Announcements

källoym

Cite this page as:"källoym". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_källoym (accessed 04 Mar. 2024).
 
Meaning:“to obtain, to manage [+ inf]”
Word class:tense_stem
Language:TB
Equivalent in TA:kälpā-
Lexeme variants:källoym; källoymä; käloym
 
Person:first
Number:singular
Tense/Mood:optative
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:subjunctive
Stem class:6
Voice:active

Paradigm

Lexeme family

Occurrences

källoym

1IOL Toch 307 b4śraddhavārgṣe ; naumyesa ;källoymoko ; nemcek ce
2M 500.1 b4pāntaikälloym; ib5(meṣṣe) ; (tsirauññeṣṣe)
3PK AS 4B a5pāntaikälloym; imeṣṣe ; tsirauwñeṣṣe
4PK AS 4B b3sātkekälloym; onwaññe ; pelaikneṣe
5PK AS 4B b4; mā triśīmar ;källoym()ṣpä ; os(tm)e(ṃ) (lalñe)
6PK AS 5B a5aiśamñeṣṣe ; sārathiṃ ;källoymśpālmeṃ ; anaiśai ;
7PK AS 5B b2poyśintaṃts ; koynameṃ ;källoy(m)(klyauṣtsi) ; (o)b3(kta)ts(ai) ;
8PK AS 17H b4śaiṣṣeṃtse yokī(ye) ; (ke)kts(e)ñkälloymskwassuññai :
9PK NS 27 b6aiś(a)mñ(e)ṣṣe ; sārathiṃ ;kä(lloym)(śpālmeṃ) ; (a)naiśai ;
10PK NS 28 b3(śraddhavā)b3rgṣe ; naumyesa ;källoymoko ; ne(mcek) (ce)
11PK NS 32 a2(po) (lakṣānänta) (ñäś)(källoym)
12THT 22 b1ce krent yāmorsa ;källoymperne ; poyś(iññe)
13THT 33 b2kutameṃkälloym; waipecce
14THT 66 a4a4/// (ṣamāññeṣṣeṃ) (ye)tweṃkälloym/// a5/// lñenta
15THT 249.c a1a1///(kä)lloymasta – /// a2
16THT 313 a5aiśamñeṣṣe ; sārathiṃ ;källoym///
17THT 364 a1a1/// eṃnt yāmorsa(kä)lloympe /// a2///
18THT 384 b2poyś(i)ññ(e) ; krui ntakälloym
19THT 602.a a3/// a3/// śkentsekälloym/// a4/// b1
20THT 2251 a2/// – ṣuktpi kulaṃñekälloymlaṃlñ ostameṃ /// a3

källoymä

1PK AS 5C a3po cmelane ;källoym«ä»; krentäṃ wāṣmoṃ :
2PK AS 7B a6 cmetsi källoymä;
3PK NS 25 and 26 b2; po cmelane ;källoymä; wāṣmoṃ krentäṃ

käloym

1IOL Toch 178 a5a5/// t·e –kälo(ym)ṣpä ñakta pelaiknene tañ
2THT 3597 a2ce yāmorsakäloymñäś toṃ lakṣanta po