🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yāmorsa

Cite this page as:"yāmorsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_yāmorsa (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“deed, act, action”
Word class:noun
Language:TB
Lexeme variants:yāmorsa; yamorsa
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:4
Case:perlative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-nta

Paradigm

sgpldu
nomyāmoryāmornta
voc
accyāmoryāmornta
genyāmorntseyāmorntaṃts
locyāmorne
comit
inst
ablyāmormeṃ
perlyāmorsayāmorntasa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

yāmorsa

1IOL Toch 24 a4; wakice 10-4 kret yāmorsa ; pirpso nai ;
2IOL Toch 85 a1/// (pū)dñ(ä)ktemäkceu yāmorsa po cmel(a)n(e) p(oṃ)t pr(eke)
3IOL Toch 85 b1pr(e)ksa śka-maiyyaimäkceu yāmors(a) e(c)c(e) /// b2 ///
4IOL Toch 138 and 184 a4– tär erepate k(r)eṃt yāmorsakälpau śtwāra mahābhūtänta
5Kz-211-ZS-Z-01 a1anantatrātteṃmpa c· krent yāmorsa wess rano päñikti takoyem
6M 500.1 a1; (täryā-ykne) ; (ce) (yā)morsa : (lakle) sakw(ä) ;
7M 500.1 a2ṣek tākoym ; ce yāmorsa : 30-9 cintāmaṇi ;
8M 500.1 a5; näśītär ; ce yāmorsa 40-1 ākt(i)k(e)sa ; nes(a)leṃ
9M 500.1 b3; nemñceksa ; ce b4(morsa) (40-3) (pelaiknentse) ; (pernesa)
10PK AS 4B a2; näśītär ; ce yāmorsa : 1 āktikesa ;
11PK AS 5B a3po wnolmi ; ce yāmorsa : sapulempa ; menāk
12PK AS 5B b2(ṣe) śmīmar ; ce yāmorsa : pelaikneṣṣe ; kerū
13PK AS 5D a6; täryā-ykne ; ce yāmorsa : la(kle) (sakwä) ;
14PK AS 5D b1«p/ṣ»ek tākoy«t/m» ; ce yāmorsa : 30-9 cintāmaṇi ;
15PK AS 7B a6: 2 ce ñäś yāmorsa ; cew-cewä kca ;
16PK AS 7B b1yuwäṣṣäṃ : cew yāmorsa ; ompe-k ra tsa
17PK AS 7B b1nemcek tän;maṣṣeñca : iñcew yāmo(r)s(a) ; ṣpä cmetsiśc
18PK AS 7B b2; yāmornta : cew yāmorsa ; nemcek
19PK AS 7B b5po-yknesa : cey cew b6(morsa) ; parskaṃ
20PK AS 7C a2kraupalle : cey cew (y)āmorsa ; ṣñikek parskaṃ ;
21PK AS 7C a5tākan-me 10-3 cey cew yāmorsa ; parskaṃ onmiṃ ;
22PK AS 7C b2; klautkonträ : pākri yāmorsa ; wlāwalñesa ; tumeṃ
23PK AS 7C b5yob5lainä 10-9 cew yāmorsa ; prāskaṃ māka ;
24PK AS 7F a6su toṃ yärponta ; yāmorsa śāte ; ekñiññenta makā-yäkne
25PK AS 7F b2mäsketrä su ; yāmorsa yärpontaṃts«†ä» : ākl(y)i
26PK AS 7H a1yuṣe-yndrinta yolo-wer(e) ; cew yāmorsa mä(skentär) (20-3) ///
27PK AS 7H a2yātkawa (:) (ce) (kre)nt yām(orsa) ; /// ;
28PK AS 7I a4ne(mc)e(k) (iñakteṃ) (:) (cew) (yāmorsa) ; a5 tänmas(trä)
29PK AS 7I b1 ; cew kr(e)nt yāmo(rsa) (10-3) (cakravartti-,lantu)b2ññe ; īk(e)
30PK AS 7I b3ksa ; cew krent yāmorsa : ramer no ṣpä
31PK NS 25 and 26 b4; paiykāmai ; cew yāmorsa ; akālk se ;
32PK NS 27 b5b5 (wnolmi) ; ce yāmorsa : sapūlempa ; menāk
33PK NS 69 b2mäskī(tär) /// b2 …t yāmorsa päst srūka • pa(ñäkte)
34PK NS 263 b4/// w· mäskentär cew yāmorsa /// b5 /// sk(e)ntär
35Sm-040-YD-Z-01 a1no – – – – – – – – – – ce kre(nt) yāmorsa maiwe – – – – ·(·)i – –
36Sm-040-YD-Z-01 a1yātka paikatsi ce k(r)ent yā(mo)rsa pañi(ktä)ññe (perne) ok(o) ka(lloy)
37THT 22 b1(sāṅkämpa) (:) ce krent yāmorsa ; källoym perne ;
38THT 192 b1āntseṃne yapäṣṣällona kuce b1 yāmorsa kälpauwa śak rūpī āyatanta
39THT 229 a3; särwea3caṃ ; ṣäñ yāmorsa ; cmelane : säku
40THT 241 b5; pälalyu : ce b6morsa ; laikontär-ñ ; käntwaṣṣana
41THT 267 b2y· /// b2 ñ yāmorsa /// b3 cakkartsana pe
42THT 274 b2etreuññai ; meyyāsā krent yāmo(rsa) ; (āyorsa) ; (yā)b3taṃ
43THT 364 a1 a1 /// eṃnt yāmorsa (kä)lloym pe /// a2
44THT 380 a4a4 ta ñake cew yāmor(sa) (॥) appra /// a5
45THT 1124 a3 /// ·e ·e (yā)morsa kuse cwi wastsi ///
46THT 1296 a1 a1 kärts· yāmorsa mamāntau no
47THT 1323.a a3/// a3 /// – yāmorsa ·r· ś· lyñeṣṣe ṣarmampa
48THT 1534.b b7cā – – – – ·e – yāmorsa ///
49THT 1927 a2a2 /// – – c·c yāmorsamāka cme ///
50THT 2376.b b3/// b3 /// – yāmorsa māka krent /// b4
51THT 3009 a4/// ·e we · yāmorsa /// b1 /// –
52THT 3198 b3b3 /// ·e nt yāmorsa ·e – – ///
53THT 3597 a2täññana lakṣāntasā : ce yāmorsa käloym ñäś toṃ lakṣanta
54THT 3598.d b2– /// b2 /// yāmorsa urla ·y· /// b3

yamorsa

1IOL Toch 590 b2toṣ ersamai : cew ya(m)orsa ·e /// b3 ///
2THT 1170.e b2b2 /// – ñco yamorsa yolai • ñiś b3