🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śār

Cite this page as:"śār". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śār (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“over [it], thereover, all over”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Lexeme variants:śār; śārä
 

Lexeme family

  • śār “over [it], thereover, all over”

Occurrences

śār

1IOL Toch 10 a2a2 /// (tapaki)ṣṣe yerpesa śār śwer arkwinäṃ kaumnaṣṣeṃ yerpeṃ
2IOL Toch 57 a2/// a2 /// (ne)rvāṃṣṣe śār – ·w· /// a3
3PK AS 2A b4toy saṃtkenta raskäṣlona śār sintāp salyiye yamaṣlya curm
4PK AS 3A a1ki – sintāp te śār yamaṣṣälle ampoñaṃtse sātke
5PK AS 3A a2wat pissauṣṣe war wat śār kuṣallepitta yaa3sar
6PK AS 3A a5wat malkwersa wat te śār kuṣalleṣalype a6
7PK AS 3A a6wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalleampoñaṃtse sātke
8PK AS 3A b1ṣalypempa b1 ṣesa śār yamaṣälle tsärkelñetse alāṣṣälletse ṣpä
9PK AS 3B a6kewiye melteṣṣe ṣpel te śār kätnālle kampāsäṣṣe śwelesa śanmäṣ䫆ṃ»lle
10PK AS 3B b3ṣpel gairikäṣṣe ṣpel te śār kätnālle epe no kroścana
11PK AS 3B b3epe no kroścana tona-k śār lupṣallonatoṃ prayokänta
12PK AS 7M a6; ktsaic(e)ṃt(s) ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (20-2) – nneś
13PK AS 19.1 a1a1 – – (a)lyaucesa śār /// a2 – – meṃ
14PK AS 19.1 b1·k(e)nta yama(st)rä • wars(a) śār ywā(r)śk(a)ne ṣmalle ysāṣṣa caknik
15PK AS 19.13.X a5śauśaṃ-me – – – /// a5 śār ktaṅk·ṃ ñakti wrantsai wināske·
16PK AS 19.21 b2ñake päpana kektseñī śār śārsa taṣṣallona – – – kuse
17PK AS 19.22 a3ywārś(k)ane makte (i)yaṃśār śārsa as(k)āci • taṣallona
18THT 15 b1; (pelaiknesa) ; (taur) (śār) (katnaṃ) ; nakiṣṣe :
19THT 17 b2; pelaiknesa ; taur śār katnaṃ ; nakiṣṣe :
20THT 31 a1/// /// mr· ·n· śāralloṅkna ṅke ;
21THT 120 a1a1 po yoksa pyapyaiṃ śār s·· /// a2 sa
22THT 121 a6/// a6 nne wär śār parsnān tesa ceken-ne ṣärsa
23THT 324 b2paltä(ṣl)e cau ṣe śār kutär ot sark wa
24THT 324 b4tākaṃ-ne cau /// b4 śār aiypseṃ – rsa totteṃ
25THT 325 a2lāmaṃne klyiye trāppaṃ ṣamānentsa śār kl· /// a3 vaśeṣ
26THT 330 a1 a1śār weṣṣaṃne ṣemeykne pāyti
27THT 389 b7mäkci ; ka pyappyaiṃ śār cärkāre;-ne – /// 28σ
28THT 560 a3a3 erkenmasa ṣalāre kenek śār aipar-ne sa pañīkte käṣṣīṃtse
29THT 598 b1/// b1 /// ·tt· śār wi praroṃ presnaisa ///
30THT 598 b2b2 /// cau tars śār ai«ṣ/p»ṣalle ste /// b3
31THT 1575.g a5a5 /// w·a nta śār kyau wa r· n·
32THT 2259.e b2/// – – ku tne śār /// b3 /// me
33THT 2381.k b1b1 /// • meksa śār me ka ntse ///
34THT 3597 b6śetkasta ceṃ cäk= aurce śār maiytartsa : keścyeṃ l(wāsa)
35W 12 a6wa wat śār taṣallob1(na) – – – – – – ·e ·epi
36W 14 b2caṅkesa kātso (sonopa)b2lya • śār kātsasa walanalle śanmäṣṣälle caṅkene
37W 34 a5sanāpatsite no śār tsuwäṣälleaśvaa6(kāntä) – – – –

śārä

1THT 388 b5pudñäkte ; lo l(m)au śārä ; pa ///