🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śaiṣṣe

Cite this page as:"śaiṣṣe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śaiṣṣe (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“world, people”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:śoṣi
Lexeme variants:śaiṣṣe; śaiyṣṣe; śaiyṣe; śaiṣe
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-i

Paradigm

sgpldu
nomśaiṣṣeśaiṣṣi
voc
accśaiṣṣeśaiṣṣeṃ
genśaiṣṣentseśaiṣṣeṃts
locśaiṣṣeneśaiṣṣenne
comitśaiṣṣempa
inst
ablśaiṣṣemeṃśaiṣṣenmeṃ
perlśaiṣṣesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śaiṣṣe

1IOL Toch 1 a2/// (wawā)a2yau ste se śaiṣṣegautamakapilne ॥ raiweñ
2IOL Toch 4 a2aikaronatumeṃ po śaiṣṣe yke a3
3IOL Toch 30 b6/// b6 /// śaiṣṣe ṣe śaiṣṣemeṃ lut(a)ṣṣeñca ///
4IOL Toch 47 a3(bodhisa)tv(e) śle-k ñäkcye ksa śaiṣṣe tä… /// a4 ///
5IOL Toch 69 b2räs(k)re /// b2 lkāskau śaiṣṣe ; tallāntopūdñä(kte)
6IOL Toch 74 a2a2 /// (ja)no yam śaiṣṣe se /// a3 ///
7IOL Toch 103 a2/// a2 /// (ś)aiṣṣe • mānasaktaḥ sa(dā) ///
8IOL Toch 201 b4b4 ·n· s· – śaiṣṣe läklemeṃ /// b5
9IOL Toch 204 a1 a1 /// śtartte śaiṣṣe – – – – /// a2 ///
10IOL Toch 204 b1/// …mñ· ceṃ no śaiṣṣe pals· /// b2 ///
11IOL Toch 208 b5…nmaṃts krui ñem tākoy śaiṣṣe /// b6 /// ·ā
12IOL Toch 572 b1b1 /// – śaiṣṣe /// b2 ///
13IOL Toch 573 a2/// a2 /// – śaiṣṣe se y· /// a3
14IOL Toch 687 a1 a1 /// 8 śaiṣṣe – ṣṣä ñ· ///
15IOL Toch 802 a2a2 /// …mesa no śaiṣṣe eṅku star(-m)e /// a3
16IOL Toch 802 a4a4 /// …m(e)sa no śaiṣṣe eṅku star-me ·e ///
17IOL Toch 855 a3a3 /// po śaiṣṣe rilyñe – ///
18Or 8212.163 a6lāñc cai ñäke ; śaiṣṣe paṣṣi(yentär) /// b1 /// brahma-ñäkte ; po ñäkteṃntsa ; śvālmeṃ ñke
19PK AS 6H b3/// b3 /// – śaiṣṣe ket ṣpä saswe ka
20PK AS 7C b1; täṅwaññeñca ; po śaiṣṣe : śaiṣṣe täṅwantsiś ;
21PK AS 7C b1; po śaiṣṣe : śaiṣṣe täṅwantsiś ; b2 ślokne
22PK AS 7L b3aiksna(r) – – – : palkaso śai(ṣṣe) ; (po) (wnolmi) tatākaṣä
23PK AS 13A a4 …ṣṣana swañcaintsa lyauksa śaiṣṣe yk(e)-postä«ṃ» ykā-k ·k· ///
24PK AS 13I a4ra(mt) a4 /// mahāsamudtärmeṃ śaiṣṣe salkatsi cimpa a5 ///
25PK AS 14.1.1 b7takāreom se śaiṣṣe /// b8 mīwä(ntra)
26PK AS 15D a4– lni ynāte keṃ śaiṣṣe • ॥ tumeṃ auntsante
27PK AS 16.2 a2saimtsa ; ka(ntär) se śaiṣṣe : 1 ॥ tusā-k
28PK AS 17E a6॥ ratik(ā)mne ॥ aṣāṃ (ś)ai(ṣṣ)e ; (puwa)b1()r«†ä» (wa)r«†ä» ;
29PK AS 17K a1tākässiṃtse pelkiñä : (y)n(eś) (śai)ṣṣ(e) com= parn(a) ñke a2
30PK NS 30 a5/// mñcuṣkenn eneṃ makte śaiṣṣe kaun meñne 20-7 mār-ñäkte
31PK NS 30 a6 /// (t)säktsi po śaiṣṣe ken iprerä ṣe po
32PK NS 30 a8·e – – ce po śaiṣṣe tāk= ārṣaklantsa wäntow (r)a
33PK NS 34 b2tu skaina(ṃ) ṣaññ(ä)ññe ; śaiṣṣe snūmeṃ slaṅkenträ 1 b3
34PK NS 36 and 20 b5ce ykene : lkāskau śaiṣṣe tallānto ; (oś) (kakā)maṣ
35PK NS 37 a2; (tsāk)s(a)te po se śaiṣṣe : walo prabhāse ;
36PK NS 54 a5yāmornta ; yamalñesa po śaiṣṣe ; rilñesa :
37PK NS 83 a5yātoy wesäñ ārtsa ; śaiṣṣe pest ñäk(c)i(ye) (:) –
38PK NS 83 b4; poyśiññe ; lyuśitär śaiṣṣe «:» pelaikneṣṣe ; yok
39SI B 117 b6aiśträ śle ñäkciye rano śaiṣṣe 50-1 yas(ya) ///
40SI P 1 a5brāhmaññai wertsyai ; po śaiṣṣeyātäṣṣeñcai ; ilaiñakteṃ
41SI P 1 b4• nervānäṣṣai kentsa ; śaiṣṣe tärkaucai ; eṃṣketstse
42SI P 1 b6astaryaipo pi śaiṣṣe ; kalloy nāṣtsi ;
43THT 24 a3wnolmi ; cai śaiṣṣe ; kca ynāñm yā(m)oṣ
44THT 24 a5trikoṣ ; cai po śaiṣṣe ; ṣäṃ(ṣ)y(e)nträ :
45THT 30 a3ytārye śpālmeṃ : śaia4ṣṣe kär(s)aucaisa a;pākärtse ; yāmusa
46THT 41 a5; rittowo : yśelmetse śaiṣ;ṣe cwi ste ; a6
47THT 82 a2weṣṣäṃ käṣṣinta yessa warñai śaiṣṣe a3 /// (॥)
48THT 93 a6devadattenneket śāmñe śaiṣṣe ; aiwau po-ykne(sa) ;
49THT 94 a2; (ce) (ykene) (lkāskau) (śaiṣṣe) ; (tallānto) ; (o)a3ś
50THT 135 a1cpī preutk(e)ntse 10-9 śaiṣṣe ysälts(a) ; ///
51THT 136 a7a7 /// ṅw no śaiṣṣe se ṣärmänma a8 ///
52THT 136 b3b3 /// anityat se śaiṣṣe ppo b4 /// yśāmna
53THT 140 b5/// 10-5 kauṣäm śaiṣṣe wä /// b6 ///
54THT 141 b3/// b3 /// ttse śaiṣṣe se 3 kucek wa
55THT 148 a4ente tetriku se śaiṣṣe : 1 kuse traii
56THT 150 b24 mäntrākka po se śaiṣ(ṣ)e /// b3 ompe-k tsärkaṣṣäṃ
57THT 181 b5palskosa kartse yayātaṣsa ñäkciye śaiṣṣe yän(mā)ṣṣäṃ ai(ś)aumyenano
58THT 195 b6/// no yaṃśaiṣṣe se • dṛṣṭaṃ •
59THT 207 b2tsätkwaṃtsñeṣṣe surmesa lm(au) ś(ai)ṣṣ(e) lauk(aññe) /// (su) (mahārtteṃts)
60THT 211 a4a4 saaiypoṣ śai(ṣṣe) /// a5 /// b1
61THT 212 a3kleśänmameṃ ; empelona : śaiṣṣe tärkau;a4cai nervānṣṣai ; rin=
62THT 212 a5ne ; wawāyaṣäśaiṣṣe ñäkta ; karpäṣṣasta ;
63THT 220 a5/// lyāka ṣp ce śaiṣṣe ; āś papyākoṣ po
64THT 222 a4/// r nrai sanaṃmpa śaiṣ(ṣe) /// b2 /// ntse
65THT 224 b3waskātai ma at= ate śaiṣṣe ; tsälpastsī läk;lentameṃ 5
66THT 226 b2läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe täñ ṣä b3 ///
67THT 228 a1āstärsa yūkormeṃ : tsälpaṣṣimar śaiṣṣe ce kleśanmaṣṣeṃ a2
68THT 239 b5k(e)st tekisa alāṣmoṃ śāmñe (ś)aiṣṣ(e) lya /// b6 ///
69THT 244 b3onwaṃ /// b3 epastyu śaiṣṣe lyuśsi ñakremeṃ : śpālmeṃ
70THT 245 a1sn(ai) mäkt(e)wñ(e) ; śāmñe śaiṣṣe ; (sä)k śl(e) läkl(e)
71THT 246 b1pw āñmantse ñäb1kcye ra śai(ṣṣe) – – āppāmātñe e(rka)tñe(tt)se (ña)b2k=
72THT 255 a1a1 ; skwänmaṣca ; śaiṣṣe māka ; yuwästrä märsauu
73THT 255 a1māka ; yuwästrä märsauu śaiṣṣe ; alyekä ; ma
74THT 255 a2; läklentats 6 skwänma śaiṣṣe ; kolokträ ; iwerune
75THT 255 b4; nolmeṃ : tesa śaiṣṣe ; wäksenträ ; ālyauwcemeṃ
76THT 255 b7aulāreṃ : ce pi= śaiṣṣe ; ālyinträ ; ñyātse
77THT 261 b4 /// ṅke ; śaiṣṣ(e) triśälle 5 tau ·ru
78THT 282 a1krent wāṣmontsā ; meṅkitse śaiṣṣe se kleś(a)nm(a)a2
79THT 282 a3 /// soträ ; śaiṣṣe se aṅkain pilkoṣṣe ;
80THT 282 a4saṃ a4 /// śaiṣṣe se kleśanmaṣṣai ; wämyu
81THT 282 b4ke;meṃtsa po ; treṣṣäṃ śaiṣṣe 4 te ṣarmtsa kreñc
82THT 295 a8sportomāne ; saṃsārne tsäkṣträ śaiṣṣe ; empele ; ñyatseṣṣe
83THT 307 b3(te)lki yāmor kekuwer ṣpä śaiṣṣe /// b4 /// ñca
84THT 339 b2kuse wärpamo śpālmeṃ śaiṣ(ṣ)e /// b3 /// na
85THT 340 a2a2 /// – ṣṣi śaiṣṣe wat keṃ klu ///
86THT 382 a3a3 /// n· keṃ śaiṣṣe ñakti śāmna yaumṣauṣ po
87THT 383 a4ta a4 /// kīmeṃ śaiṣṣea5 /// – – – – –
88THT 408 a4; katkauñaisa ; kalñi śaiṣṣe : te ramt weṣ(y)eṃ
89THT 520 a3lyutstsatai tallāñc ce (śai)ṣṣ(e) 7 kaccalyaisa trai śaiṣṣeṃts
90THT 625 a3a3 /// ce śaiṣṣe /// a4 /// str(e)ṃ
91THT 1131.j a1airpänte ś·l ś·yāre pelyka śaiṣṣe – /// a2 ///
92THT 1170.d a4waike reki /// a4 śaiṣṣe tallā – /// a5
93THT 1191 b4mi kow eśne se śaiṣṣe : yä b5 ///
94THT 1192 b2ta te se le śaiṣṣe tr· – – /// b3
95THT 1202.c a2a2 /// ceu krentä śaiṣṣe me /// b1 ///
96THT 1204.g a3a3 /// k·i yeṃ śaiṣṣe /// a4 /// m·
97THT 1284 a2a2 /// ·i ktsaitsñe śaiṣṣe /// a3 /// yä
98THT 1296 a2kärkau ka ṣpä lkāträ śaiṣṣe ñ·e /// a3
99THT 1309 b4/// b4 /// ·ñ·kciye śaiṣ(ṣ)e /// b5 /// wcätsen
100THT 1310 a2pi – – (up)āyntasa śaiṣṣe s(es)inu ste : mänta
101THT 1314 a2ā – – – ·ṣ· ce śaiṣṣe ·re l·e läkleñ
102THT 1319 b1nt· r· – po śaiṣṣe si /// b2 ///
103THT 1319 b4b4 /// sa kātkästrä śaiṣṣeśrīsaṃbhave – – ///
104THT 1335.a b7b7 /// – saim śaiṣṣe n·e – n·e w·a
105THT 1359 a1ñem tāka strayastriṃśä ñäkcye śai(ṣṣe) /// a2 /// (śpā)l(m)eṃ
106THT 1387.j a2/// a2 /// – śaiṣṣe /// a3 /// –
107THT 1402.a b2/// kñ· – swañceṃntsa śaiṣṣe lu – /// b3
108THT 1517 a2– ·w· ·t· skaṃ śaiṣṣe seno ///
109THT 1517 a3a3 /// ·e yyai śaiṣṣe ṣṣe tne aiśtär
110THT 1540.h a2/// – ste tākoym śaiṣṣe /// a3 /// –
111THT 1573.i a4/// – nolmeṃ po śaiṣṣe /// a5 /// l·
112THT 1629.p a2a2 /// ·yu ku śaiṣṣe • karsaṃ – ///
113THT 1684 a2a2 /// – ·eṃts śaiṣṣe ///
114THT 1928 a6/// – starñe yamaṣṣeñca śaiṣ(ṣ)e /// a7 /// ṣemaikne
115THT 2257.r a2a2 /// kaṃ su śaiṣṣe – /// b1 ///
116THT 2377.k b2/// b2 /// nt śaiṣṣe /// b3 /// –
117THT 2379.a a2/// a2 /// – śaiṣṣe tseṅketrä – t ///
118THT 2379.u a2/// – ne kekmoṣä śaiṣṣe /// a3 /// wpśa
119THT 2995 a2a2 /// – ñiś śaiṣṣe saṃ ñāt kl· ///
120THT 3597 b3 kṣ·· ; śaiṣṣe se ; ñi wa

śaiṣe

1IOL Toch 282 a3a3 /// – po śaiṣe lukṣäṃ tumeṃ ar· ///
2PK NS 48 and 258 a6walke stamalñeṣana ṣärmanane po śaiṣe spārtoy ñi rano po
3THT 1470 a3tsäṅkā-neate – – – śaiṣe /// b1 /// lai
4THT 3701 a2/// a2 /// – śaiṣe /// b1 /// –

śaiyṣṣe

1THT 362 b7(lkāsk)emane ; asūri : śaiyṣ(ṣ)e /// b8 – – wrotstsai

śaiyṣe

1THT 209.b b2b2 /// – śaiyṣe tala(nt) /// b3 ///
2THT 247 b2; sanu maskā;kamñemeṃ tal(ā)nt śaiyṣe ; sälkatai ; säss(ū/u)