo weṣṣäṃ
64THT 93 b5se ñke-k lnaskau ; śle (lakle) /// (akañc) b6
65THT 94 a4/// (ṅke) (ñäś) a4 śle witsakai päst nkema(r) ///
66THT 99 a6(subhāṣi)tagaweṣiñ lante enepre stm«o/au» śle yarke lā(ntäśc) (we)ṣṣäṃ oroccu
67THT 106 a4a4 /// ·i ॥ ś(l)e yarke a… /// a5
68THT 108 a3mokoṃ protär wes ; śle aklaṣlyeṃ ; po watesa
69THT 123 b2b2 källālle : 30-9 śle śano säsuwa ṣä ///
70THT 146 b7/// b7 k cmelne śle c(e) cm(e)lne mākampel· ///
71THT 245 a1śāmñe śaiṣṣe ; (sä)k śl(e) läkl(e) : akālk p(o)stä(ṃ)
72THT 245 b5; śāmnab5nts (pä)l(sk)o rinäcci śle ; ṣemempa ra ;
73THT 278 b1kuse su tākoy ; śle palsko ; kuse
74THT 280 a4; akālk postaṃ : śle o a5 ///
75THT 284 a6amiśkäññe ṣpä ; pälwālle śle ; ///
76THT 284 b3nraine läklenta ; pretenne śle ; lwāsāne : ñäktets
77THT 287 a3; /// a3 /// śl(e) meske kauc ; tseṅkīyentär
78THT 308 a1s(a)pr(a)jñ(a) • waṣamñe (ya)mītär śl(e) aiśamñets(e) • – – ///
79THT 339 a5 wṣeññai raittate 10-5 śle /// a6 /// räkwā
80THT 340 a3a3 /// yewe atyaṃpā śle ṣäleṃ /// a4 ///
81THT 343 a3empreṃ /// a3 /// śle ynämñanā ślye ṣlyämña(na) ///
82THT 396 b7b7 /// śwatsanma śle yo
83THT 400 a5ratnaśikhiṃ protri dipamāl yāmṣawa śle p(aka) b1 ccāmpa :
84THT 408 a3; yākṣy= āsūri ; śle gandhārvi : āktike ramt
85THT 419 a4rttiṃñe cākkär ram no śle /// a5 /// tarkāttsaṃñ·
86THT 433 a4a4 ikäṃ ñune śle trukāle kantiś yikṣye ok
87THT 433 a24(ṣ)uk meña(nt)se …ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye ṣuk
88THT 433 a26ok meñantse …ne sāṅkiś śle trukālene kantiś yikṣye piś
89THT 433 a28a28 ñu meñantsene sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye masa
90THT 433 a31a31 śak ṣene sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye tau
91THT 587.a a4/// su käṣṣī ñäktents śle śamnants pudñäkte /// a5
92THT 1178 b5b5 ni ru – śle yärke tärś weṣṣä·
93THT 1203.c a1a1 ktya su re śle /// a2 ne we
94THT 1213 a3a3 /// ·k· 20-9 śle kka pain tākaṃ enestai
95THT 1231 a3kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañca läklenta śle /// a4
96THT 1263 b5b5 /// lyñe ra śle pṣā kä lñe ///
97THT 1287.a b2rnta api nai sa śle pra – /// b3
98THT 1302 b3/// tar rine nervāṃṣṣai śle ymesa ra 90 b4
99THT 1314 a1a1 /// – rsateñ śle pauto p· – – ·ṣ·
100THT 1371.a b1b1 /// ṣṣ· wate śle /// b2 /// tva
101THT 1389.l a1 a1 /// ntse śle ñakteṃ : yā ///
102THT 1392.l b2/// – b2 /// śle
103THT 1395.s b1/// b1 /// rä śle y· /// b2 ///
104THT 1432.m b2/// b2 /// ·t· śle śa mn· y·ā ///
105THT 1509 a3la de ce vi śle vi – /// a4
106THT 1532.c a3a3 /// rntāne säṃ śle – /// a4 ///
107THT 1538.a b3yente /// b3 4 śle kṣäp kwri – ///
108THT 1541.j b4b4 /// – rsenträ śle tsa pa – ///
109THT 1579 a4a4 na – – – – – – – śle ·wā – meñene emalyaṣṣ·
110THT 1587 b3/// b3 /// (ma)heśvare śle wertsi(yai) /// b4 ///
111THT 1599.f b3/// – ī keṃ śle ṣä leṃ ni ///
112THT 1609.a b2b2 /// – kälṣamñe śle tsi – /// b3
113THT 1616.g a2a2 /// – śle tanapa(teṃ) a3 /// (y)āyāṣ·
114THT 1637.e a2a2 /// – – – ne śle ṣaleṃ ·l· /// a3
115THT 1640.c a2/// a2 /// ·y· śle ·elaikneṣṣe /// b1 ///
116THT 1860 b2– nat krent preke śle maittreyeṃ ñä ·t· – – – – – –
117THT 2359 a2/// a2 /// – – śle kka ṣṣi k· ///
118THT 2516 b2/// b2 /// ·ārmeṃ śle tre – ///
119THT 2698.a a3a3 śak okne sāṅkiś śle trukāle kantine yikṣye tau
120THT 2703a a1 a1 pälekne śle sāṅk /// a2 klese
121THT 2716 a5/// (m)eñan(ts)ene traiyaṣṣe tāka śle sāṅ(k) /// a6 (pa)l(a)kwantene
122THT 2930 a1 a1 /// yotkolanti śle lo ki /// a2
123THT 2959 b6b6 weweñu tumpe n· śle ā ·ṃ /// b7
124THT 3142 b2/// b2 /// ṣṣäṃ śle pä /// b3 ///
125THT 3161 b5/// b5 /// yaṃ śle – ///
126THT 3327 a1 a1 /// – śle – /// a2 ///
127THT 3972 b3b3 /// – säk śle läkle : a –

ślye

1THT 343 a3a3 /// śle ynämñanā ślye ṣlyämña(na) /// a4 ///

śale

1IOL Toch 195 a2a2 /// …kw· ; śale tsäṅkana : alyai(k)n(esa) ///
2IOL Toch 249 b1/// – ·t· kt· śale lye tk(ä) – nt·
3IOL Toch 305 b5śoṣ tsärkalle kamāl wīcuṣik śab6le grahaṃ tesa wärñai tek(aṃma)
4PK AS 3A a4tesa upadrap tsmetär śale lakle ṣamäṃsālavarṇi
5PK AS 7H a4ket tsälpātsi tākoy : śale ce cmelne śle-k alye(k)
6PK AS 16.5 a4keklyauṣormeṃ sämpāre po laklesa śale a5 /// ·p·mpa
7THT 46 b5 wa cämpaume ; śale /// /// lñents= āś
8THT 128 b4; käll(ā)t yñ(ak)t(eṃ) ; śale yśāmna ; käre perne
9THT 498 b4b4 /// ·sm· tär śale lä /// b5 ///
10THT 1167 a5pa tākaṃ tusā ksa śale raddhi sa ka ///
11THT 1379.c b1ś· – – – /// b1 śale ṣpä ye sä –
12THT 1574 a2(ña)ke sāṅk tsamo ste śale amokäcci ṣameṃ śimprayentse patsāṅkäś
13THT 1574 b2kuśalapākṣ ayāto tākaṃ yāmtsi śale sa(ṅ)k(asth)āñiś /// (yā-) b3