🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lareṃ

Cite this page as:"lareṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_lareṃ (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:“dear, beloved”
Word class:adjective
Language:TB
Lexeme variants:lareṃ; lareṃnä; lareno; lāreṃ
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-eṃ
Nom. pl. (masc.):-eñ

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomlārelariyalareñlarona
voclareñ
acclareṃ, lārelariyalarenäṃlarona
genlarepi
loclareṃne
comitlarempa
inst
abllarenmeṃlareṃnmeṃ
perl
alllaryaiśc
caus

Lexeme family

Occurrences

lareno

1THT 14 b5ṣ(añ) śaults= olypo ; lareno : – – – b6

lareṃnä

1THT 20 b4trīce ślok weña ; lareṃnä weñi ; mäksū reb5(ki)

lāreṃ

1PK AS 12B b3b3 …ñ ; soy lāreṃ patärye maimä ; yärpällesā

lareṃ

1IOL Toch 105 a2 lareṃ śaulä ce
2IOL Toch 105 a3kāttsi wes ṣäp ce lareṃ śaul(ä) /// a4 ///
3IOL Toch 136 a5śānta kewaṃ śaitsisa : lareṃ /// a6 – l··ṃ
4IOL Toch 214 b3 b3 /// ; lareṃ ñiś ; kuse
5IOL Toch 307 b5; aiśaumyeṃts ; krentaṃts lareṃ ; eñcīmar ; yase
6PK AS 4A a1; aiśaumyeṃts ; krentaṃts lareṃ ; eñc(īma)r ; yase
7PK AS 12D b2tākoy (ś)le pälskoñña ysäpe lareṃ pestä k(ā)l(a)ṃ-ñt(e)
8PK AS 17C a5tu ste wakitse ; lareṃ lakaṃ kaa6(kā)c(c)oṣ«†ä» ; spä(nt)oṣ
9PK AS 17C b4prukṣtar ñissa nta : lareṃ pā(tä)r-ś«†ä» soṃśke ra ;
10PK AS 19.8 a5anaiwac(c)eṃ /// a5 lareṃ lkāṣṣäṃ ma anaiwacce ṣe
11PK LC 16.2 a4ṣañ kete a4 /// l(a)reṃ soyśke ostmeṃ lantsi tarka
12PK NS 28 b4; (aiśaumyeṃ)b4(ts) ; (kr)entaṃts lareṃ ; eñcīmar ; ya(se)
13THT 20 a5·kiśore no : ṣñār lareṃ /// /// te yamīcer
14THT 20 a8reki /// /// (pe)laikne lareṃ weṃ no eñcareṃ
15THT 46 a3maiyya wa /// a3 lareṃ śaul 30 tu ñi
16THT 46 a4/// /// ñke tsremar lareṃ säswaśkaṃmeṃ : tarya śpālmeṃ
17THT 64 a4/// m· ceu ; lareṃ waipecce 60-6 tusa ṣp
18THT 78 a1tetekā ; śänmyeṃ yaṣṣūcañ lareṃ śauly ñi ; yaṣyeṃträ
19THT 86 b3 tañ koynameṃ lare(ṃ) (reki) /// b4
20THT 88 a6; taṅsa sam mñcuṣke lareṃ pātär ramt :
21THT 100 a6star-ñ pañaktä a6 /// lareṃ pelaikne klyautsi pelaikne klyauṣtsi
22THT 220 a4; śaul rintsante ; lareṃ śaul·· a5 10σ (2)
23THT 226 a1/// ṣṣe täṅw s lareṃ soyñcka ramt«†ä» 6 yke
24THT 235 a4··e ceu pāl· – – lareṃ śaul keltsa 10-7
25THT 240 a4/// py· yäkne śaiṣṣentse lareṃ läkle yamaṣäṃtän
26THT 241 b1; klautkenne ; śaultsa lareṃ ; triśim-c 20-2
27THT 243 b3kesasta pwāra : kekmu lareṃ kselyñe /// b4 ///
28THT 286 a2/// ykne : 10-8 lareṃ śaultsa ; śīl pāssi
29THT 359 a2a2 lmene karūṃntsa no lareṃ nervāṃ tärkanaṃ /// a3
30THT 1205.g b3/// b3 /// rñ· lareṃ ///
31THT 1424.i b4b4 /// ·p·natär nakṣäṃ lareṃ śaulaṃśke • m· ///
32THT 2953 b3/// wa ñ· ·ṃ lareṃ śaulä /// b4 ///
33THT 3597 a7– – – – ; (pa)ṣṣānte ; lareṃ ṣäñ śaul : oṅkol(m)a(ññai)