Caravan

Announcements

print

pernesa

Cite this page as:"pernesa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_pernesa (accessed 30 Nov. 2023).
 
Meaning:“rank, worth, position, glory”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:paräṃ
Lexeme variants:pernesa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:masculine_singular

Paradigm

sg pl du
nom perne
voc
acc perne
gen pernentse
loc pernene
comit
inst
abl pernemeṃ
perl pernesa
all perneśc
caus

Lexeme family

Commentary

pernesa + Gen. "for the sake of"

Occurrences

pernesa

1Dd 5.1 a4su wa – – – wespernesapā – ··e telkine
2IOL Toch 197 b3/// b3/// …ntsepernesa/// b4/// …ktike
3M 500.1 b4(pelaiknentse) ;(pernesa); (atyai) ram no
4PK AS 4B a4pelaiknentse ;pernesa; atyai ram no
5PK AS 12B b4yakne kärsau neseu tuntsepernesase auñento s·· ///
6PK AS 16.7 b4te tot aittaṅka wesäṃñpernesakrasā-c b5///
7PK NS 65 b7/// b7/// (tä)ṅkātsitsepernesawat • ///
8THT 28 b8läklenta piś cmelṣets wnolmetspernesa:
9THT 31 b4po weṣṣäṃ ; śwātsintsepernesa:
10THT 31 b6; aklyilñentse ṣ ;pernesa; yark= ālaṃmeṃ klpāṣyeṃ
11THT 88 b5wesäñ nopernesasū toṃ läklenta lkāṣṣäṃ
12THT 89 a1; poyśiññe ; ketpernesa; snai träṅko ;
13THT 91 a5cwipernesa– – – – po stāna ñäkci(ye)
14THT 95 a6/// /// (pañäktäññeṣṣe)pi ślaukantseperne(sa)/// b1/// (guṇa)saṃpade
15THT 104 a4kektse /// a4///pernesaatyai ram no rīñīmar
16THT 203 a4lalaikau po ;pernesa; (śaultsa) (wa)rñai ;
17THT 204 b1snätkūweṣ tañ ;pernesa; indrinta ślek ;
18THT 220 a4ñipernesa; śaul rintsante ;
19THT 231 a2piś cmelaṣṣeṃs ;pernesa; mā we wīna
20THT 319 a5al· /// a5///p(e)rnesapā 7 ku(s)e ///
21THT 571 a5/// /// (pe)ñyacy ersnassoñcpernesayūkaṃ /// a6///
22THT 1108 a4y(a)skaṣṣäle star-cä mā śwātsitsepernesaśaul śaiyñe ṣparkäṣäle star-cä
23THT 1114 a2• ce nāki pāssintsepernesapoyśi pañäkte yātka antaa3rāyänta
24THT 1122 b5(wa)lo ṣey ṣemepi ślokantsepe«r»nesalaṃṣa(te)
25THT 1387.h b2waike b2/// ñäpernesab3/// – täṅwaññeṃ
26THT 1459 b1/// b1/// (källaunt)s(e)p(e)rn(e)saṣamāni aśiyan(aṃts) (pelaikne) (aksaskeṃ)