🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ksa

Cite this page as:"ksa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ksa (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“some, any”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TB
Lexeme variants:ksa; ksā; ks=
 
Number:singular; plural
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nomksaksa
voc
acckcakca
genketaraketara
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

ks=

1PK AS 7O a2/// noks=ayitär wase halahāl nakanma
2THT 19 b6; kraupempa : śaumoks=allekomt ; tsoṅkaik tsaṅkoy
3THT 24 a5/// /// mar teks=āl(y)ek po ///
4THT 28 b4wrauña : ārkwi parśi-neks=ārkwi ; watkäṣṣi e
5THT 64 a6 11σ ///ks=allek ñke ñi ;
6THT 274 a4ñäś centsä tonmeṃ ks=ā;läṃ «pä»lko ; tākaṃ

ksā

1THT 89 b6maṇiśvare käryaurtto weṣṣäṃ lalaṃṣkeksāsamp wek klyauṣträ
2THT 139 a4/// ste ; nesäṃksā: orkmo yneś krui
3THT 3162 b1– /// b1///ksā: yä tä s·a
4THT 3232.c a1a1///ksā– /// b1///
5THT 3603.f a2lme – /// a2ksā·e /// a3– –

ksa

1IOL Toch 1 a3pilentaccī ; ywārc noksa; ṣemeṃts katsāñ ;
2IOL Toch 9 b5k se mai temeṃksaāläṃ yaṃ cwi seme
3IOL Toch 43 b4• ॥ taneksa/// b5(t)s(e)ṅkemane tseṅketrä
4IOL Toch 47 a3/// (bodhisa)tv(e) śle-k ñäkcyeksaśaiṣṣe tä… /// a4
5IOL Toch 64 b4n(i)r antaram mañc caiksawänta(rwa) /// b5///
6IOL Toch 68 b1päst kamāte-ñ ñiksatomne cīsa oṃṣ(ap) ///
7IOL Toch 104 a5/// a5/// …lloyksak· /// a6///
8IOL Toch 109 a5a5/// – śaumontseksatremeṃ /// a6
9IOL Toch 129 b1allekäksaṣamāne
10IOL Toch 137 a2/// a2/// (a)llekksakäryorttau lyakā-ne ista-k ///
11IOL Toch 155 a3poyśi tanneṃ allekäksayāmor cwi /// a4
12IOL Toch 190 a5/// a5…ñ noksaalyek camelne yaṃ
13IOL Toch 190 b2mäsketrä • noksaka ña… /// b3
14IOL Toch 190 b3lkāträ • noksata… /// b4te
15IOL Toch 199 b5/// b5/// …tseksaka ·e –
16IOL Toch 212 b6/// b6/// (śa)mñāśkaksaśakeñña • m· –
17IOL Toch 248 a5klāyaa5käryorttauksalyakā-neista-= klautka
18IOL Toch 248 b2śrāvastine mäskīträ • tanāpateksaṣamāb3neṃ aśiyana ṣpä śwātsiś
19IOL Toch 259 b3b3…walñe cwi maiksakṣatriññempa /// b4…naṃ
20IOL Toch 262 a1…nm(a) : m(a)ntāl(ai)tse ;ksat· /// a2///
21IOL Toch 372 a1t(a)kälyñenta ceśäṃteksa/// a2/// takälyñeṣṣe
22IOL Toch 380 a1a1/// p· ksakä /// a2///
23IOL Toch 468 a1a1///ksa sraṃ ·ā ///
24IOL Toch 866 b3/// b3/// ku(r)ik(s)aayī-c pelai(kne) ///
25Kz-211-ZS-R-05 a2sa ṅka nai moksaa mrau kä ska
26Kz-213-ZS-L01 a1a1kuse naiksaṅke ; onolme ;
27PK AS 2C b1rano ṣe-ñemmats : suksamäsketär wāki cainats ñemne
28PK AS 4B b3ñi ; wāki ntaksa; (klautkoy) ;
29PK AS 5B a3: sapulempa ; menākksa; karsoym kektseñ ;
30PK AS 6B a2aitsi 70-6 p(a)pāṣṣorñe pāṣtärksa; indri(nta) a3tukästr
31PK AS 6C b4swarenäṃ ; web4r(eṃ)mpa tattaṃksawalke waipte ka(rts)e werenmeṃ
32PK AS 6D a5śrāvastine brāhmaṇe ; ṣeyäksa(c)e(u) preke : ///
33PK AS 6E b6putkatsi päst ; kuseksatsäṅkā-ñ vitark ñke 10(-4)
34PK AS 6E b7kleśämpa ṣe ; kuseksatsäṅ(k)ā-ñ pals(k)aly(ñ)e (:) ///
35PK AS 7B b5; nesan-me 7 taneksaṣemi ; onolmi nraiy;ne
36PK AS 7C a2; warpatsi 10 ṣemiksawnolmi ; yolain yāmor
37PK AS 7C a4laitonträ : tane ṣemiksa; onolmi yā;mor yāmoṣ
38PK AS 7C b4; päklyauṣso : taneksawnolme ; kektsentsa yo;lo
39PK AS 7D a6; /// a6(ṣemi)(ksa)(wnolmi) ; (skwassoñc) (tne)
40PK AS 7D b1(ṣeme-pälsko) (päklyauṣso) (:) (tane)(ksa)(ṣemi) ; – – – – ;
41PK AS 7E a2; mäskentra : ṣemiksawnolmi ; aiskeman= āyor
42PK AS 7E b4; mäsketrä : ṣemiksawnolmi ; cmelane nauṣä
43PK AS 7F a1no nesäṃ ; ṣemiksa(wnolmi) ; ///
44PK AS 7G a3a3 (10-)7 ṣemiksawnolmi ; skwassoñc pärweṣṣe
45PK AS 7G a3postäṃ ; ṣemi noksa; skwantse pāke ;
46PK AS 7G b5; (alye)b5ṅkäṃts tane ṣemiksa; wnolmi mäskenträ ;
47PK AS 7G b6; (mäskenträ) (tane) (ṣemi)(ksa); (wnolmi) (mä…)
48PK AS 7H (tane) (ṣemi)(ksa); (wnolmi) (mä)a1(skenträ) ;
49PK AS 7I a6cewsa ; mäsketr auṣäpksa10-2 orotse mäs;ketär-ne ;
50PK AS 7I b3; tänmasträ ; nemce=ksa; cew krent yāmorsa
51PK AS 7M a5kektseñ läk(l)essu • ktsaitsäṃñesaksa; läkle olypo
52PK AS 7M a6ke(k)ts(e)ñe ; ktsaic(e)ṃt(s) ksa(śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (20-2) –
53PK AS 8C b5tsa yaṃ lkā«ṃ»-neksa10 ॥ kwri āñme
54PK AS 12D a5winane plākälleśc āmp(l)ā(kä)a5(t)t(e) ;ksanesäṃ śäkusemp= eneśle 1
55PK AS 13A a8par·· – ·e naiksaṅke taṅkä kälpoṣ ///
56PK AS 13E a7a7– – saksa t(ap)p(aṃ-)ne ;
57PK AS 16.2 a3cai a3ksaal(y)ai(k) (a)la(nm)e(ṃ) śāmna eṅkalñene
58PK AS 16.3 a3tumeṃ mant caiksaa4emparkre śaśāyormeṃ nikṣāttärnta
59PK AS 16.3 a5śānmyare a5mant caiksavedanma śānmyare or(ot)sts(e) cämpamñecci
60PK AS 16.5 b4: cwī ntaksakurpelle memīb5(yoṣ) /// (ke)klyauṣormeṃ
61PK AS 17A a2; po tu ntaksa; (m)ā nesäṃ ;
62PK AS 17E a3kuse amokäcci kuse noksatikṣne(ñ) (skente) (ś)āmna po
63PK AS 17J a2allek-pälsko taisa mäsketar maiksatane pälskontse ayāto
64PK NS 31 and 294 a1/// (ne)säṃ ma ranoksaaly(e)k śaumonmeṃ • tumeṃ
65PK NS 31 and 294 a3॥ muktika weṣṣäṃ taneksaṣṣe /// a4///
66PK NS 35 b1b1/// (mä)kt(e)ksalkā(tär) ; t(a)ñ maim
67PK NS 36 and 20 a5(cw)ī wä(ntrentse) ; k(us)ek(s)aal(l)ek«†ä» tañ ; eṅsate
68PK NS 36 and 20 b3(a)b3kañc śconiye ksanesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa
69PK NS 39 b8 ne • ku(s)eksañakti ; – –
70PK NS 44 a4lāre yamasträ cwiksak(r)enta pelai(knenta) a5///
71PK NS 45 b2wa(r)kṣä(l)tsa /// b2///ksawiyatär-netumeṃ candraprabhe
72PK NS 72 a4(pañäkte) (śrāvastine) (mä)sk(ī)tär allekäksa/// b1/// wassi
73PK NS 89 a3bh(i)ruke amāc lukaskemane yṣintseksa/// a4/// (wä)nt(a)re
74PK NS 161 a5/// tsopiyenträ ywārc noksayākṣi mc(uṣkeṃ) /// a6
75PK NS 164 a4rītat(e) /// a4(kuse)ksaostmeṃ ltu tärkauw=ārtte i(śelmeṃ)
76THT 2 a4/// 16σ tsoṅkaik lyelykuksa: tsoṅkaik raa5(no) ///
77THT 3 b5śaul tne kos śaiṃksa; kaunaṃts meña(ṃ)ts kätkorne
78THT 3 b7nakṣtär (:) (mā) stemyeksa(ne)säṃ śaulantse ; (la)kl(e)
79THT 4 a7te : allek noksaarhānte ; ṣāll= āntseṣṣe
80THT 7 a5nauṣ mäske – – pksaṣamā /// (pelai)a6kne
81THT 7 b4 b4ksaiṃn·ksatu su ñä – –
82THT 8 a1sak onwaññ(e) – – – – – – saṃksaāke ra /// a2
83THT 15 b4ṣañ ṣarsa ; kautoyksa(pat) ceu ;
84THT 17 b6ṣañ ṣarsa ; kautoyksapat ceu ;
85THT 19 a3• śakkets soy ṣaiksa; hastake ñem ;
86THT 27 a260-1 po ñäktets śāmnatsksa; yāmi spaktāṃ a3
87THT 27 b6ceṃ ab6(kalṣlyeṃ) (60-8) ///(k)s(a); pälskonts= astarñeś
88THT 28 a3parna ; ytārye nesäṃksatne ; saṃṣārmeṃ laṃtsiś
89THT 28 b3aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpiksaṣp mā= läṃ mäskentär
90THT 28 b4– (:) (k)u(se) parśi-neksatu-k ; weṣy
91THT 30 a2tne nesäṃ ; ytāryeksa; lakle nautṣṣeñca :
92THT 31 b1arhānte msketärceṃksayāmtär ; appamāt ;
93THT 31 b2ārhānteṃ wrocceṃ : kattākeṃksa; yaṃ lkātsi ṣek
94THT 32 a5/// wrocceṃ : kattākeṃksayaṃ lkātsi ṣek;-ṣek tārkaṃ
95THT 33 a5a5makteksarintär ; waipecc= ekñenta
96THT 33 b3ostä ; se sampäksa; pautoy ñäś 6
97THT 45 a5; ra śaiṃksa; t= ompostäṃ ;
98THT 46 b3ānityātṣe ; lipeträksa (:) /// /// āgatänta
99THT 46 b3balanma : ma ntaksacampya ; srūkalñe taṅt(s)i
100THT 46 b5papyākoṣ 30-8 suksal·pa ; raṅkas ·āṃ
101THT 57 b2/// lyye campäṃksa/// b3/// saṅkantse
102THT 64 b3 (:) ·aupāntsa tuksakrui ; nesalle ṣai
103THT 78 b5waike lāre ; yāmtärksa; ṣek somob6(tkñe) ;
104THT 81 a1weṣäṃn-meśc säsūśkaṃ nesäṃksañī yesäśc añmaṣṣe reki
105THT 81 b3bhokuse (pi)ksawesäñ kekamor orocce lant
106THT 82 a3 (॥) karuṇapralāpnemäkteksalkātär ; tañ maim
107THT 82 b5wäntarwa ; tne kalmaksakalloy b6
108THT 88 a6ramt : waksa cwimp ; b1
109THT 93 a1twe kuṣattarye nest taisaksaṣotruna lkā(ntär-c) /// (ścmo)a2ñña
110THT 93 b2cwi wäntrentse ; kuseksaallek tañ ; eṅsate
111THT 93 b6b6śconiye suksanesäṃ ce śaiṣṣene kuse
112THT 99 a4ñakteṃts saswa kuse piksaayi-ne pelaikne klyauṣtsi
113THT 99 b3kuse tuṃtse pito kruiksab4/// (kl)y(au)ṣtsi
114THT 99 b5 su ntaksa; kälpāsträ wäntre :
115THT 119 b6mäkte ra =ścemneksa/// (kektse)b7ñtsa ṣotri
116THT 121 b4(wäntä)b4rwa kuse ra tsaksapo antapi /// b5
117THT 123 a3po pärna släṅträrksa: mäntrākka ñäa4kta kerekauna
118THT 132 b6ñäṣträ speltkesa yamaṣuki n(e)mc(e)=(k)s(a)/// (pe)b7laiknesa weṣṣeñca käṣṣī
119THT 136 a1a1/// wätkaltsa maks(a)a2/// …ñ śaumo
120THT 142 b4/// wat tetemoṣäṃt(s) kuseksawat kal·a /// b5
121THT 143 a4nrai /// a4///ksanrai cpī mäṃt«†ä» kuse
122THT 144 a4a4/// ni cmitärksasnai ers(n)ace /// a5
123THT 178 a1a1a(kā)śäntse maṃnt suksa/// /// alyek (pelai)kne
124THT 179 a1a1ksaśawon ate /// a2
125THT 200 b4treṅkasträ kāttsi ce tuntseksaoko b5///
126THT 203 b2; (winā)skau 20-5 ku(s)eksab3perneñca ; śaiṣene
127THT 204 a1wināskau : 20-5 seksapea2rneñc ; onolmi ;
128THT 235 b1ktm(a)n(e) : l(a)kl(e)s(a) n(e)ks(a)/// b2/// ainake
129THT 235 b3oṅkolma – – eṅsate-ne waloksa: /// b4
130THT 244 a4ññeṣṣai kaumaine 40-8 kuseksallaikān(t)e yāmorṣṣana krakenta cīmeṃ
131THT 247 a1 ; ś·ksaśak ; a2
132THT 255 b1klyomñe ṣärpseṃ ; ṣemiksa; aiśämñenta ; (alyai)b2ko
133THT 260 a2nene su ntaksa/// a3/// samak·
134THT 274 a3; eynāke ;ksaśamnā ñäktents ñäkteṃ ;
135THT 274 a5 ; ṣeme raksa; cok täṅksā twāṣṣäṃ
136THT 284 a1; kuse ra tsaksa; śaiṣṣene : a2
137THT 284 a2ste : cmetär kaksaa3krui ; nemcek
138THT 284 b4kuse ra tsa ;ksaśaiṣṣene : kätkauu ekmätte
139THT 291.b a3/// a3/// tumeṃksamātri katsāmeṃ lnaṣṣä(ṃ)
140THT 295 b2(kuse)ksaeṣe ; śmälñe nta
141THT 295 b4; śaiṣṣene ; kuseksacenme«ṃ» ; tsälpauyträ 2
142THT 304 a2– – – – – – nesäṃn teksaaknā;tsa /// 13σ a3
143THT 317 a7/// ·ä ·ā ·iksapkante mäsket(rä) s· – – –
144THT 347 a3n(i)ṣkramāntneallekä ;ksa/// 13σ 17σ a4
145THT 350 a3pikul= eṃṣke : mantantaksaṣp«†ä» nāge campi pältak
146THT 350 a5lantsima ranoksaṣpä /// a6///
147THT 350 b2/// b2/// käksaindravyākaranäṣṣe aiśamñesa ke(kenu) some
148THT 358.a b4nano allekä ;ksa/// b5/// •
149THT 358.d b2/// b2/// –ksace /// b3///
150THT 364 a6nervā /// a6///ksa: ātmadṛṣṭisa kuse cai
151THT 374.e b2pi yāmorntse okontaksa– ///
152THT 376 b1/// b1/// (a)llekäksaś(au) mm(o) /// b2
153THT 383 a1/// ploryai ṣärn(e) ṣemiksaa2/// (y) sāṣṣem
154THT 383 b5– – – – – b5/// –ksa– – ·p· /// b6
155THT 521 a5bahudantākneṣemiksawnolmi ; skwaso(ñc) (tne)
156THT 521 a6; päklyauṣso : taneksaṣe(mi) ; – – – – ;
157THT 521 b6; mäskenträ : ṣemiksawno(lmi) ; (aiskeman=) (āyor)
158THT 526.a a3a3/// cenaksaśak karma ///
159THT 555 b1säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwriksama b2/// mc·k
160THT 564 b1b1·w· m· suks(a)p· /// b2tumeṃ
161THT 576 b4soṃśke kwoyentär se noksalarona ś(n) o ///
162THT 585 b8tā… b8/// cewäksapernerñe b9/// n·
163THT 587.b b2aksäṣṣäṃ /// b2///ksacpi nervvanne ṣäñ o…
164THT 593 a4a4/// ṣṣe käryorttauksalyakā-ne /// a5///
165THT 594 b3m· nts· 30-5 (k)useksayśāmnab4///
166THT 597 a5akāśne maś ; mantäksa; wīpä(ṣṣäṃ) ;
167THT 611 b4/// b4/// –ksatiri totka triśanm· ///
168THT 629 a4a4/// nta ceuksa– – /// a5///
169THT 1107 b1yparwe saṃsārne sportomane suksabhājaṃ b2
170THT 1111 b3piśträ kṣai apasmār mapiksate yäknetse teki b4
171THT 1115 b1no b1ksa ṣey-cä snai sklok
172THT 1126 a3a3/// – – nemceksa• 3 ॥ ta
173THT 1131.c a3/// ·e ne säṃksalu /// b1///
174THT 1164.d b2/// b2/// tuksal· ///
175THT 1167 a5nta pa tākaṃ tusāksaśale raddhi sa ka
176THT 1179.a b4ñeṃ – – – mñe lyeuksa·i /// b5///
177THT 1191 b3ccaṃ krentätso wīnaksaśaiṣṣene yol·ts n·säṃ ne
178THT 1191 b7b7/// skārante mäntaksaṣe ra – – – – – – ktse
179THT 1193 a4caiṣṣi : mänta wākiksataw proskaimeṃ prosko ///
180THT 1193 b4trä : mänta wästeksapoyśintsa pärna nesäṃ 50-3
181THT 1193 b6ṣṣentse : mänta wasteksapoyśintsa pärna nesäṃ :
182THT 1193 b7b7/// – mceksa50-5 traiṣṣeṃ tallantaṃtsä ksene
183THT 1203.i b1·k· : 1 kuseksa– /// b2///
184THT 1211 a1a1/// – ṣeṃneksaallek yāmor nauṣ cme
185THT 1230.d a1/// tw· meṃ yāksate ṣa /// a2
186THT 1235 a1a1/// –ksaplāntatsi : tsa ·k·
187THT 1250 b2/// lyka pi śommontseksa·ñ·kteṃ ñem m· –
188THT 1260 b3– /// b3tkaksaṣe ra wnolm· ///
189THT 1262 a4känt· /// – tusāksaṣarya ce ṣarm päl(k)ormeṃ
190THT 1274 b3kekmoṣ : mänta saimäksa waste ///
191THT 1279 a4eṅkña /// a4leksa3 papāṣorñesa /// a5
192THT 1279 b2·c· /// b2ññeksakuce yāmī 5
193THT 1298 a2ññe ṣe m·ye ntaiksatsälpelyai /// a3///
194THT 1321 a6rdha ñma ñiś keksa– rccä ññī trä
195THT 1335.a a7– – – a7/// mceksaperi – – – – – b1///
196THT 1339 b2/// – ·ā suksatākoy tne sno mai
197THT 1341 a5śaumoṃ(nts) /// a5(yā)m(ṣ)leksasanaśc ystak späntelle
198THT 1341 b2sanaś pauto rinaṣle skaraṃnteksaki ri su :
199THT 1344.c a2a2/// – tsäksaśwātsi yoktsi ṣeāyi :
200THT 1344.c b3: ceṃtso yarke yāmiksakantepi ///
201THT 1363.e b4/// b4/// taksana nme kaṃtwaṃ koyna
202THT 1373.e b1– stä • mant·ksa– /// b2///
203THT 1374.g b2/// b2– n·ksate anāyäte – ///
204THT 1394.bb b2b2/// – eṅkälmpaksamänta n· /// b3
205THT 1394.ee b2·yā : tseksa///
206THT 1397.a a2a1pikwal· /// a2ksacampi ·n· /// a3
207THT 1402.h b2– /// b2///ksa/// b3/// –
208THT 1537.g b1/// b1/// ·päksarña yṣ· /// b2
209THT 1541.a b4·o trä 30-2 taneksa– ///
210THT 1543.d b3b3/// yau nāksalalaṃṣkeṃ śaumoṃtsa kuwi tsa
211THT 1548.a a4·ai • tane riyeksa nesäṃ orpoṅkä
212THT 1554 a3/// skemtär tu ·āksayes pāṣṣ· täñ
213THT 1554 a4– /// a4///ksao – – – c·a yolo
214THT 1563.f a2a2/// – raksape sa t· ///
215THT 1630.h b1/// b1/// staksa·n· m· – ///
216THT 1630.j b2/// – sa pyoksa///
217THT 1683 b2oko /// b2tusāksaskainālle sāṅne prucca ///
218THT 1859 b5tärkaṃ /// b5///ksapuwar peynemeṃ län-me nai
219THT 1860 b5lka – ·e ·ñ·ksakuse cai speltkes=orocce
220THT 2247 b6– /// b6///ksatsälpenträ 50-4 tamänt proskaine
221THT 2259.d b3noytä ·ū ·e mceksa/// b4/// –
222THT 2369.q a2a2/// ·ā poksaśau – /// a3
223THT 2377.m b2/// b2/// ·ṣ·ksalo – ///
224THT 2378.s a3o ·e me śloksa/// b1/// –
225THT 2379.f a2/// a2/// tusāksarämer ñ· /// a3
226THT 2667 a2a2/// ñe nāksa/// b1/// ·t·
227THT 3079 b1b1/// wä loksa/// b2/// –
228THT 3439 b1b1/// – lyeksadvi pto ci de
229THT 3990.b a5naṣṣäll· maitṣalle mpa yoksaeṣäle śoṣ ·e a6
230THT 4060 b2ñe prekekuseksaśaumo tākoy paṃ ña