🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wes

Cite this page as:"wes". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_wes (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TB
Equivalent in TA:näṣ
Lexeme variants:wes; wess; wesä
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nomñäś, ñiśweswene
voc
accñäś, ñiśweswene
genñiwesäñ, wesäṃ, wesi
locñiśne, ñäśnewesäṃne
comitñäśämpawesämpawenempa
inst
ablñiśmeṃ, ñśameṃwesmeṃ, wesanmeṃ
perlñisa
allñäśäścä
caus

Lexeme family

Occurrences

wes

1Dd 5.1 a4/// su wa – – –wespernesa pā – ··e
2IOL Toch 31 a3…sa cimpa āklyi yāmoṣwes: tañ /// a4
3IOL Toch 36 a3/// …pi śaul kärnāsträrwes·· /// a4///
4IOL Toch 105 a3a3/// pelkīñ kāttsiwesṣäp ce lareṃ śaul(ä)
5IOL Toch 105 b3– ttse 30-4 wättsiwestwoṣ ṣeme ko –
6IOL Toch 120 b5räskre /// b5///wessoyeṣṣe : kä –
7IOL Toch 248 b4kraṣiyatetwe pitkawesāb5m lamampañäkte
8Kz-213-ZS-L-10’ a1a1westä ///
9PK AS 13C a6a6/// …matär-ñ pontaṃtswes– /// a7
10PK AS 16.2 a5: warto wṣeṃñai saimtsawes; śayem omte pintwātsa
11PK AS 16.6.2 b2/// b2…rne lyuśtärwessu : lakste l·
12PK AS 17A a3memiskusa ; kektseñe ;westserentsi 4 ॥ tumeṃ
13PK AS 17A b3taññ ersna ; späntālñewes; yainmoṣo : pete
14PK DA M 507.37 and .36 a95wäntarekakāmau stewesiñcau wäntaresa ceṃ peri
15PK DA M 507.37 and .36 a102werwyenta eṅku ste toynawes(pa)a103rra aittsi källām«†ä»
16PK LC 10 a12a12ntare tākaṃ tuśwesā- a13rwer nesem
17PK LC 24 a2a2ytsilkānt ṣewiṃ wespwi wärtākatetse –
18PK NS 29 a3; skiyaine ; śayeñcañwes; śaul warñai ;
19PK NS 36A b1b1/// c(i) yneśweslkāsk(e)m /// b2
20PK NS 39 b4; ṣ(u)ktañce ; kaunäwescents no ñakt(a)
21PK NS 83 b5/// (ce)w prekewesno ; epyac käloytār
22PK NS 161 b1(la)kl(e) yamaskeṃtn(e-)kwesm· /// b2///
23THT 16 b4; wñār= ālyaiko ;wesno tāu : kawam
24THT 37 a6a6t(o)nne msketr alokälymiwesno /// (śa)a7lānta eṅkanträ
25THT 46 b2ceṃ ; ñake ceuwespälwāmo ; a ///
26THT 50 a7ost lamam ; tne-kwesāyo(r) /// a8
27THT 79 a3ā /// a3wescämpalyi ; erkattäṃñe ;
28THT 79 a5brāhmaṇeṃ ra tsa-kwesco(mp) /// a6sanune
29THT 107 a6tākaṃ rṣākeṃne śpālmeṃ cwiwes oṅkorñai pintwāt aiskem
30THT 108 a3lyakām ; mokoṃ protärwes; śle aklaṣlyeṃ ;
31THT 108 a7ṣañ wrat lau tärkanacerwesce āktike nesem
32THT 108 a8• – k a8wesrittemttär • cem ce
33THT 108 a8upādhyāyi mahāśra – – – postäṃwesynem-netumeṃ cey
34THT 234 a4t(a) /// a4mtekweslkām-c tākaṃ kartse po
35THT 273 a5a5snai keś wes; saim yāmoṣ
36THT 273 b1; n(e)rvvānṣai pest orästawes; kleśänmāṣṣeṃ ; sānänts
37THT 273 b2pärmäṅk ; mäsketär ñīwes tnai (tne) ;
38THT 294 b8(pu)dñiktepurwar-me pācirwesra tākoy /// b9
39THT 295 b8läkle ; yesäñ seṃwesrano ṅe ; mentsine
40THT 296 a7nesäṃ : toṃ a7westarya ; – – – ;
41THT 404 b2tāka ; ka mawesra ; – lypiyem
42THT 404 b8b8– – – rki :wesrano ña;ke kerteṃ ;
43THT 413 a2/// a2/// ś(c)owesl·· /// a3///
44THT 428 b8/// b8/// wesyirsemtär pkwalñe /// b9
45THT 428 b9/// lñene (10-)5 śakwes·o ///
46THT 431 b2lyautar tumeṃ caiy pälskārewesyes lautso weś b3
47THT 515 b7tentse rano ṣṣewes a(ṣā)ṃ /// b8
48THT 572 a3/// nesäṃ 50-3westäṅwä /// a4lwāke
49THT 589 b4ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyiwesṣañ śaul āppantse
50THT 589 b7haridāsñeneepyac powes; klāskeb8(mträ) ;
51THT 1395.h a3/// a3/// –wesl· /// a4///
52THT 1398.a a2pe /// a2///wes/// a3/// rke
53THT 1532.e b2/// ·ṣ· • kawespkwä m·rä /// b3
54THT 1550 a3/// – tsäṅkau sewesno skwassoñc keklyutkoṣ :
55THT 4001 a2procer purnāśä ñem taiwesteṃne c(p)i saṅkantse a3

wess

1Kz-211-ZS-Z-01 a1krent yāmorsawessrano päñikti takoyem onolme
2THT 79 a5(lyutsi) /// (e)a5pe saswewesseṅträ epe brāhmaṇeṃ

wesä

1PK AS 7L a1; (läklenta) (ṅke) (ṣem)(we)a2; tusa lāre sta(r)-ñ
2PK AS 7L b6sporttomane ; myāskas tewesä• e ///
3PK AS 7N b6; läklenta ṅke ṣemwesä; tusa lāre star-ñ
4THT 1193 b5: ce mänt menaksawesäyäkneṃ ssyatalle /// b6