Announcements

omte

Cite this page as:"omte". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_omte (accessed 16 Apr. 2024).
 
Meaning:“there, in this place”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Lexeme variants:omte
 

Lexeme family

  • omp
    • ompe
    • omte
    • ompte

Occurrences

omte

1IOL Toch 131 b4klyausemane takarṣkñesa toṃ tsaiñentaom(t)e– päst marsa aikemane
2IOL Toch 173 b2/// b2/// y·ṃomtesū ṣemeṃts pile ///
3IOL Toch 187 b5tu preściyai(ne) (ṣe) (ka)mtsatai-ñom(t)esu tsälye… ///
4IOL Toch 236 b3b3/// – nt=omteśaul
5IOL Toch 247 a6omtese yarmä
6IOL Toch 247 b5omtete pañäktentse wästsintse yarmä
7IOL Toch 247 b6teom(t)epañäktentse wästsintse yarmä •
8IOL Toch 248 a1omteñäś mäkte nauṣ ॥
9IOL Toch 248 b5omtekrui aśiya ṣär(ps)eb6maneñña stmausa
10IOL Toch 271 a3a3/// …lmeṃ kälṣamñ=omtenaum(y)e ste – – – – – – ///
11IOL Toch 483 a3/// – ne pintwātomteñiś ta… /// b1
12PK AS 7B b4 nraintane cmenträ ; solmenomte; śaul ś(ā)yeṃ :
13PK AS 7C a1 nraiyntane cmenträ ywār;tsaomteś(au)l ; ś(ā)y(e)ṃ :
14PK AS 13E b5b5…śśeṃ kṣatryeṃomtemokoṃ stamṣyeṃ • ॥
15PK AS 16.2 a5saimtsa wes ; śayemomtepintwātsa :
16PK AS 16.2 b3cenaṃtsomte airpäcce śaul b4 ś(aitsi) (s)k(eyessontäṃ)ts cämpamñe ṣai
17PK AS 17J a1ñ(a)k(e)omt(e) (täṅ)w(aṃ)tsi (a)lyeṅkä(ṃ) nau(ntaintsa) (wänta)rentse ṣarm
18PK AS 18A a2omteṣaḍvarginta yasa ñkante wrākaññeṃ
19PK AS 19.21 a5k(us)eomteonolmi
20PK AS 19.22 b4omtepwi-yok takarṣke lkātsi
21PK AS 19.22 yalle trice dhyānäśc omte pwi-yok takarṣke lkātsi omte///
22PK NS 44 a2/// (kuse) ṣamāne n(au)ṣ(o)mt(e)chandä wasa • tumeṃ
23PK NS 100 b3b3/// pä tsāṅkaṃom(t)e– – paribhok yamaṣṣä(lle) ///
24PK NS 100 b4krau panalle • kuseomte/// b5/// rma
25SI P 2 b4ṣek wätkāltsäññe ; tañomte
26THT 7 a7a7kuse sw aśāw=omte; yare krāke wat
27THT 22 b4teb4(te)mu k=omte;
28THT 30 a5ñäktets ñakte ; ākṣ=omte; tsārwässiś ; ceṃ wnolmeṃ :
29THT 48 b7auntsante par;yarinta ; yāmtsyo(mt)e; ///
30THT 120 b7t·· /// b7lk=omteeṅkälmpa ṣesa ///
31THT 178 b3/// /// kaṃ māomteakāśäntse pkante mäsketär ce
32THT 178 mäsketär ce akāśe ṣpäomt(e)mā tākoy taka rano
33THT 337 b4om(t)etne rita mäskīyenträ •
34THT 358.a a2omtewartone śarabhe ñe(m) ///
35THT 412 b1/// t· spaktānts(a) (eṃ)ṣkeomte/// b2/// (pātär)
36THT 547 b6mäsketär • tavaika •omteṣe • abhi ///
37THT 559.1 a2orotsana erkenmasa en·· – – srukoṣäṃ ṣaläskemaa2ne ṣekaṃñe tākaṃ • omteleṃ paryāṃ yamasträ
38THT 559.1 a3añma postäṃomteyamasträ (•)
39THT 1119 b4yente ta·e /// ///omteka ṣp sainasträ tumpa
40THT 1305 a6/// ñäkcye su wärpaträomte: ceu b1///
41THT 1323.b b2b2/// skentär srukentäromteka ka ṣe b3
42THT 1354.f a2/// a2/// skaiomte– /// a3///
43THT 1363.a b2/// b2/// kauomtelkāṣäṃ snai ṣa ṣä
44THT 1424.e b1b1/// ·ā kaṃomtem· – /// b2
45THT 1548.b b4·s· paṣomte
46THT 1562 a2a2/// – klyautkateomt(e)lantuññe /// b1///
47THT 1579 a3ne ·ṃ – a3omtes· pl· – – s·