🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tesa

Cite this page as:"tesa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_tesa (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TB
Lexeme variants:tesa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomse, seṃ, samp, su, su-k, sāṃ, somp, ute, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-kcai, caimp, ceya-ktoy, toyna, toymp, toṃ, tona-ktai, tai-k
voc
accce, ceṃ, comp, co, cau, ce-k, cau-k, tāṃ, tomp, u, tā-kte, teṃ, tamp, tu, te-k, tu-kceṃ, cenän, ceyna, cena-ktoy, toyna, toymp, toṃ, tona-ktai, tai-k
gencwi, cwimptāytentse, tuntsecenaṃts, ceṃts, ceynaṃts, cempaṃts, centsa-ktoynaṃts, toṃtstainaisi, tainaisäñ
loccene, caune, cene-ktūne, teṃne, tu-kne
comitcaumpatempatoynampa
inst
ablcemeṃ, caumeṃtemen, teṃmeṃ, tammeṃ, tumeṃceṃmeṃtoṃmeṃ
perlcompsa, causatesa, tūsa, tusa, tusā-kceynasatoṃtsa
allcewäścteśc, tuśccenäśc
caus

Lexeme family

  • s- demonstrative stem dem

Occurrences

tesa

1H 149.23 b5api trir api ॥tesaṣpīkiye yaskaṣṣälya ॥ śṛṇotu
2IOL Toch 5 a3klautkomar ; yolaiñemeṃ ;tesamant ; po cmelane
3IOL Toch 53 a3ñempoñctesa/// a4– –
4IOL Toch 127 b4enestai yāmu tākaṃtesawarñai ce ra tsa
5IOL Toch 305 a2yamaṣṣäṃ śireṃ • prakreṃtesawärñai yenteṣṣana tekaṃma erṣäṃ
6IOL Toch 305 a6t· y· k· lāsttesawärñai āmpäl śuke salyiṃ
7IOL Toch 305 b6kamāl wīcuṣik śab6le grahaṃtesawärñai tek(aṃma) (mäs)kenträ ॥
8IOL Toch 714 b1b1/// – ñaketesa(k)lau… /// b2///
9PK AS 3A a4aṣiye a4malkwersatesa upadrap tsmetär śale
10PK AS 3B b6kuse salturna yāmu tākoytesanāṣṣi ista-k ast(are)
11PK AS 10 a4(āñ)m(e) kartse nessi śāñcapotesan(ä)s(s)ai(t) (yamaṣle) /// a5
12PK AS 10 b2/// b2/// …ltesanässait yamaṣlya 20-1 ///
13PK AS 10 b3kauṣalyese śaumontsetesapiś (l)y(kwarwa) /// b4
14PK AS 10 b5/// b5/// te-ktesakapilleccepikrui āñ(m)e
15PK AS 10 b6…y·ṃ erkenmameṃ taur pralletesanäs(s)ai(t) (yamaṣle) ///
16PK AS 13I b6/// (pkantenmameṃ) yolaina tsyālpatai-metesanauṣ : b7///
17PK AS 16.9.1 b4b4/// …ntsāṣṣatesala… /// b5///
18PK Bois A36 a1a1///tesaṣap ///
19PK Bois B9 a1a1ptārkasetesaṣap tākaṃtu
20PK Bois B10 a2te parra tārka a2tesaṣap tärkanat
21PK Bois B14 a1te parra tārka •(t)esaauṣap (tä)rkana a2
22PK Bois B17 unread(te)a1saṣap tärkanat pärweṣṣe
23PK Bois B22 a1teṃ parra tārkatesa/// a2ṣkas kṣuntsa
24PK Bois B27 (se)(tesa)a1ṣap tākaṃ
25PK Bois B30 a1te parra ptārkatesaṣap tärkaa2nat trice
26PK Bois B52 a1unread (ptā)a1rkaset(e)saṣa(p) (tākaṃ) ///
27PK DA M 507.37 and .36 a92yiltsesa ṣariś /// a92tesamante pauśye klāyaṃ ·au
28PK NS 10 b4wate tri«te»sa weṣletesa
29PK NS 48 and 258 b2poyśiñana krentaunaṃts śmoñña tākoymtesawarñai krentaunane ā(kālkänta) (ñä)ṣallona
30PK NS 58 b5appamātsa weṃ(ṣam)āneṃtesaparna 60 se no
31PK NS 80.3 b6/// b6/// …p«†ä»(t)es()a///
32PK NS 83 b6lyelyäkoṣ ñäktināgitesakakāccoṣ yä(rpa)ll(e)ṣṣe ñäśo poyśiññe
33THT 5 b6; (indri)b6ntaṃts • allektesa; nesalyñe ; eśne
34THT 28 a3āñmtsa : mā= lyāktesaparna ; ytārye nesäṃ
35THT 51 b310σ /// ṣṣänme 70-7tesab410σ 12σ 12σ
36THT 99 b3ñke ; meṅkitse ;tesapkārsa-ñ ; yakt-āñm ñi
37THT 110 b3lmau /// b3kṣiyeṃtesapo wañenta aiśaumyi
38THT 119 b6(n)o /// b6tesara tänmäst(rä) parna
39THT 121 a6nne wär śār parsnāntesaceken-ne ṣärsa 40 ///
40THT 133 b5su ; uttare :tesarmer ; kentsa
41THT 169 a3läkleṃta lkāṣälona skentetesa a4/// lmi
42THT 182 a1sak ecce källāṣṣeñca mäsketärtesaaiśalle ste palsko tane
43THT 183 b2mäsketär no arthantse karsalñetesaai – b3///
44THT 194 a7mäsketär cakṣurvijñām te manttesawarñai vi b1///
45THT 227.b a2/// a2/// utesa9 śamnaṣṣi – ///
46THT 231 b4; seṃ yaknetesaykū ñī ; saim
47THT 242 b512σ b5;tesawa(rñai) – lkañc yetwi
48THT 255 b4weṣṣäṃ ; nolmeṃ :tesaśaiṣṣe ; wäksenträ ;
49THT 271 b2kuce ñiś kāmmai b2tesanauṣ larauwñesa arañcne po
50THT 284 b3ṣäneṃ /// b3tesawärñai no ; kektseñṣāna
51THT 296 a3ytāre ; poyśiña ;tesapoyśi ; maskele :
52THT 498 a4/// a4/// lletesaramer /// a5
53THT 503 a2klo auk catä tsākaṃtesanäsait y· /// a3
54THT 532 a4/// a4/// allaik(t)esano • /// b2
55THT 549 b5palsko astare yamaṣälletesawarñai yparwe yamaṣälyeṃ wäntarwa
56THT 579 a3śka k(l)āte se wattesa/// a4/// kṣavarddha(n)e
57THT 1118 b4/// /// (kä)llālletesawa(sa)ṃ(tpāt) /// /// ñyāsä
58THT 1119 a5ākene ostameṃ /// ///(t)esaoṣap śpāl(m)eṃ wän(tar)e ///
59THT 1341 a3(eṃ)ṣketse : larauwñasa pkwalñesatesañäkt· te wes(k)au ///
60THT 1392.i b2b2/// – ttesanauṣa – /// b3
61THT 1430.cc a3cme /// a3///tesaek·a /// a4///
62THT 1538.c a4/// – nak·enträ 3tesa/// b1/// ·lā
63THT 2347.b a3a3/// – svāhatesaku tu mci kä
64THT 3284 a4/// a4/// tutesawarñai /// a5///
65THT 4075 b6prasunnamanasa • mandavirob6ri svahatesamamanto-pälsko takärṣe mäsketra
66W 5 a2a1/// a2malkwertesa(pä)k(ṣ)alle /// (pä)a3(kṣa)l(le) aścaṣṣana
67W 14 a6ñorīya kātso orottsa tā(kaṃ)tesapäst ṣamäṃoka(ro)
68W 36 a5kotrik sintāpä •tesa a6/// ātstse
69W 37 b2tumeṃ kātsasa laupe yāmusaite(sa)b3kātso malyakka mäsketär
70W 39 b4yotsa laupe b4(tsa) yāmusaitesakātso prakarya (ko)s t(e)