🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śāmñe

Cite this page as:"śāmñe". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śāmñe (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“human (as opposed to divine)”; “humanity, human existence”
Word class:adjective
Language:TB
Lexeme variants:śāmñe; śamñe
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomśāmñeśāmñana
voc
accśāmñeśāmñaiśāmñana
gen
loc
comit
inst
abl
perlśāmñesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śāmñe

1IOL Toch 3 b8/// ·e ette lyuwa śāmñe śai(ṣṣene) – krentaunacce pā…
2IOL Toch 156 a4akālk ñaṣträ : ñäkcye śāmñe – /// (kre)a5ntaunaṃts maiyya
3IOL Toch 176 a3– /// a3 pyārimpa śāmñe /// a4 krent pelaikne
4Kizil WD-IV-1 a10lw(ā)s(a) pr(e)tenne ; ñäkcye śām(ñ)e /// a11 ñī tsaṅka
5PK AS 5A a1(se) (k)use maṅkāl ; śāmñe śaul ; cwī ste
6PK AS 8B a3 (॥) a3 (anura)tne śāmñe ayāṣe curm yamaṣle etve
7PK AS 8B a4mäsketrä 10-7 ॥ ś«r»āwaṃne śāmñe ayāṣe ṣat yamaṣäle sanatse
8PK AS 8C a8 mäsketrä 3 ॥ śāmñe =yāṣe ṣat yamaṣle ṣkas
9PK AS 8C b4nässait yamaṣle 20-1 khadirṣṣe śāmñe =yāṣṣe wat ṣat soyetse
10PK AS 8C b4antardhiṣ nessisauvirājan śāmñe pitke(mpa) (tri)b5wäṣleeśane
11PK AS 17F a3(w)esäñ śle o(ko) ; śāmñe camel takā-me ;
12PK AS 17G b1– ··k· (ña)kt(i) pälyk(ā)r(e) ś(ā)mñe ś(ai)ṣṣ(ene) lyakār(e) su(p)r(i)y(entse) (sa)s(ā)ll(a)ṣ
13PK NS 34 b2/// lkātsi ; ñäkcye śāmñe nervāṃṣṣe : cai tu
14PK NS 161 a3a3 /// u tsāro śāmñe /// a4 /// pälwoyeṃ
15PK NS 305 and 306 a3marasya • śaiṣṣents(e) (ś)l(e) (śā)mñ(e) ñäktec(c)epi • b(ā) ///
16THT 46 b6särwecän : ñäkcye rūpsa śāmñe rūp(sa) ; /// ///
17THT 50 a8ślokrentä pudñäkte : kuse śāmñe kreñc ce ś· ///
18THT 77 a5 preke steśāmñe naumye ; araṇemi ;
19THT 93 a6devadattenneket śāmñe śaiṣṣe ; aiwau po-ykne(sa)
20THT 99 a2kärsanalyatumeṃ ylai-ñakte śāmñe śaiṣṣene subhāṣitagaweṣiṃ lānt aiśai
21THT 120 a3ñke s· /// a3 śāmñe camelne no kre ///
22THT 127 a3a3 (śtwāra) (ṣotruna) (twe) (śā)mñe rūp;sa pkārsacewsa
23THT 239 b510-3 k(e)st tekisa alāṣmoṃ śāmñe (ś)aiṣṣ(e) lya /// b6
24THT 245 a1tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) ; śāmñe śaiṣṣe ; (sä)k śl(e)
25THT 276.a b1b1 ss· • ñäkcy(e) śāmñe ; śai /// 13σ
26THT 358.a b1luw(o) tsā – – t·ne śāmñe k· /// b2 ///
27THT 365 b5yonwā ñäś«†ä» ce ; śāmñe cämel ; taññe ṣärmts(a/ā)
28THT 408 a6 po yātalle śāmñe kantwasa weṃtsi : kuce
29THT 510 b2b2 lya yeṃte leśpaṣanane śāmñe ma b3 ṣṭa ॥
30THT 1105 a2()w(asi) – – – līpa ñikcyīye śāmñe ce twe (wä)sātai
31THT 1399.p a3ñe ·n· /// a3 śāmñe /// b1 so ·t·
32THT 1528 b2– /// b2 rup śāmñe eksa /// b3
33THT 1580.b a2/// a2 /// (e)śne śāmñe /// a3 ///
34THT 2369.p b1ntsä /// b1 /// śāmñe ///

śamñe

1Kz-213-ZS-L-09 a1lkatsi – – – – – (ś)le oko śamñe camel(ne) c(m)emar • –
2THT 255 b1āmokänta ; wäntärwa ; śamñe ṣärpseṃ ; śaumotse
3THT 295 b5tve keśä ; anaiśai śamñe cmeltse ; yänmalyñe ;