Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

ñäkteṃts

Cite this page as:"ñäkteṃts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ñäkteṃts (accessed 03 Dec. 2023).
 
Meaning:“god [also an epithet of the Buddha]; [your] majesty [in the vocative]”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ñkät
Equivalent in other languages:Skt. deva-
Lexeme variants:ñäkteṃts; ñäkteṃs; ñäktetsä; ñaktetsä; ñakteṃts; ñäktentsä; ñäktents; ñäktentso; ñäkteṃnts; ñäktets
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom ñakte ñakti ñaktene
voc ñakta
acc ñakte ñäkteṃ
gen ñäkteṃts
loc ñäkteṃne
comit ñaktempa
inst
abl
perl ñäkteṃtsa
all ñakteśc
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäkteṃts

1IOL Toch 80 a5ñäkteṃtswälo tavatri(śäṣṣe) /// b1
2IOL Toch 183 a2/// a2/// k·lñesañäkteṃtstoṃ ñäśne ka ṣp
3PK AS 7I a2ñäkteṃtsñakte ; käṣṣintse ;
4PK AS 7I b1ñ(äkteṃts)(ñak)t(e) ; pūdñäkteṃ ;
5PK AS 16.2 b5nemce ylai-ñäkte bram-ñäktesa warñai(ñ)äb6kteṃtsyarkesa yamaṣṣälyi t(ākaṃ)
6PK AS 17F a5ñäkte(ṃ)tslānte ; säsweṃtse ;
7PK AS 17F a6kuse nauṣaññī ; lā(ñc)(ñäkteṃts); b1(skwan)m(a) (wme)r(a)
8PK AS 19.5 a4– warñaiñä(kt)e(ṃts)yātalñ(e) lkāt(s)i
9PK NS 37 b2ynemab2(ne) /// (prati)harīnta yamaskemaneñäkteṃtspelaikne aksaskemane • alyaik
10THT 5 b3ñäkteṃtsñakte ; pūdñäkte ;
11THT 37 b6/// b6– – – – tākaṃñäkteṃts/// b7– – – – 40-7
12THT 165 b6yā /// b6///(ñä)kteṃtsk· ///
13THT 220 b2b2 /// ;(ñäkteṃ)tslaitalñe
14THT 243 a4·s· ññ· – – – skatteñäkteṃtsśām·aṃ /// a5///
15THT 260 a4naumye kuse klyauṣträ tātk·ntsāñäkteṃtsñäk(te) ///
16THT 273 a4; ṣemaikne nest ;ñäkte(ṃts)(ñakta)
17THT 386 a3cew preke ;ñäkteṃtsśāmnaṃts ; kärtse rita
18THT 543 a1kākalñe (•) (de)vahat· •ñäkt(e)ṃts/// a2/// malñene
19THT 594 a6/// a6/// –ñäkteṃtsñ(ä)kt(e) /// b1///
20THT 1230.f a2a2/// ·e ṣṣeṃñäkteṃtsśaulantse – – /// a3

ñäkteṃs

1THT 365 b7mäkte ke ṣpä ;ñäkteṃsñakta ; te mänt

ñäktetsä

1THT 251 b1• tsārwäṣälyñe śāmnañäktetsä

ñaktetsä

1THT 206 a5/// a5/// nmasañak(t)etsäpalau(nasa) /// b2///

ñakteṃts

1THT 99 a4ñakteṃtssaswa kuse pi ksa
2THT 167 b2wa /// b2///ñakteṃtsñäk(t)e /// b3///

ñäktentsä

1THT 257 b5b5/// ·āmuñäktents«†ä»mäsketrä ///
2THT 1599.a b3·sä ñäktā kuce ceuñäktentsäñ· /// b4///
3THT 1860 b5/// b5/// ts·ñäktentsä– keṃ n mait(r)eyeṃ

ñäktents

1PK AS 13B a8amā(sk)ai (śa)tk(ai) pa a8(ñäktents)/// ñe sa ///
2PK NS 39 b6ñäktentsñakte ; pūdñäkte ;
3THT 274 a3ñäktentsñäkteṃ ; maitreyeṃ ;
4THT 571 b6 /// (ta)vatriśneñäktentsra :
5THT 587.a a4a4/// su käṣṣīñäktentsśle śamnants pudñäkte ///

ñäktentso

1PK AS 7I a3śāmnantso ; ślek rañäktentso:

ñäkteṃnts

1Or 8212.163 b2se se ylai-ñäkte ;ñäkteṃntssäswe ; ñäke ste
2THT 295 b2weñña ; sutärne ;ñäkteṃntsñakte ; pūdñäkte
3THT 2247 b5kaccap p yor· ·pañäkteṃnts·ä – /// b6

ñäktets

1IOL Toch 80 a4– c· ttsāke nämsemāneñäktetswälo akärtte k·aṃ ñäkte
2THT 27 a2poñäktetsśāmnats ksa ; yāmi
3THT 30 a5ñäktetsñakte ; ākṣ= omte
4THT 284 b3ñäktetsśamnantsä ; b4kuse
5THT 1365.h a1a1///ñäktets/// a2/// –