🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

seṃ

Cite this page as:"seṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_seṃ (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TB
Lexeme variants:seṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomse, seṃ, samp, su, su-k, sāṃ, somp, ute, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-kcai, caimp, ceya-ktoy, toyna, toymp, toṃ, tona-ktai, tai-k
voc
accce, ceṃ, comp, co, cau, ce-k, cau-k, tāṃ, tomp, u, tā-kte, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-kceṃ, cenän, ceyna, cena-ktoy, toyna, toymp, toṃ, tona-ktai, tai-k
gencwi, cwimptāytentse, tuntsecenaṃts, ceṃts, ceynaṃts, cempaṃts, centsa-ktoynaṃts, toṃtstainaisi, tainaisäñ
loccene, caune, cene-ktūne, teṃne, tu-kne
comitcaumpatempatoynampa
inst
ablcemeṃ, caumeṃtemen, teṃmeṃ, tammeṃ, tumeṃceṃmeṃtoṃmeṃ
perlcompsa, causatesa, tūsa, tusa, tusā-kceynasatoṃtsa
allcewäścteśc, tuśccenäśc
caus

Lexeme family

  • s- demonstrative stem dem

Occurrences

seṃ

1PK AS 7C b3tun;tse weskau : 10-7 se(ṃ) t(u)-yäknesa ; yāmor yāmu
2PK AS 17F a5: yaitkor āk(ṣ)o(r) ; seṃ (kuse) (ste) ; (maiy)y(a)
3PK DA M 507.7 a4ṣkas wäntiśke lyāka seṃ a5 kapc(i) a6 naimañe
4PK DA M 507.7 a7śwersa a7 wän(t)iśke«†ṃ» lyāka seṃ kapci a8 /// –
5PK DA M 507.7 a9oksa a9 w(ä)ntiśke lyāka seṃ kapci a10 oktaśkene ploryaces
6PK DA M 507.7 a4ṣkas wäntiśke lyāka seṃ a5 kapc(i) a6 naimañe
7PK DA M 507.7 a7śwersa a7 wän(t)iśke«†ṃ» lyāka seṃ kapci a8 /// –
8PK DA M 507.7 a9oksa a9 w(ä)ntiśke lyāka seṃ kapci a10 oktaśkene ploryaces
9PK DA M 507.32 a8keś nauṣameṃ ste ce seṃ kamāte päs a9 aiy-ñ
10PK DA M 507.32 a8keś nauṣameṃ ste ce seṃ kamāte päs a9 aiy-ñ
11PK DA M 507.37 and .36 a71tom lyekśyai päst kamāte seṃ puttewante a72 akaummeṃṣ tom
12PK LC 20 a3sraukaṃ mätsātär a3 /// seṃ etā simā kärrāttär
13SHT 395 a2 śark ca re seṃ a3 …p kṣāṃ harki
14THT 51 a1/// ; kartse sklok seṃ ; tsäṅkau tañ 60-7
15THT 79 a6yesäñ pi ekalymi tākaṃ seṃ ///
16THT 112 b4b4 /// ntäṃs empreṃtsñe seṃ se stesāṃ
17THT 187 a2a2 /// vati • seṃ tsrālñe /// a3
18THT 197 a5upasaṃpadya viharati te mant seṃ āgam star-ne nesäṃ
19THT 197 b6parākäṣṣeñca karn(n)äṣṣeñca upe(kṣ) seṃ vedanatse kriyālakṣaṃ weweñu tāka
20THT 197 b6ucyate • yokaintse ṣarm seṃ neṃtaṃ westar
21THT 198 b4vairāk taṅkṣäṃtaisu seṃ ṣkaste prakār /// b5
22THT 199 a2 milkautsana peleknenta nesäṃ seṃ ṣe dharmaskant ste
23THT 199 a5ākṣa pañikte käṣṣiseṃ taiseṃ terisa vaibhāṣikas käṣṣintas
24THT 224 a1ket no cämpämñe ; seṃ takoy a;lyekea2pi somotkäñe añ;malaṣkäñ=
25THT 231 b4; pomeṃ wākṣtär-ś ; seṃ yaknetesa ykū
26THT 295 b8takoī läkle ; yesäñ seṃ wes rano ṅe ;
27THT 340 b6b6 /// saṣämpā seṃ sāñ·· – /// b7
28THT 345 a4/// a4 /// lāntämpa seṃ lyakau cintāmaṇi sarkästär •
29THT 377 a4/// a4 rne • seṃ palskompa rittau /// a5
30THT 461 a3/// (caiytiś)k(a)ntse kapci a3 seṃ piśākka ṣe cakanma ok
31THT 588 a6 rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
32THT 1127.d b2b2 /// – ·t·r seṃ ·teṃ kha /// b3
33THT 1162.b b3/// b3 /// – seṃ – /// b4 ///
34THT 1191 b5b5 /// k· kly· seṃ añmäntse sinäskenträ läklesa :
35THT 1276 a2/// ·eṃ : klautwä seṃ /// a3 /// –
36THT 1394.pp b3b3 /// ·i – seṃ ·ṃ ///
37THT 1399.rr a3a3 /// – seṃ k· /// b1 ///
38THT 1439.f b1b1 /// mä – seṃ – ///
39THT 2313 a2– /// a2 /// seṃ – – /// b1 ///
40THT 2372.g b1b1 /// – seṃ läkle mä ·i ///
41THT 2575 a1 a1 /// ·y· seṃ to naṃ /// a2
42THT 3323 b2b2 /// s· lä seṃ /// b3 /// l·
43THT 3511 a2a2 /// ·y· tai seṃ /// b1 /// ma
44THT 3603.b a3ai /// a3 /// seṃ c· ṣa /// a4
45THT 3793 a1 a1 /// nma seṃ – /// a2 ///