🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yāmtsi

Cite this page as:"yāmtsi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_yāmtsi (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“to do”
Word class:noun
Language:TB
Lexeme variants:yāmtsi; yāmtsī; yāmttsi
 
Number:singular
Stem:subjunctive
Stem class:1-2
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomyāmtsi
voc
accyāmtsi
gen
loc
comit
inst
abl
perlyāmtsisa
allyāmtsiśc
caus

Lexeme family

Occurrences

yāmtsi

1IOL Toch 5 b1k(c)a ; b1 (wa)st(e) y(ā)mts(i) ; kälpāsk(au) ;
2IOL Toch 31 b5b5 /// (eka)ññiññenta ārwer yā(mts)i ṣukta(mka) ///
3IOL Toch 47 a4a4 /// (śai)ṣṣ(e)ntse kärtse yām(ts)i snai /// a5 ///
4IOL Toch 48 a1/// …ntär : spaktāṃ yāmtsi tarya śpālmeṃ naum(iyenta) ///
5IOL Toch 116 a3a3 – – /// yolo yāmtsi : salamña /// a4
6IOL Toch 127 b4alyekepi karep yamaṣäṃyāmtsi wat watkäb5ṣṣäṃ wāstu ite
7IOL Toch 131 b3mälkāte wartone lac wīna yāmtsientwe wärtomeṃ klautka
8IOL Toch 151 a2a2 /// – ñke yāmtsi preke wesäñ mäkt= onmiṃṣṣe
9IOL Toch 247 a2wsaṣṣälleprastrāṃ yātka yāmtsi • ॥ pañäkte śrāvastine
10IOL Toch 281 a1 /// ; (āst)r(eṃ) y(ā)mtsi /// a2 ///
11IOL Toch 676 b2/// b2 /// (te)lki yām(ts)i ///
12IOL Toch 1084 b2kucesa /// b2 /// (yā)mtsi kätk(au) /// b3 ///
13Kizil WD-IV-1 a4; witsakanne ; wäntre yā(mtsi) /// a5 tman=auṣap ;
14PK AS 3A b5warsa yokalleaṅkainsa b6mtsi aiṣle talptsisa ṣpä
15PK AS 4A a3; yātässi ; āstreṃ yāmtsiśīlaṣṣana ; sälyeṃno
16PK AS 6D a1ñi yapoyne ; nesalyñe (yāmtsi) – (100-2) /// 12σ
17PK AS 6D a2 yapoy ; aiśi yāmtsi mäkte nauṣ : nano
18PK AS 6L a2a2 /// (a)klaṣṣälyi kautatsi yāmtsi ca(mpeṃ) /// a3 ///
19PK AS 7B a5epastyaññe ; yänmacer yāmornta yāmtsi ; ṣpä triścer
20PK AS 7C b4putkalñe b4 tu;meṃ yāmtsi 10-8 intsu no yāmor
21PK AS 7C b6kca weṣṣäṃ ; yolo yāmtsi ; ñeweträ 20-1
22PK AS 7C ; m(ā) tu (yāmtsi) ; (pyutkaṣṣäṃ)
23PK AS 7D a1; (mā) (tu) a1 yāmtsi pyutkä(ṣṣäṃ) /// a2 ;
24PK AS 7E b1; alloṅkna wat ; yāmtsi krenta ; yā(mornta) (7)
25PK AS 7K b3k(ektseñ) (reki) (pa)lskosa ; yāmtsi päknāmar srukal(yñ)eṣ(ṣ)= īme ;
26PK AS 8A b6mrägaś(i)irob6ne päknāträ eṅkweṃ ekalymī yāmtsikos yap cwi
27PK AS 8A b6ārtärne päknāträ klai ekalmī yāmtsi naine ysissi yoñyeṣṣe to
28PK AS 8A b7klai wat no ekalmī yāmtsi morośkaṣṣa pyāpyo pwarne hom
29PK AS 8A b7iñcew ra tsa e«ka»lmī yāmtsi sumo pwa(rne) hom yamaṣäle
30PK AS 8B a1॥ haste(ne) (o)nolmeṃ ekalmī yā(mtsi) (pä)knāträ po śatre po
31PK AS 8B a5«n»ta kca ketara yolo yāmtsi camp«a/ä»ṃ • «23»
32PK AS 8C a61 ॥ kṣatriyempa larauñe yāmtsi āñme (tā)kaṃ-ne (śā)a7lṣana arwāts
33PK AS 8C b38 ॥ sanä«tse» tekiññe yāmtsi āñme tākaṃ-ne kewiye melteṣe
34PK AS 13F a8po – – cämpalyi parki yāmtsi kau… b1 /// – – –
35PK AS 16.3 b4eṃṣke ; śāmnampa sak yāmtsi ; keṃ(ts)a ko(r)pyenträ :
36PK NS 39 b7; ñi aikne ; yāmtsi ste 50-5 ;
37PK NS 44 b3aṣāṃ skente mäntrākka wäntare yāmtsi • /// b4 ///
38PK NS 54 b4; krentauna ; īte yāmtsi : paksi wnolmeṃ ;
39PK NS 61 b4/// b4 /// (puwa)r yāmtsi watkäṣṣäṃ pāy(ti) (traṅko) (kättaṅkäṃ)
40PK NS 72 b1b1 /// wassi pkāntec yā(mts)i /// b2 /// kr(e)ṃt
41PK NS 76 a5a5 /// (was)s(i) päknāṣṣīträ yāmtsi tu ye nai ///
42PK NS 112 b1wīkäskau-c ; b1 /// yāmtsi : ṣeme rano kṣaṇaṣṣe
43PK NS 167 b2/// b2 skaināt ka(r)ep yāmtsi pañ(äkteṃ) /// b3 lan(tu)ññe
44THT 16 b3pāk= auntsante ; tu yāmtsi : tsäṅkā-me weñye ;
45THT 22 a6po ypauna ku(ṣ)aiṃne ; yāmtsi a7(tka) ; (krent) (yāmor)
46THT 30 a3; eṃṣketse ; nautalñe yāmtsi 20-3 snai keś cmela
47THT 35 a2/// a2 – – – l·· yāmtsi ·ā pewa /// a3
48THT 36 b3b3 yaukkanträ cai śalna yāmtsi ka /// (kä)b4tknaṃ träṅkonta
49THT 83 a5/// (we)ṣṣäṃ āppa ate yāmtsi päkn(ā)star-ñwalo weṣṣäṃ
50THT 88 a5ra ; amāskai ; yāmtsi erkatte(ya)k
51THT 100 a3au(rtsesa) (pitka) (o)rotsai koṣkai yāmtsi krui u ṣe sleme
52THT 100 b6b6 /// pelaikneṃtse yarke yāmtsilauke tattārmeṃ laṃntuñeṃ
53THT 121 b1yāmorcce kca cämpeṃ yāmtsi 40(-1) /// b2 kär
54THT 127 a4; teṃ yātalle ; yāmtsi steyneś wäntrene
55THT 273 a3ṣäñ· – – – ; (kä)a3rttse yāmtsi 20-6 tkā no
56THT 281 b310-5 b3 āyorṣṣe sā;le yāmtsi ; māka p(r)eke :
57THT 281 b4; po preścyanne ; yāmtsi preke : ·i b5
58THT 282 b5eränträ alyekepi ; kartse yāmtsi ; snai aiśamñe
59THT 286 a310-9 pelaiknenta ; pāke yāmtsi ; campn e ///
60THT 331 b5• tentsa olyapotse ṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ rittetär
61THT 404 b6le : k(e)rte watkäs;kau yāmts(i) ; ñäś ñake ;
62THT 406 a6ṣekaṃñe aiśai yāmtsi campeṃ ; wno ///
63THT 408 b5ce b5rt(s)au(ñ)e ·e – – – – yāmtsi : 2 aknā(tsa)ññ(e) surmesa
64THT 516 b3olyapotstse nessi täṅwaṃñe abhinai yāmt(s)i /// b4 tstsa weṣṣäṃ
65THT 580 a2lalyitsi ṣkas paramitänta it(e) yāmtsicimpi(m)a3
66THT 595 b4/// b4 /// tkor yāmtsi : tñak tu ///
67THT 604 a1ṣä paskāya ; āstre yāmtsi ceu preke śīla ///
68THT 1113 b2ām lmorsa ka wasanpāt yāmtsi /// /// (bhadan)t(a) saṃghaḥ
69THT 1114 b1yapoy amāci(nta) a(rt)t(as)k(e)nträ l(ānt) y(ā)mts(i) – mp(a) t(asemane) kus(e)
70THT 1114 b3ceu pañäkte yātka wasatpāt yāmtsitu ñake tane
71THT 1118 b2/// /// n· camtä yāmtsi /// /// ·n· śp·
72THT 1394.y b2lsk· /// b2 /// yāmtsi ña – /// b3
73THT 1398.a a3/// a3 /// rke yāmtsi – /// a4 ///
74THT 1536.d a6a6 /// – rñi yāmtsi kärtse ma /// b1
75THT 1554 b2satwe weṣṣäṃ kuce (pä)knāṣṣītär yāmtsi cai – /// b3
76THT 1574 b2spelke kuśalapākṣ ayāto tākaṃ yāmtsi śale sa(ṅ)k(asth)āñiś /// (yā-)
77THT 2377.n a1/// – śca – yāmtsi pre /// a2 ///
78W 40 b4– ·t· rwa kca yāmtsi /// b5 /// b6

yāmtsī

1PK AS 8C a6(t)ākaṃ a6 lāntämpa larauwñe y(ā)mtsīrājavṛkṣä stamatse arwāmeṃ
2THT 339 b5/// 20-2 kuce ñäś yāmtsī ṣäp /// b6 ///
3THT 394 b1ṣäp aikne y(o)lopi yolo yāmtsī /// b2 /// kc·
4THT 394 b6wi /// /// yātkā yāmtsī s(u) (tu)meṃ läc pe

yāmttsi

1PK AS 8A b5amācänta wat ekalmī yāmttsi : kaun yaṣi anahār
2PK DA M 507.37 and .36 a66akau ykāa66mekeś taiṣṣi āś yāmttsi k(w)aṣ(ṣ)aine śem puttewan(t)e yośai
3THT 109 a3weña /// a3 /// (yā)mtts(i) skāyas • santsāräṣṣana (eṅka)lwa
4THT 375 b1/// tsi yoktsi ārwer yāmttsi omttsate • ista(-k) (pañä)kt(e)