Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

cmelane

Cite this page as:"cmelane". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_cmelane (accessed 11 Dec. 2023).
 
Meaning:“(re)birth”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:cmol
Lexeme variants:cmelane
 
Number:plural
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Case:locative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom camel cmela
voc
acc camel cmela
gen
loc camelne cmelane, cmelne
comit camelmpa
inst
abl cmelameṃ
perl cameltsa cmelasa
all cmelaśc
caus

Lexeme family

Occurrences

cmelane

1IOL Toch 5 a3tesa mant ; pocmelane:
2IOL Toch 5 b2ṣṣe nta kca ;cmelane; ñem ra klyaussi ; kälpāwa
3IOL Toch 85 a1• mäkceu yāmorsa pocmel(a)n(e)p(oṃ)t pr(eke) /// a2
4IOL Toch 109 b5(āṃt)p(i) ; piś käntecmelane; kauṣträ – ///
5IOL Toch 134 a3ṣpä akālk ñäṣṣalle pocmelanepo a4/// –
6IOL Toch 134 b3– ññe taisa pocmelanepo preściyanne po krentaub4(naṃts)
7IOL Toch 172 a3/// …knātsa tākoy pocmelanejā… a4/// poyśiññe
8IOL Toch 280 a5/// a5wn(o)lmeṃ(t)s ṣa(r)mts(a)cmelane·e /// a6///
9IOL Toch 307 b3pocmelane; po preśyaṃ ;
10IOL Toch 307 b4nemcek ce ; pocmelane:
11PK AS 5A a5; pāloymar ; pocmelane:
12PK AS 5A b5karsoym ṣek ; pocmela(ne)
13PK AS 5B a4ṣek tāk(oym) ; (po)(cme)a5(la)ne:
14PK AS 5B b6; (yātä)ss(i) ; po(cm)el(a)ne:
15PK AS 5C a3pocmelane; källoym«ä» ; krentäṃ
16PK AS 5C b1ṣek tākoym ; pocmelane:
17PK AS 5C b3; wīkäṣṣim ; pocmelane:
18PK AS 5D a4; yātässi ; po(cmelane)
19PK AS 6C b3arseṃ ; maim palskocmelaneeṃṣke 80-6
20PK AS 6C b5ceu āklyisacmelane; ompostäṃ yneṃ-ne m=
21PK AS 7D a3(lakle) ; (ompostäṃ) (yaṃ)(cmelane) (:)
22PK AS 7E b4cmelanenauṣä ; māk= āyornta
23PK AS 7F a3wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmucmelane
24PK AS 7I a2cmelanekär;tse-ere ; mäsketrä ;
25PK AS 7I a5cmela(n)e(su) ; (mäsketrä) ;
26PK AS 7I b6; mäsketär ; sucmelanew(n)olme :
27PK AS 7J a2wlaiśke ; yetse (mäsketrä)(cmelane) (:)
28PK AS 7J a5kuse alyekepi wassi ; aiṣṣeñca cmelanetākaṃ
29PK AS 7J b1 tatākau ; mä(sketär) (s)ucm(e)lane; kreṃt pelaiknentse :
30PK AS 7J (mā) (ṣpä)(cmelane); (makā-yäkne) (ce)b2w yoko
31PK AS 7J b3; b3tūsacmelane:
32PK AS 7M a6nuskaṣṣäṃcmelab1(ne)
33PK AS 7N a1tu(ñe) – ta(tākau) –(cmela)n(e):
34PK AS 7N b1(ette) (tänmas)kenträ ; täryacmel(a)n(e)
35PK AS 13C b3(wṣe)ññai manta ; piścmelanekälpāmo :
36PK AS 13C b5(p)r(a)krauñe ; maṃt yaknesa(c)melane10-8
37PK NS 25 and 26 a3; yātässi ; pocmelane:
38PK NS 25 and 26 b2; paiykāmai ; pocmelane; källoymä ; wāṣmoṃ
39PK NS 25 and 26 b5(ṣek) (tākoym) ; (po)(cmelane) (:) (30-3)
40PK NS 27 b6ṣek tākoym ; pocmelane:
41PK NS 28 b2pocmelane; (po) (preśyaṃ) ;
42PK NS 28 b3ne(mcek) (ce) ; (po)(cmelane)
43PK NS 48 and 258 a6ñi rano pocmelaneka (takarṣkä)ññe-pelaikneṣai ytārib1meṃ pkante
44PK NS 48 and 258 b3 ptameṃ lantsīb3śc īme stamäṣle pocmelane
45PK NS 48 and 258 ono(lmeṃt)s«†ä»() (larauñe) ṣpä pocmelanesob4motkäññe arañcne preñca
46PK NS 48 and 258 b6(p)oc(m)el(a)neaiśamñe añmālāṣleṣṣe käṣṣīnesa parna
47PK NS 56 b4/// ṣpä ;cmelanecmelñe srūkalñe :
48THT 11 a2/// ; (pi)a2ścmelane:
49THT 15 a5(wär)p(a)nanträ ; a5(cmelane)
50THT 16 a7 /// ;(cme)lane:
51THT 17 a5empelye ; wärp{ā/a}nantär ;cmelanea6
52THT 18 b3 ///(c)m(e)lane; lkāskeṃ lä(k)l(enta) ;
53THT 21 a2; ailñe śūwaṃ ;cmelane
54THT 24 a2kāccän sū ; skwassucmela(n)e
55THT 24 b8po proskainne pocmelaneśraddhauñe(eṣṣe) waipecce tne sa
56THT 42 a3piś käntecmelane; kauṣträ ālyauce :
57THT 42 b3makacmelanesu ; trä·ārñe pätkārñeśca
58THT 42 ; tne piś toṃcmelane20-5
59THT 119 a5/// (kuse) (wa)a5t nocmelaneyāmwā yāmornta • yolaina
60THT 123 b7·o /// b7kocmelane2 alyāk no plāce
61THT 220 a3ñi wnolmi nauṣ ;cmelane
62THT 229 a3; ṣäñ yāmorsa ;cmelane:
63THT 240 b4/// b4/// n(au)ṣcmel(a)nemäkte ṣait cauk yäknene
64THT 260 a5kuse(cm)ela(n)e///
65THT 295 a7ponta tärya ;cmelane; mänta ike ;
66THT 313 a5a5///(cme)lane:
67THT 358.a a1tāsūpapattiṣu • to tocmelane• duṣprasaheṃ tat· –
68THT 369 b5: kwrāṣ mā – – – –(cme)l(a)nekraupāte : sāle ///
69THT 400 a2ṣe tattari piś käntecmelaneklyiye ta(kāwa) a3
70THT 521 a2; (ompos)tä(ṃ) yaṃ ;cmelane:
71THT 523 b7; yänmāṣṣäm sū ;cmelane:
72THT 575 a5tstso (ta) ; necm(e)lane:
73THT 588 a5cmelanemäkcpi yā… a6///
74THT 600 a2kuce tu pocmelanekrentaṃts a3///
75THT 600 a3kuce tu pocmelanekrentaṃts yärkkessu mäsketär
76THT 600 a4kuce tu pocmelaneketara kartseś alālätte mäsketär
77THT 600 a5kuce tu a5///cmelanenervāṃ lāre mäsketärne
78THT 1169.a b8b8po proskainte pocmelaneśraddhauñe – waipecce tne
79THT 1683 b1b1kallaṃ śak tmanecmelanecwi āyorm· oko ///
80THT 1928 a1a1///cmelanena k·ā ra tsik
81THT 2377.h b2b2/// – – laronacmelane/// b3/// ·e