🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

omp

Cite this page as:"omp". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_omp (accessed 20 May 2024).
 
Meaning:“there”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Lexeme variants:omp; ompä; aum; om
 

Lexeme family

  • omp “there”
    • ompe “there”
    • omte “there, in this place”
    • ompte “there, in this place”

Occurrences

ompä

1IOL Toch 163 b4; anaiśai ; istārompä; – /// b5
2THT 388 a2a1/// a2saryat=ompä; poyśintse ; asāṃ
3THT 407 a6meṅkitse ; tākoy kacāpompä; pärkre śāyeñca a7

omp

1IOL Toch 32 a1/// (s)unakṣatre wlo yāmṣaompvaiś(aline) /// a2///
2IOL Toch 43 a5ñiś aikem(ar) /// a5ompomp yāmuwa yāmuwa
3IOL Toch 43 a5aikem(ar) /// a5ompompyāmuwa yāmuwa ts
4IOL Toch 129 a7a7pañäkte śrāvastine mäskītärompupanande ostne ·e ///
5IOL Toch 229 b2kaṃ wcepi ṣpäomp– /// b3///
6PK AS 7B a2a2(ña)kt(i) kl(yo)wonträ ;ompra(n)o tona(ṃ)ts v(y)ākṣepsa ;
7PK AS 19.1 a4k(a)lesa parna tärkanalle kuseompwä(n)t(a) /// (a)a5skāci
8PK AS 19.5 a3palsko aśallekuseompñäkteṃ – – – ///
9PK NS 30 a3/// ñ(a)kte mār-ñäkteścomppālka pālka cwi po
10PK NS 44 a5/// skloksa ma(nt)e ma(sa)ompyasna lyāka – ///
11THT 3 b1cwi lānteompbrā(hmaṇe) ; – – – – – – –
12THT 3 b3ṣek su mäskīträ ;ompakalṣlyeṃts pelaikn= āksaṣṣi (:)
13THT 8 a8s(p)e ; mäskīträ ;ompceṃ kāka ; aka(lṣ)ly(eṃ)
14THT 8 b8– – – (pu)dñäkte 6 (kus)eo(mp)śaikṣi ; ykā-k ṣen
15THT 11 b4yolmene ; wināññenträ ;omplwāsa ; lakṣäṃ warñai
16THT 12 a3; ṣlyīye leṅke :ompmäskītr= ālo(kalymi) ; ///
17THT 18 b7swareno ; pelaikneomp; klyauṣyeṃ wnolmi ;
18THT 42 a8ṣamāni ; māka mraus(k)ān(t)eom(p); pal(sk)o kānare :
19THT 42 b7; no kastwer swoyenomp; ṣek akappinta :
20THT 44 a6/// /// : mākaompsnūnma ; ent= ākn·
21THT 49 b4b4/// me weñaom(p) /// b5///
22THT 133 b7erkenmāsa ; wayānte 30-1ompceu orne ; (t)e(sar-ne)
23THT 136 b6eṅkärstātte kläky· b6///ompṣäp prutkäskeṃ 20-5 b7
24THT 155 b4yās·ṣ(e)sa ynū(ca)ompomp camelne ·i
25THT 155 b4ṣ(e)sa ynū(ca) ompompcamelne ·i·eñcca
26THT 286 b3 /// wīna ;ompskwaṃñentär : kest yokaisa
27THT 404 a5 no ; mäskīträomp; lyauto tsror;ye wa
28THT 576 a3/// ·e luwo ṣeyompempele : āstäntsa
29THT 1104 b2/// (nar)k(ä)ṣ(ä)lyñe ṣanmīre«n»tse śikṣapātompt(a)ñ śaultsa warñai päk(nāmo)
30THT 1262 a3yaksatsi 10-1 /// –ompwāki mäsketrä
31THT 2382.m b2b2/// – kl(au)tk(ā)re-ñompno ñī /// b3

aum

1PK NS 22 b2 /// ; (yā)mäṃaum: 3 auntsante wentsi
2PK NS 34 b3yāmorne yāmtar kwri :aumno ppo lau cmeln=