🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ślok

Cite this page as:"ślok". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ślok (accessed 23 Jul. 2024).
 
Meaning:“strophe”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ślok
Equivalent in other languages:Skt. śloka-
Lexeme variants:ślok; ślokä; śloko
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-anma

Paradigm

sgpldu
nomślokślokanmaślokanmi
voc
accślokślokanma
genślokantseślokanmaṃts
locślokneślokanmine
comit
inst
abl
perlśloksaślokanmasa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śloko

1THT 23 b7pudñäkte ce ; weña śloko ; ānandeṃśco ; kreṃnt

ślok

1PK AS 6A a1; c(ä)m(e)lyñe ; näno-näno śl(o)k yparwe : (o)a2st-yāmṣ(e)ñcai ;
2PK AS 6D b3 (tu)meṃ pūdñäkte ślok wñā-neś ; klaṅkälyñe
3PK NS 22 b5; (pūdñäkte) (ce) ; (ślok) (weña) b6 (mā) (klyemanentse)
4PK NS 171 a2a2 /// (pe)laikneṣṣe ṣeme ślok ke(klyauṣormeṃ) /// a3 ///
5PK NS 171 b4– /// b4 /// ś(l)ok ysāṣṣe patrākne ///
6THT 5 a7kokaleṣṣe ; (men)āksa ; ślok ce weña ; a8tkr=
7THT 7 a3; tumeṃ weña ; ślok pudñäkte ; wertsyaine ///
8THT 11 a5nano nano : ce ś(l)ok /// 12σ a6
9THT 11 a680-8 nanw= alyeko ; ślok weña ; mäkte witskaṃts
10THT 12 a5spārtalyñesa 20 tu pälkormeṃ ślok (w)e(ña) ; ///
11THT 12 b7 melyan-ne : (wc)e (śl)ok /// b8
12THT 13 a3(spelke) yāmi ce ṣeme ślok /// a4 ///
13THT 14 b2(śka-)maiyyants= a;(ka)lṣ(l)yepi 10-3 weña ślok poyśi ; b3
14THT 16 a5(weske)manentse ; ce (wace) (ślok) ; (we)a6(ña) (poyśi) ;
15THT 19 b4; källāṣṣäṃ : ce ślok akṣā-ne ; ·o ///
16THT 20 a2– – m· ; pudñäkte ślok wea3(rtsyaine) (:) /// snai
17THT 20 a3ṅke welñe ce ślok weña c(e)u ṣamāneṃ yolo
18THT 20 b4/// /// 60-6 trīce ślok weña ; lareṃnä weñi
19THT 21 a1 /// ; (weña) (ślo)k ce ; pudñäkte :
20THT 21 a2 /// (50) (ce) (ślok) (a)kṣā-me ; kuce tne
21THT 22 a2tu yparwe w(e)ña ; ślok pudnäkte ; l(āntäśco) c(owai)
22THT 23 a2ce ; weña pudñäk;te ślok krent ce : takarṣkñe
23THT 23 a3ñäkcye śaiṣṣeś ; ce ślok weña ; yparwe poyśi
24THT 23 b8alyek c(m)elne : ce ślok weña ; ānandeṃśco ;
25THT 25 b8: (tw) (au)ñentai – – – – – – ślok ce wertsiyaine ///
26THT 27 b4/// (60-7) (ce) (ṣeme) (ślo)k weña ; ākṣusa yesäñ
27THT 27 b5rṣāki : ce wace ś«l»ok weña ; spelkene rittässiś
28THT 27 b7: ce trīb7(ce) ; (ślok) (weña) /// ñke ;
29THT 29 a5empelye ; ce wce ślok weña 10-2 te ramt
30THT 30 a5yänmātsiś ; ce wace ślok : ñäktets ñakte ;
31THT 30 b3; karstatsi ; ce ślok akṣā-me 20-9 kuse pelaikneṣ;ṣe
32THT 31 a5ce tne ; ṣeme ślok akṣā-me 30-8 wace ślok
33THT 31 a5ślok akṣā-me 30-8 wace ślok weña ; pudñäkte ;
34THT 31 a7=yśea7ñcañ aknātsañ 30-9 trīce ślok weña ; kwri tane
35THT 34 b3b3 ṣpä ; ce ślok ākṣa wertsyaine 20-5 ///
36THT 36 a8wnolments a·s· /// a8 ślok ce ceṃ ṣamāneṃ klautkäs(ts)i(śc)
37THT 48 b1klutkä(s)ts(i)ś ; akṣā-n(e) ; ślok ot c· ///
38THT 99 a5krui palsko kārsau-ne ṣeme ślok klyauṣtsi ayu-netane
39THT 100 b3klyauṣtsi ; wakīce ; ślok pūdñaktäññ(e) ॥ – – – – – taisa
40THT 101 a2ne yakṣaññe weṣtsa ylaiñakte ślok weṣṣäṃ ॥ dharmaṃ caret
41THT 101 a4tane walo pañaktäññe ślok keklyauṣormeṃ olyapatse kakāccu ślokaṃtse
42THT 547 a5/// ṣṣälñe gāthāṃ • ślok a6 · (udā)na •
43THT 1424.g b2b2 /// ·rä ākṣa ślok re /// b3 ///
44THT 1482 a2/// w· ña pudñäkte ślok re – /// a3
45THT 1629.h a1a1 /// – ce ślok /// b1 /// –

ślokä

1THT 389 b3kca pärso ; somp ślokä ; kca sa