Announcements

pernesa

Cite this page as:"pernesa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_pernesa (accessed 23 Apr. 2024).
 
Meaning:“rank, worth, position, glory”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:paräṃ
Lexeme variants:pernesa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:masculine_singular

Paradigm

sg pl du
nom perne
voc
acc perne
gen pernentse
loc pernene
comit
inst
abl pernemeṃ
perl pernesa
all perneśc
caus

Lexeme family

Occurrences

pernesa

1Dd 5.1 a4su wa – – – wespernesa – ··e telkine
2IOL Toch 197 b3/// b3/// …ntsepernesa/// b4/// …ktike
3Kz-110-ZS-R-03.04 a1tane poyśi pañäkte pātri lānte palsko kātkäsiṃtse pernesa iprerne kalträ ॥
4M 500.1 b4(pelaiknentse) ;(pernesa); (atyai) ram no
5PK AS 4B a4pelaiknentse ;pernesa; atyai ram no
6PK AS 12B b4tuntsepernesase auñento s·· ///
7PK AS 16.7 b4te tot aittaṅka wesäṃñpernesakrasā-c b5///
8PK NS 65 b7/// b7/// (tä)ṅkātsitsepernesawat • ///
9THT 28 b8läklenta piś cmelṣets wnolmetspernesa:
10THT 31 b4po weṣṣäṃ ; śwātsintsepernesa:
11THT 31 b6; aklyilñentse ;pernesa; yark= ālaṃmeṃ klpāṣyeṃ
12THT 88 b5wesäñ nopernesa toṃ läklenta lkāṣṣäṃ
13THT 89 a1; poyśiññe ; ketpernesa; snai träṅko ;
14THT 91 a5cwipernesa– – – – po stāna ñäkci(ye)
15THT 95 a6/// /// (pañäktäññeṣṣe)pi ślaukantseperne(sa)/// b1/// (guṇa)saṃpade
16THT 104 a4kektse /// a4///pernesaatyai ram no rīñīmar
17THT 203 a4lalaikau po ;pernesa; (śaultsa) (wa)rñai ;
18THT 204 b1snätkūweṣ tañ ;pernesa ; indrinta śle-k
19THT 220 a4ñipernesa; śaul rintsante ;
20THT 231 a2piś cmelaṣṣeṃs ;pernesa; we wīna
21THT 319 a5al· /// a5///p(e)rnesa 7 ku(s)e ///
22THT 571 a5/// /// (pe)ñyacy ersnassoñcpernesayūkaṃ /// a6///
23THT 1108 a4y(a)skaṣṣäle star-cä śwātsitsepernesaśaul śaiyñe ṣparkäṣäle star-cä
24THT 1114 a2ce nāki pāssintsepernesapoyśi pañäkte yātka antaa3rāyänta
25THT 1122 b5(wa)lo ṣey ṣemepi ślokantsepe«r»nesalaṃṣa(te)
26THT 1387.h b2waike b2/// ñäpernesab3/// – täṅwaññeṃ
27THT 1459 b1/// b1/// (källaunt)s(e)p(e)rn(e)saṣamāni aśiyan(aṃts) (pelaikne) (aksaskeṃ)