🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yneś

Cite this page as:"yneś". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_yneś (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“face to face, manifest(ly), obvious(ly), really”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Equivalent in TA:yneś
Lexeme variants:yneś; yneśo; ineś
 

Lexeme family

Occurrences

yneśo

1THT 93 b3sasweṃtse ; lakau kruiyneśo: tārko eṅkäl ;

yneś

1IOL Toch 86 b7/// b7ṣesa pṛthivīdhātuyneśyāmormeṃ – /// b8
2IOL Toch 135 a1: ka – – •yneśkarsalñe – /// a2
3IOL Toch 161 b3makt· /// b3///yneśkarsalñe pākri takā-ñ karsalñe
4IOL Toch 163 a5/// ññ· kauṣeñca ;yneśra täṅwä ; kektsen(n)e
5IOL Toch 179 b2ents(e) /// b2ompalskoñeyneśyamasträ cwī ompa… ///
6IOL Toch 230 b3/// ·e sāsrap aiśamñeyneśyamasträ /// b4///
7IOL Toch 230 b4b4/// ·p aiśamñeyne(ś)· – – – ///
8IOL Toch 244 a7/// a7/// camelyneśyamaṣäl(l)e /// b1///
9PK AS 5B b2; ente pyāśyeṃ :yneśpoyśintaṃts ; koynameṃ ;
10PK AS 6E b5; vitarkäntaṃts toṃ ;yneśyamalyñe akwatsäññe ; mällarṣkäññe
11PK AS 6E b6/// b6;yneśtoṃ mäskeṃträ ; ista-k
12PK AS 7M a2sraṅkäṃ proskai ktsaitsñe(sa) •yneśran(o) lkāṣäṃ ; ktsaitsñe
13PK AS 17I b3arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : klyentär-ñyneśka ṣekaññe ; (po)
14PK AS 17K a1; tākässiṃtse pelkiñä :(y)n(eś)(śai)ṣṣ(e) com= parn(a) ñke
15PK AS 19.1 b3– kramartsana askāci arkwin(a)yneśyamaṣṣällona tu /// b4
16PK AS 19.21 b4ñake ys(ā)ṣṣa kuntiyneśyamasträ • – – – n·
17PK AS 19.22 a2/// a2…rmeṃ askācänäyneśyamasträ pārśai pre(śyain)e (k)auṃ-pirkoś
18PK AS 19.22 a2nauṣä toṃ • yamasträyne(ś)/// a3ywārś(k)ane makte
19PK AS 19.22 a4(pärwe)ṣṣe dh(y)ana(ṣṣa)na paramāṇuntayn(e)śyamaṣällonatumeṃ ke
20PK NS 31 and 294 b2eṃṣke tot«†ä» tarya naumiyentayneśramt (śe)śśamusa rä ///
21PK NS 36A b1/// b1/// c(i)yneśwes lkāsk(e)m /// b2
22SI P 2 b1twe ; po krentaunayneś; yāmṣeñcarītalñe
23SI P 2 b2olypotsts= enestai ; wäntreyneśka tañ ; sportoträ
24THT 12 a4: ṣañ krent ompalskoññeyne(ś); (yamaṣṣeñca) (:) (po)
25THT 41 a2– – – – – a2no ;yneśyāmoṣ ; satāṣṣaṃ
26THT 41 a2śtarcce dhyāṃ kuse ;yneśyāmtär ; palsko msketär
27THT 100 a2weṣṣäṃ sklok tsäṅk«au/o»ṣepi wäntarentseyneślkālyñe śpālmeṃyākṣe
28THT 107 a10palsko ; täṅkwaññeñcai ;yneśpyāb1mtsar : purwar ce
29THT 127 a4; yāmtsi steyneśwäntrene ; añmäntse ;
30THT 139 a4nesäṃ ksā : orkmoyneśkrui ; tākan-ne ;
31THT 221 b510-5 ekämätte ; kä(tkau)(yneś); /// 11σ
32THT 228 a4ṣek : ce aräntsayneśram no yärke a5
33THT 287 b3 ra ñake ;yneśkäl· ; ///
34THT 313 b4; ente pyāśyeṃ :yneśpoy(śintaṃts) ; /// b5
35THT 332.a a1a1///yneśwar·e /// a2
36THT 361 a7paine epiṅkte tarne tättāuyneś·e ·o /// a8
37THT 1341 b3ñyāssa śauśträ – – ·eyneśka /// b4kto
38THT 1378.a a7/// a7/// ruṃyneśyāmu /// a8///
39THT 1860 a2po aiskeṃ saṃsarṣṣ(a)na nākänmayne(ś)– m·t n· rvva
40THT 4092 a2xpälkormeṃ ñikcye westär-me a2xyneśyāmoṣepi a2ysaimtsa a3x

ineś

1PK AS 6E b7 b7;ineśmäskentär ; ṣp
2THT 527 a5• abhij·e /// ///ineśkärsanalle • parijñeyaṃ •