🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

olyapotstse

Cite this page as:"olyapotstse". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_olyapotstse (accessed 23 Jul. 2024).
 
Meaning:“more, very”
Word class:adjective
Language:TB
Lexeme variants:olyapotstse; olyapotsa; olyapatse; olyäpotse; olypotse; olypotstse; olyapotse
 
Number:singular; plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse
voc
accolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

 • olyapo “more” “rather”
  • olyapotstse “more, very”
   sg.msg.fpl.mpl.f
   nomolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse
   accolyapotstseolyapotstseolyapotstseolyapotstse

Occurrences

olyapotse

1IOL Toch 52 b1/// b1 /// – olyapotse kä(tkare) /// b2 ///
2IOL Toch 175 b9– durlabhaṃ saṃghaṃ : olyapotse amā… b10 /// (ṛṣa)bho
3IOL Toch 178 a3ṣe läkutsauwñaisa sälpamane ontsoyäccai olyapotse takarṣkäññe tsäṅkā-ne ॥ śceścamor
4IOL Toch 305 a1 a1 olyapotse māka śeśu ko(r) āsäṣṣäṃ
5PK AS 13B a6/// (ṣeṣa)rttormeṃ weṣṣäṃ maimañcu olyapotse amāskai cea7
6PK AS 17E b3te keklyauṣormeṃ supriyeṃtse waṣab3moñ olyapotse kakā(ccoṣ) – – (kwänt)s(a-pä)lskoci tsarwoṣṣe
7PK NS 305 and 306 a5kek(ts)e(ñ) /// a5 /// (o)lyapotse tswoṣäntsa kektseñäśco ///
8THT 19 b2; lāre (yāmträ) ; (o)lyapots(e) ; snai ///
9THT 99 a1a1 /// (subhāṣitagave)ṣ(i) walo olyapotse läklessu ere päst sparkā-ne
10THT 331 a2wärpanalle stetusa olyapotse ente pläkk· – – – a3
11THT 331 b1b1 takāretusa olyapotse akākatte yaka ce prekṣäṃ
12THT 331 b5päs ste • tentsa olyapotse ṣarttaṣ(ṣ)iññe yāmtsi atameṃ
13THT 364 b8/// b8 /// ṇe olyapotse laklesa ///
14THT 369 a6/// lpoṣ arahanteñe perne olyapotse pañäkte käṣṣiṃne larauñe ··ā
15THT 545 a1atitīkṣṇacakṣuṣaḥ • akwatse pilko olyapotsea2 nimilitāś ca
16THT 592 a2toy no mcuṣkāna olyapotse eṣe aulā a3 ///
17THT 1396.j a4·kä /// a4 /// olyapotse /// b1 /// ·k·
18THT 1543.d a1/// kne śaumo tākoy olyapotse lalaṃṣke ke a2 ///
19THT 1573.k b2·r· b2 /// rk·alyñeśco olyapotse kawā b3 /// ·m·
20W 42 b2sākäṣṣäṃ pärsareṃ nakṣäṃolyapob3tse kartseputanakeśi

olyapotstse

1IOL Toch 87 a2·ā – – – – – – – – – – /// a2 olyapotstse tsirau(ñe) ·e n·e – – – –
2IOL Toch 101 b1/// b1 yarpo lykaṃntsa olyapotstse waime(n)e /// (olyapo)b2tstse kātkeṃ
3IOL Toch 101 b1lykaṃntsa olyapotstse waime(n)e /// (olyapo)b2tstse kātkeṃ aiśaumyi : aiskeṃ
4IOL Toch 689 a2– /// a2 /// (o)lya(p)otstse plānto ṣpä • labdhohino
5PK AS 13J b1b1 /// ne olyapotstse kakācu añcalyi ṣarne yāmu
6PK AS 17E a4nermit (y)ām(u) īke olyapoa5tstse täṅwaṃñe-palka āktike ramt l(mau)
7PK AS 19.17.X b2l·· ra maskäṣṣälle • olyapo(tsts)e śāmn(a) /// b3 ///
8PK NS 398 b1se oṅkolmo yayātau śpālmeṃ olyapotstse b2 /// (sas)w(e) preke
9THT 5 a8lānte ; kokalyi ; olyapotstse ; pärsāñci : taik(n)esā-k
10THT 170 a6takäl·· /// (a)a6(dhivacana) • olyapotstse welñe • āhvaya •
11THT 193 b4b4 /// āyatanadravyi ot olyapotstse b5 /// ṅku mäkte
12THT 198 a6pareṇa janmābhāvāt • ṣemesa olyapotstse /// b1 /// lñ(e)meṃ
13THT 237 a2snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃa3 ///
14THT 375 a4ṣey eśatkai śāte ekaññetstse olyapotstse sa no entsesse
15THT 516 b3– – ttaskau /// b3 olyapotstse nessi täṅwaṃñe abhinai yāmt(s)i
16THT 1513 b1b1 /// (ṣka)s«†ä»-pikwalaññe tāka olyap(ot)sts(e) b2 /// (śāri)putreṃś weña
17W 3 a4mlutālle sākäṣṣäṃ smāṃ yām(u) olyapotsts(e) a5 kartse

olypotse

1IOL Toch 116 b3kca : maiyyātse cwi olypo(tse) /// b4 50-2 ku(s)e
2IOL Toch 253 b3b3 /// – ṣmeñca olyp(o)tse pernew se : –
3PK AS 6B a5procer : kektsenne ṣai olypotse ; tetreṅku yatäṣṣ(i)a6tär-ne :
4PK AS 6B b2pakwāreṃ ; aipoṣä swese olypotse : kauṣäṃ mant ra
5PK AS 6B b3palsko no kauṣn= eṅkl= olypotse : te-k aścameṃ pontaṃtsä
6PK AS 6C a2aipoṣ ; swese olypotse kauṣäṃ : mäntrākka-k kartse
7PK AS 6C a2palskw eṅkäl kauṣn= olypotse (:) a3
8PK AS 6C a7; wal(k)e kauṣän olypotse : mant se pals(k)o
9PK AS 7E a6läkle-lyakāñ ; (mäskentär) (:) (olyp)otse rano ; ktsaitsñai preścyaine
10PK AS 7F a2cäñcan-me āyor aitsi ; olypotse śateñ no : kuse
11PK AS 7K b3on(olmeṃts) b3 (keśne) (olypo)tse ; l(ā)re mäsketär-ñi ;
12PK AS 7K b6 /// ; (mr)au(sk)āte olypotse ; tāka pudñäkte
13PK AS 7N a5keś no tätarmeṃ ; olypotse lare ñi ; a6
14PK NS 35 b2/// b2 /// (o)lyp(o)tse : mapi ṅke ñaṣtar
15THT 13 a4ṣem ot su meṃ(ṣträ) (olypotse) /// a5 ///
16THT 21 b4 (ajāta);(śa)tru walo ; olypotse : ṣamāb5(ni) ///
17THT 44 a5; yā /// /// (ol)yp(o)ts(e) kuse ṣe ///
18THT 82 a4; no lalaṃṣke ; olypot(s)e 1 a5 /// s·ä
19THT 263 a4/// a4 /// aknātsañ olypotse /// b1 ///
20THT 295 b5cmeltse ; yänmalyñe ; olypotse ṣpä ; waimene b6
21THT 414 b3/// – – – 80 ma olypotse ///
22THT 1538.c a1 a1 /// olypotse ṣṣ· – /// a2

olypotstse

1PK AS 6A a6; poyśeñcai ; lauk(a)r olypotstse : kārpa kentsa ;
2PK AS 6A b7b7 ślaukanma ; olypotstse laukar : keklyauṣormeṃ ; (ślokanma)nts«†ä» ; (k)auc satka ; perne ṣarmtsa ṅke (dha)rmarūci

olyapatse

1THT 101 a4walo pañaktäññe ślok keklyauṣormeṃ olyapatse kakāccu ślokaṃtse a(rth) ///

olyapotsa

1THT 337 b5śśa= kauntsa ṣamāneṃtse olyapotsa pātro eṅka(lya) (•) tumeṃ

olyäpotse

1SI B 119(1) b2su nai meṃṣträ su olyäpotse me(ṃ)ṣtär /// b3
2THT 1170.c b2st m· /// b2 olyäpotse tsä ·w· /// b3
3THT 1321 a2rkä na /// a2 olyäpotse – – l·ai ·ce ///