🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kentsa

Cite this page as:"kentsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kentsa (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:“earth, ground”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:tkaṃ
Lexeme variants:kentsa; tkentsa; kkentsa; keṃntsa; keṃtsa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomkeṃ
voc
acckeṃ
genkeṃntso
lockeṃne
comit
inst
ablkenameṃ
perlkentsa
allkenäśc
caus

Lexeme family

Occurrences

tkentsa

1THT 1859 a2k(ā)śyape stāmaṃ tkentsaentwe kka alpaṃ ysaṣṣene
2THT 1859 a6·e se kwäntsän potkentsak(w)äntaṃ – – /// b1

kentsa

1IOL Toch 5 a3cmelane : awiśäṣṣai ;kentsaka a4ṣpä ;
2IOL Toch 69 a2(sanaṃ) /// (swāsä)a2skaukentsat(s)ai(nwāṣṣai) /// a3ylai-ñäk(t)e
3IOL Toch 86 a1poyśiṃ pañäkta ysapekents(a)/// a2…pne ॥
4IOL Toch 216 a2ñem a2/// –kentsapernerñeṣṣai maia3(yyasa) /// ñ(w)etsäññeṣṣai
5IOL Toch 221 b4ono(lmeṃ) /// b4///(ke)ntsastmoṣäṃ • (dh)ī(ro) ///
6IOL Toch 811 a3yänte /// a3///kentsakä /// a4///
7PK AS 6A a6lauk(a)r olypotstse : kārpakentsa; poyśintse ; wi(nā)ṣṣa-ne
8PK AS 15A b2/// (kapi)b2lavāstu rīmeṃ laukekentsacärkāre-nese yak(w)e
9PK AS 15B b4ku – yn· sake(n)tsapruknoyeṃtoṃ we…
10PK NS 32 b5: āyorntaṣṣe ; swesekentsa; swāsäṣṣasta : 1
11PK NS 36 and 20 b1sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) ; sw(ā)säsk(au)k(entsa); /// b2ānte
12PK NS 36 and 20 b4/// b4kentsa; kuse ñī tañcī
13PK NS 173 a3/// a3/// lyaśäṃkentsa• ॥ ś(a)na
14SI P 1 b4; astareṃ • nervānäṣṣaikentsa; śaiṣṣe tärkaucai ;
15THT 12 a7stmau ramt tākaṃ ;kentsa/// ///
16THT 22 b6; rekisa 70-4 eñcwaññaikentsa; (k)l(āya) sorromp ;
17THT 86 a2/// a2///kentsaklāyatane orotse
18THT 107 a1ṣotruna eneṅka celeñiyentärkentsaipprerne maṅkāläṣṣana ṣotruna lkoyentär
19THT 118 a5devakul(tsa) /// a5– – – – –kentsacaṇḍālentse w(a)sts(i) /// a6
20THT 133 b5tesa rmer ;kentsau ; lyaka lykäñ
21THT 274 a2śc«m»o(ñña) (nesäṃ) ; (śaiṣṣe)a2ntsekentsapärnna ; stämoṃ
22THT 304 b5 nesäṃ ; sukentsa(ike) (:) /// b6
23THT 345 b2/// jambudvipäṣṣai ortstsai kentsayaṃ ritatär kälp·
24THT 370 b1/// b1/// (t)r(ai)ksakentsakl· /// b2///
25THT 522 b7īkene ; pat ñweṃkentsa; neṣamyai : kuse
26THT 571 b1o /// b1///kentsapyappyaiṣṣana bhakti(nta) /// b2
27THT 1167 a1pyäṣṣi ñakte iprerne stmoṣkentsaśāmna n·i /// a2
28THT 1385.a a5– – – /// a5///kentsaceu – /// a6
29THT 1385.a a6a6/// ·ä ·yeṃkentsa– – ku·e /// a7
30THT 1507 a5ra snai onolmekentsaklāya – /// b1
31THT 1573.a a4wnolmi spalkaṣyenträ läkṣī ramtkentsa10-1 kant·ntsa y·ā –
32THT 1739 b3॥ /// b3///kentsalkāntär ma – ///

keṃtsa

1IOL Toch 127 b1lename(ṃ) • stāmtsa •keṃtsa– – – (a)kāśneb2
2IOL Toch 127 b2kokalemeṃ • paskemeṃ •keṃtsatpästrä • yoniyai lutasträ
3IOL Toch 169 a1ce yp(a)rw(e) klāyoyeṃkeṃtsaṅke : t· a2
4IOL Toch 253 b4b4/// …nī tättārmeṃkeṃtsa(ś)le-k snätku – ///
5PK AS 16.3 b4śāmnampa sak yāmtsi ;keṃ(ts)ako(r)pyenträ : śmoṃña b5
6PK AS 17E b1; kuse yā(t)ka-ñ ;(keṃtsa)e(t)t(e) : (saṃsā)r(ne) (c)e
7SI P 1 b6• gāṅ pelaikneṣṣai ;keṃtsacärkāsta ; astaryai
8THT 4 b6srukalñe 30-3 wate lyamakeṃ(tsa) ; /// b7
9THT 84 b3/// b3///keṃtsaktormeṃ au /// b4
10THT 85 b5araṇemiñ b5nte pit maiwāte-nek(eṃ)tsaklāyatane orottsa
11THT 87.b b3b3/// (mai)wāte-nekeṃtsaklāya ॥ /// b4
12THT 88 a4eṅkormeṃ tsakatsai a4keṃtsaorkäntai yärtta-netu
13THT 89 a4; yam warttone :keṃtsat· – – ; – – –
14THT 93 b4(swese) – – – ; (swā)b4säskaukeṃtsa; tsainwāṣṣai l(ā)ñsa ;
15THT 100 b4ram no ecce mäntekeṃtsaspalkaṣyeṃ – – – – – taisa iknekne
16THT 195 a4avanau gatane vā •keṃtsaeprerne wat ॥ ///
17THT 565 b6yok /// b6käṃkeṃtsataisāk tam /// b7
18THT 565 b7tam /// b7ñäṣṣaike(ṃ)tsamaittarṣṣa /// b8ṣañ
19THT 602.b a2āṃtpi kenī tä(ttarmeṃ)(keṃtsa)/// a3/// pañäkte
20THT 1300 a4a4/// sumer poyśiññekeṃtsaīme /// a5///
21THT 1391 a5/// a5/// – –keṃtsasu ṣpelaṣṣ· war ṣeme
22THT 1543.d a2ke a2/// ñ·keṃtsasälpamñai ysomo sälpamñeṣṣe sle
23THT 1543.d a3sälpamñeṣṣe sle a3///keṃtsaaṣkār pat koyne piś

kkentsa

1PK AS 19.3 b4me(ṃ)ṣṣīyen-me tumeṃ nraiṣṣai tsakāṣṣ(ai)kkents(a)pättaṅken-me /// (śwa)b5lä tsaṅkan-me
2PK DA M 507.37 and .36 a63puttewaa63n(t)e (ka)māte pikultsa teṅkiśkeśkkentsakaumma kälpām okt puttea64w(a)nte

keṃntsa

1IOL Toch 390 a4a4/// – r·ṣṣaikeṃntsa /// b1///
2Or 8212.163 b6keṃntsa
3PK DA M 507.37 and .36 a64kamāte • pikultsa parśārkinekeṃntsakaumma kälwām a65piś
4THT 365 a4; (wi)a4nāṣṣa karpa nokeṃntsa; ṣäñ m(a)ts(i) reksa