🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ñakti

Cite this page as:"ñakti". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ñakti (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:also an epithet of the Buddha; “god”; “(voc.) [your] majesty”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:ñkät
Lexeme variants:ñakti; ñäkti; ñakty
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-i

Paradigm

sgpldu
nomñakteñaktiñaktene
vocñakta
accñakteñäkteṃ
genñäkteṃts
locñäkteṃne
comitñaktempa
inst
abl
perlñäkteṃtsa
allñakteśc
caus

Lexeme family

Occurrences

ñakty

1Dd 6.3 a1 a1 /// tta ñakty aiśai yā(m…) ///

ñäkti

1IOL Toch 80 b3(tava)triśäṣṣi alyaikä säku ñäṣṣeñcañ ñäkti śamnā śle as·a… ///
2PK NS 83 b1– – – – – – nträ – – – – – – – wcäṣṣi ñäkti nano – /// b2
3PK NS 83 b6b6 /// – lyelyäkoṣ ñäktināgi tesa kakāccoṣ
4THT 274 a4«pä»lko ; tākaṃ aknā;tsaññesā ñäkti lāñco ; wäntreśśī ;
5THT 338 b2 /// (śuddhavā)säṣṣi ; ñäkti ken mamaiwarsa sklokäcci yäst«ä»
6THT 1240.b b1/// b1 /// – ñäkti /// b2 /// –

ñakti

1IOL Toch 76 b6cäm(p)ab6(mñe) /// …r·e rūpadhātuṣṣi ñakti iprermeṃ we(sk)e(ṃ)
2IOL Toch 257 b4b4 laklesa ñeñu(sku) ṣai ñakti aiśai yamaṣa /// b5
3PK AS 7B a2(no) ersnāssoñc ; a2 (ña)kt(i) kl(yo)wonträ ; omp ra(n)o
4PK AS 7B a3tumeṃ oṃṣäp no ; ñakti klyowonträ ; snai ersna
5PK AS 16.3 a5vedanma śānmyare or(ot)sts(e) cämpamñecci ñakti anumod(i)t«†ä» yamaṣṣare-metumeṃ
6PK AS 16.3 b4; airpäcce śaulne : ñakt(i) kaucaṣy eṃṣke ; śāmnampa
7PK AS 17B b3wäntare (kä)b3rsormeṃ śuddhavāsäṣṣi ña(k)t(i) ālyauce(ś) (w)es(k)eṃ preke wesäṃ
8PK AS 17B b4tu lyelya(k)ormeṃ kāmāvacarṣṣi ñakti aikareṃ iprer tatākaṣ ālyauce(ś)
9PK AS 17B b5ñake wäntare tumeṃ cai ñakt(i) ompe-k neksantetumeṃ
10PK AS 17G a5a5 /// (śuddha)vāsäṣṣi ñakti iprerne stmoṣ supriyeṃtse ā(k)tike
11PK AS 17G b1 /// – ··k· (ña)kt(i) pälyk(ā)r(e) ś(ā)mñe ś(ai)ṣṣ(ene) lyakār(e)
12PK AS 17I a2plontoträ skwanuṃtai ; sadāmatyi ñakti ra 1 ॥ supriyeṃ
13PK AS 19.13.X a5/// a5 śār ktaṅk·ṃ ñakti wrantsai wināske· – – – ·i
14PK NS 30 a3pālka pālka cwi po ñ(akti) /// a4 ///
15PK NS 39 b8ne • ku(s)e ksa ñakti ; – – (bodhi);(p)ākṣikn(t)a
16THT 30 b8campäṃ : tu yparwe ñak;ti śāmna ; tsälpāre ;
17THT 45 a3māka ; plyawāre ; ñakti śāmna ; läklessoñc ;
18THT 76 a1/// ; (śuddha)vāsäṣṣi ; ña(k)t(i) lkāntar-c ; kauñī ram
19THT 107 b2snai epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ
20THT 107 b4; po laikāte : ñakti arjuṃ ; stām nemar-neś
21THT 107 b5atiyaisa lyamaśuddhavāsäṣṣi ñakti nāndai nandābalaiś weñāre
22THT 115 b3b3 /// tumeṃ traiy ñakti bodhisatveṃ palkatsi ett(e)
23THT 176 a3/// a3 – räṣṣi ñakti no saumanasyi śtwāra
24THT 231 a1klyauṣit te cai wa ñakti ; toṣitṣṣi ; kuse
25THT 333 b9ākiṃñcaṃṇyāyataṃn naiwasajñānāsaṃjñāyataṃn aśu(bh) ā(nā)pāb9nasmṛti ñakti ñiś lkātsi känmaskeṃ nāki
26THT 364 b7b7 /// ymanār wärttoṣṣi ñakti /// b8 /// ṇe
27THT 382 a3/// n· keṃ śaiṣṣe ñakti śāmna yaumṣauṣ po ·e
28THT 408 a5yäknesa poyśiṃñeṣṣepi a5 ylaiñakteṃtse ñakti śāmna lāñc amācänta osta-ṣmeñcaṃ
29THT 415 b5; b5 /// caräṣṣi ñakti ñäkcyana ; tuñanma py·
30THT 609 b5/// b5 /// śuddhāvāsäṣṣi ñakti /// b6 /// krent
31THT 1123 b4lau nesäṃ eṣ(k)e ñakti skente viṣnu mahi(śvare) ///
32THT 1360 a3·kr· – sketrä • ñakti po au /// a4
33THT 1468 a1ka ·ā kr· : ñakti pre rne vā – – – –
34THT 1621.a a5a5 /// ॥ tumeṃ ñakti /// a6 /// prerne