🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñakta

Cite this page as:"ñakta". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ñakta (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:also an epithet of the Buddha; “god”; “(voc.) [your] majesty”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ñkät
Lexeme variants:ñakta; ñäkta; ñäktā
 
Number:singular
Case:vocative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-i

Paradigm

sgpldu
nomñakteñaktiñaktene
vocñakta
accñakteñäkteṃ
genñäkteṃts
locñäkteṃne
comitñaktempa
inst
abl
perlñäkteṃtsa
allñakteśc
caus

Lexeme family

Occurrences

ñäkta

1PK AS 12B a3nāyake weṣṣäṃñäkta appa ṣäñ śāmna lkālläññempa
2PK AS 12B b1(ṣärne) y(a)m(a)strä w(e)ṣ(ṣ)ä(ṃ)ñäkta app(a) w(ināskew-cä) /// b2
3THT 123 a3släṅträr ksa : mäntrākka ñäa4kta kerekauna yāmo /// ///
4THT 211 a1 (mai)a1yyātstsai mäśne ñäkt(a) /// a2 st īte
5THT 212 a5; wawāyaṣäśaiṣṣe ñäkta ; karpäṣṣasta ; ytārine
6THT 225 a3noṣ krent krui twe ñäkta tetemu ka ·ai ///
7THT 228 a5ram no yärke a5 ñäkta yāmäskau-c : 10-1 snai
8THT 240 b2 20-3 ñi no ñäkt(a) /// b3 /// (se)nik
9THT 240 b5oko mäsketrä papālarsa ñäktaṣeme śloksa palā
10THT 285 b2 b2 weñi yäl ñäkta cäñ·e /// b3 pañcake
11THT 1795 a1 a1 /// ñäkta ñī pe – ///

ñäktā

1IOL Toch 80 a1ṣai 30-3 ot ñäś ñäktā alyek akālk te
2Or 8212.163 a4; pūdñäkteśc reme (we)s ñ(ä)ktā ; nesem ce ñke
3PK NS 83 b3rintsātai ; snai eṅkäl ñäktā : kyānat(ai) s(o)lm(e) ;
4PK NS 83 b5onwāññeṣṣe ; nemc= ekñi ñäktā 2 ॥ mcu(ṣkäññe) (weṣsa)
5THT 341 a7/// ñā kärtse ñäktā akṣīt ñī ceu yäkna
6THT 1599.a b3/// b3 /// ·sä ñäktā kuce ceu ñäktentsä ñ·
7THT 1626.b b3/// b3 /// ·ṃ ñäktā ka /// b4 ///

ñakta

1IOL Toch 178 a5t·e – kälo(ym) ṣpä ñakta pelaiknene tañ krent ākṣoṣ
2IOL Toch 593 a2/// a2 /// – ñakta prek· /// a3 ///
3PK AS 13B b6/// b6 /// p(re)kṣäṃ ñakta sāṃ lkālñeṣṣa peñiya pañäkte(ntse)
4PK AS 13D a51 ॥ ulkāmukhe we(ṣṣäṃ) ñakta tu ṣpä a6
5PK AS 15F a5m·· /// a5 /// ñakta saim on(o)lments añ(m) ///
6PK DA M 507.32 a2sāṅk yirṣalñe maskeṃntär a2 ñakta ñikcye menāk aiśamñesa kärsor
7PK DA M 507.32 a4ñesaññe ste kuśalapākṣne rittemttär ñakta a5 puttisene«n»tse nauṣañe perisa
8PK DA M 507.32 a7saṅkantse antarāy maṣṣäṃ : ñakta puttisene ce sa a8
9PK DA M 507.32 a9nesem tu päs aiskemne ñakta ce cowai carka tu
10PK DA M 507.32 a2sāṅk yirṣalñe maskeṃntär a2 ñakta ñikcye menāk aiśamñesa kärsor
11PK DA M 507.32 a4nesaññe ste kuśalapākṣne rittemttär ñakta a5 puttisenetse nauṣañe perisa
12PK DA M 507.32 a7saṅkantse antarāy maṣṣäṃ : ñakta puttisene ce sa a8
13PK DA M 507.32 a9nesem tu päs aiskemne ñakta ce cowai carka tu
14PK NS 39 b4wescents no ñakt(a) ; ñäś reki ;
15PK NS 89 a5(r)īneamāc weṣṣäṃ ñakta i /// a6 ///
16PK NS 398 b1/// …te • weñā-neś ñakta se oṅkolmo yayātau śpālmeṃ
17THT 2 b5tsäṅkoṣ b5 /// (ña)kta pkrāsta sklok ñi tsäṅkoṣ
18THT 5 a5pälskomeṃ : kos tne ñakta ; pelaikni ; (po)a6śaiṣṣents=;ānaiwacci
19THT 5 b5; ānande ; lkāntär-c ñakta ; (indri)b6ntaṃts • allek
20THT 45 a2tsre /// /// ·ñ· ñakta ya – kal· –
21THT 81 b4yopsa śle-yärke lāntaś weṣṣäṃ ñakta alyek-ypoyṣi brāhmaṇi parna klyenträ
22THT 89 b2saim waste : yāmor ñakta ; tot ñiśne
23THT 107 b1pinwāt ; nai ñakta ; praṅkäs-me : mai
24THT 205 a2śaktāly«i/e» papalarsa ; ci ñakta ; nervvaṃn oko ;
25THT 205 b5ysomo ; kuce ñaś ñakta ; pal(am)e (-c)
26THT 207 b4/// b4 kektse(ññ)e lkantar-c ñakta ysa-yok(ñana) (swañcaiyno) (po) (kälymintsa)
27THT 229 a4; karūṃnṣe : aräñc ñakta ; (källo)m ñäś ;
28THT 234 a2ñi pal(sk)osa ñakta /// a3 nu :
29THT 241 b1ñ(i) ; to= ta= ña«kta» ; krentauna : po
30THT 241 b2karuntsa : tot yam-c ñakta ; śaranne ; astan=
31THT 266 a1a1 mo winaskemar ciś ñakta deśīt tā(ko-)ñ 6 ṣañ
32THT 268 a2: a2 /// ciś ñakta po wnolmeṃmpa ṣes= ātse
33THT 273 a4ṣemaikne nest ; ñäkte(ṃts) (ñakta) (20-7) a5 snai keś
34THT 365 b7ke ṣpä ; ñäkteṃs ñakta ; te mänt wñā
35THT 409 b4te weña ñiś ñakta śi /// b5 ///
36THT 542 a7a7 /// teñakta gautamäññu – – – ·ā sma
37THT 606 a2(ṣa)ñ śaummo wesäṃ lyaśäṃ ñakta laukaṃñe • – – satāṣṣäṃ
38THT 1457 a1 a1 /// ś ñakta täṅkusa – – – – – – /// a2
39THT 1536.d a5k·au kä ste śauläṣaim ñakta alālätte /// a6 ///
40THT 1540.a a4– – ·e yärkesā päklyeṣ ñakta twe kuse ñī ·e
41THT 1541.h b2k· ·ts· ntaṃ lkā(n)tär-c ñakta – /// b3 ///
42THT 1574 a1nāriṃ tsyāṅkuneś yärṣalñe yamasträ ñakta tve tu makte päst
43THT 3596 b1lyāyaneṃśco • 10-1 persar ñakta karuṃ jaṃbu /// b2