Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

kentsa

Cite this page as:"kentsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kentsa (accessed 21 Feb. 2024).
 
Meaning:“earth, ground”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:tkaṃ
Lexeme variants:kentsa; tkentsa; kkentsa; keṃntsa; keṃtsa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine

Paradigm

sg pl du
nom keṃ
voc
acc keṃ
gen keṃntso
loc keṃne
comit
inst
abl kenameṃ
perl kentsa
all kenäśc
caus

Lexeme family

Occurrences

kentsa

1IOL Toch 5 a3awiśäṣṣai ;kentsaka a4ṣpä ;
2IOL Toch 69 a2• (sanaṃ) /// (swāsä)a2skaukentsat(s)ai(nwāṣṣai) /// a3ylai-ñäk(t)e
3IOL Toch 86 a1• poyśiṃ pañäkta ysapekents(a)/// a2…pne ॥
4IOL Toch 216 a2ñem a2/// –kentsapernerñeṣṣai maia3(yyasa) /// ñ(w)etsäññeṣṣai
5IOL Toch 221 b4ono(lmeṃ) /// b4///(ke)ntsastmoṣäṃ • (dh)ī(ro) ///
6IOL Toch 811 a3yänte /// a3///kentsakä /// a4///
7PK AS 6A a6kārpakentsa; poyśintse ; wi(nā)ṣṣa-ne
8PK AS 15A b2/// (kapi)b2lavāstu rīmeṃ laukekentsacärkāre-ne • se yak(w)e
9PK AS 15B b4ku – yn· sake(n)tsapruknoyeṃ • toṃ we…
10PK NS 32 b5āyorntaṣṣe ; swesekentsa; swāsäṣṣasta :
11PK NS 36 and 20 b1sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) ; sw(ā)säsk(au)k(entsa); ///
12PK NS 36 and 20 b4/// b4kentsa; kuse ñī tañcī cimpamñe :
13SI P 1 b4nervānäṣṣaikentsa; śaiṣṣe tärkaucai ;
14THT 12 a7stmau ramt tākaṃ ;kentsa///
15THT 22 b6eñcwaññaikentsa; (k)l(āya) sorromp ;
16THT 86 a2/// a2///kentsaklāya ॥ tane orotse
17THT 107 a1kentsaipprerne maṅkāläṣṣana ṣotruna lkoyentär
18THT 118 a5– – – – –kentsacaṇḍālentse w(a)sts(i) /// a6
19THT 133 b5tesa rmer kā ;kentsau ; lyaka lykäñ
20THT 274 a2kentsapärnna ; mā stämoṃ
21THT 304 b5mā nesäṃ ; sukentsa(ike) (:)
22THT 345 b2/// jambudvipäṣṣai ortstsai tākentsayaṃ
23THT 370 b1/// b1/// (t)r(ai)ksakentsakl· /// b2///
24THT 522 b7īkene ; pat ñweṃkentsa; neṣamyai :
25THT 571 b1o /// b1///kentsapyappyaiṣṣana bhakti(nta) /// b2
26THT 1167 a1pyäṣṣi ñakte iprerne stmoṣkentsaśāmna n·i /// a2
27THT 1385.a a5– – – /// a5///kentsaceu – /// a6
28THT 1385.a a6a6/// ·ä ·yeṃkentsa– – ku·e /// a7
29THT 1507 a5ra snai onolme –kentsaklāya – ///
30THT 1573.a a4wnolmi spalkaṣyenträ läkṣī ramtkentsa
31THT 1739 b3॥ /// b3///kentsalkāntär ma – ///

tkentsa

1THT 1859 a2tkentsaentwe kka alpaṃ
2THT 1859 a6·e se kwäntsän potkentsak(w)äntaṃ – – ///

kkentsa

1PK AS 19.3 b4me(ṃ)ṣṣīyen-me tumeṃ nraiṣṣai tsakāṣṣ(ai)kkents(a)pättaṅken-me /// (śwa)b5lä tsaṅkan-me
2PK DA M 507.37 and .36 a63teṅkiśkeśkkentsakaumma kälpām

keṃntsa

1IOL Toch 390 a4a4/// – r·ṣṣaikeṃntsapī /// b1///
2Or 8212.163 b6keṃntsa
3PK DA M 507.37 and .36 a64parśārkinekeṃntsakaumma kälwām
4THT 365 a4karpa nokeṃntsa;

keṃtsa

1IOL Toch 127 b1lename(ṃ) • stāmtsa •keṃtsa– – – (a)kāśne • b2
2IOL Toch 127 b2kokalemeṃ • paskemeṃ •keṃtsatpästrä • yoniyai lutasträ
3IOL Toch 169 a1k· ce yp(a)rw(e) klāyoyeṃkeṃtsaṅke : t· a2
4IOL Toch 253 b4b4/// …nī tättārmeṃkeṃtsa(ś)lek snätku – ///
5PK AS 16.3 b4kaucaṣy eṃṣke ; śāmnampa sak yāmtsi ; keṃ(ts)ako(r)pyenträ :
6PK AS 17E b1; kuse yā(t)ka-ñ ;(keṃtsa)e(t)t(e) :
7SI P 1 b6gāṅ pelaikneṣṣai ;keṃtsacärkāsta ; astaryai •
8THT 4 b6wate lyamakeṃ(tsa) ; /// b7
9THT 84 b3/// b3///keṃtsaktormeṃ au /// b4
10THT 85 b5k(eṃ)tsaklāya •
11THT 87.b b3b3/// (mai)wāte-nekeṃtsaklāya ॥ /// b4
12THT 88 a4 portsaisa utta(r)e(ṃ) (mñcu)ṣkeṃ eṅkormeṃ tsakatsai a4keṃtsaorkäntai yärtta-ne
13THT 89 a4keṃtsat· – – ; – – –
14THT 93 b4(swese) – – – ; (swā)b4säskaukeṃtsa;
15THT 100 b4ram no ecce mäntekeṃtsaspalkaṣyeṃ
16THT 195 a4avanau gatane vā •keṃtsaeprerne wat ॥ ///
17THT 565 b6yok /// b6käṃkeṃtsataisāk tam /// b7
18THT 565 b7tam /// b7ñäṣṣaike(ṃ)tsamaittarṣṣa /// b8ṣañ
19THT 602.b a2• āṃtpi kenī tä(ttarmeṃ)(keṃtsa)/// a3/// pañäkte
20THT 1300 a4a4/// sumer poyśiññekeṃtsaīme /// a5///
21THT 1391 a5/// a5/// – –keṃtsasu ṣpelaṣṣ· war ṣeme
22THT 1543.d a2ñ·keṃtsasälpamñai ysomo sälpamñeṣṣe sle
23THT 1543.d a3keṃtsaaṣkār pat koyne piś