🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pātär

Cite this page as:"pātär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_pātär (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:“father, du./pl. parents”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:pācar
Lexeme variants:pātär
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-a; -ñ

Paradigm

sgpldu
nompācerpācera, pātärñ
voc
accpātär
genpātripātärnts
locpātarne
comitpātärmpa
inst
ablpācerameṃ
perlpātärsa
allpātärśc
caus

Lexeme family

Occurrences

pātär

1IOL Toch 5 b5wāṣmots ṣeṣar;tu kausa ; pātär krent tañ paiynene ;
2PK DA M 507.8 b2b2 ñiś ykā-k malyake pātär mātär rintsamai ci saim
3PK DA M 507.8 b2b2 ñiś ykā-k malyake pātär mātär rintsamai ci saim
4THT 16 b8 (:) (pernent) (wnolmene) ; pātär mātä(r) (ṣpä) ; (rerinormeṃ)
5THT 18 a5: pernent wnolmene ; pātär mātäa6(r) /// ;
6THT 86 a4mañiye nes ṣp pātär lkālle nes ॥ ///
7THT 88 a6taṅsa sam mñcuṣke lareṃ pātär ramt : wa
8THT 110 a10teṃ ä /// a10 pātär mātär wi aiśom(y)eṃ ///
9THT 266 a2kärstāwa po saṃsārṣṣeṃts (:) pātär mātär säa3werṣṣe lareṣṣana ñemna
10THT 273 a5saim yāmoṣ ; tallāñciśkaṃ pātär mātär ; rīntsāmte pest
11THT 296 b9bhadramp= eṣe : ॥ pātär mātär käṣṣintats winā
12THT 412 a3/// a3 /// – pātär mātärne täṅwassu ṣaim ///
13THT 412 b2omte /// b2 /// (pātär) (mā)tärṣṣe śraddhatāk ṣällatsi
14THT 1115 a1·ñ·k·kn· klyauṣalle : mäkte pātär māträ a2
15THT 1123 a1a1 /// (pā)t(ä)r mātärne (tai)sa larau(w)ñ(e) ///
16THT 1399.mm b2/// b2 /// pātär māträ : m· ///
17THT 4001 a4wene yol(yi)yai kestätsai preścaiyaine pātär m(ā)tärmeṃ käryāmte moko a5