Announcements

ceṃts

Cite this page as:"ceṃts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ceṃts (accessed 12 Apr. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TB
Lexeme variants:ceṃts; cets; cet=; centsä; ccents; cents
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom se, seṃ, samp, su , sāṃ, somp, u te, teṃ, tamp, tu, tek, tuk cai, caimp, ceyak toy, toyna, toymp, toṃ, tonak tai
voc
acc ce, ceṃ, comp, co, cau, cek, cauk , tāṃ, tomp, u, tāk te, teṃ, tamp, tu, tek, tuk ceṃ, cenän, ceyna, cenak toy, toyna, toymp, toṃ, tonak tai
gen cwi, cwimp tāy tentse, tuntse cenaṃts, ceṃts, ceynaṃts, cempaṃts, centsak toynaṃts, toṃts tainaisi, tainaisäñ
loc cene, caune, cenek tūne, teṃne, tukne
comit caumpa tempa toynampa
inst
abl cemeṃ, caumeṃ temen, teṃmeṃ, tammeṃ, tumeṃ ceṃmeṃ toṃmeṃ
perl compsa, causa tesa, tūsa, tusa, tusāk ceynasa toṃtsa
all cewäśc teśc, tuśc cenäśc
caus

Lexeme family

Commentary

In the plural, the three demonstrative paradigms su, se, seṃ are not differentiated.

Occurrences

ceṃts

1IOL Toch 1 a411σ a4; yetseceṃts:
2IOL Toch 1 b5/// b5l· – –ceṃtsmyāska weṣanma läklessonta :
3IOL Toch 3 a4kau karuṃ cwī :ceṃtsläklentaṣṣe trikau traikesa :
4IOL Toch 3 b6lkātsi b6/// ay(ī)marceṃtsläkleṣṣe perpette : stamoym
5IOL Toch 5 a4oko ; warpoymar ;ce(ṃ)tspakāna :
6IOL Toch 12 b7po wnolmeṃ epiyac källāsträceṃtskärtseṣṣe akalksa āyor aiṣṣäṃ
7IOL Toch 84 a2/// a2/// tuceṃtswalke y·ā… /// a3
8IOL Toch 93 a3/// a3/// (akā)lkceṃtskwri ra skāyaṃ kärtsau(ñe)
9IOL Toch 107 a3/// a3/// ṣpceṃtsewe wasa • ///
10IOL Toch 109 a2mā walke ñäś ranoceṃtsa… ///
11IOL Toch 155 b1kuseceṃts///
12IOL Toch 156 b6/// b6toṃ läklentaceṃtspakāna warpoymar cai tsälponträ
13IOL Toch 213 b5• kätkausai yneśaññai ekamäccaiceṃtswaiptār pilkonta klaṅtsi –
14IOL Toch 380 b4/// b4/// sāceṃtssā ///
15IOL Toch 734 b1/// b1/// …ccaiceṃts– /// b2///
16Kizil WD-IV-1 a7ceṃtsrano māka ; takār
17PK AS 7C a5rätkware ṣpäceṃts; näno-näno onmiṃ ;
18PK AS 7G a3(ceṃts)(no) (onolmeṃts) ; (yā)a4mor
19PK AS 7G a5(ceṃts)(yā)a6(m)o(r) (ai,śal)l(e) śaul ṣpä
20PK AS 7G a6kleś(anma) noceṃts; na(n)autauwa pe(st) ; (tākaṃ)
21PK AS 7K b1– – (po)staṃñ(e) ; kṣ(ai)c(e)ṃtsalyek rūpämpa •
22PK AS 7K b4(nesaṃ-ñ) ; srukalyñeṣṣe imeceṃts; palsko (po) (yai)ru
23PK AS 7N b1 waṣmo ma nes(n) ; (ñ)i (sru)b1(ka)lyñe(ṣ)ṣ= (ī)m(e) ; ceṃ«ts»palsko yairoṣ
24PK AS 15B a6/// a6yetweṣṣiceṃtspälyca pälyci pālau pālau
25PK AS 17D b2pkātkäṣṣatceṃts; pälskonta ; wärpaucaṃtso
26PK AS 17F b1(ṣārkate)(ceṃts); w(a)kissor ; yā(ta)lñ(e)
27PK NS 29 a6sä(sweṃmp=) (eṣe)ceṃtsśmalñe
28PK NS 31 and 294 b6ceṃtsvibhiṣaṇe ; – – – – – – – ·e
29PK NS 39 a6ceṃ«ts»cai śpālmeṃ ; maiy(yācci)
30THT 3 b8attsaik totkaceṃtsynāñm ṣai ;
31THT 9 b2; kauc āñmo ;ceṃtsnauṣ ///
32THT 23 b3ājivikeṃtsceṃts; akalṣlyepi ; masa
33THT 173 b3gandharas·ṃ /// b3ripaṇḍinālambaneceṃtsdharmopavi /// b4meṃ
34THT 177 b2/// b2ki skenteceṃtsparākalñe sparśāhārsa ce cmelṣe
35THT 220 a4ñäś raceṃtswsāwa ; takärṣkñesa yok;tsi ysāra
36THT 244 a5 kuse ksa llaikān(t)e yāmorṣṣana krakenta cīmeṃ plä – /// a5 arṣāre śäktālyenta nauṣ ktauwa : wināskauceṃtspo cīne yku(w)eṣ larauñe
37THT 266 a3mātär säa3werṣṣe lareṣṣana ñemnaceṃtspo kärstāwa :
38THT 266 b2b2lyeṃ ka arañciṃceṃtsñiś śauwwa
39THT 356.b b2b2/// añm(a)ntse :ceṃtssu /// b3///
40THT 365 a1ṣ{ṣ/p} aiknesa(k) p(o) ;ceṃtsñäś ceu (wsāwa) ;
41THT 392 b6ṣe /// b6///ceṃtspr· c· ///
42THT 404 a3kauṃ meñ«ä»ntsa ; lakutsaceṃts; kektseñe ṣeyä :
43THT 404 a4ka ; kektseñi po;rośyeṃceṃts;
44THT 408 b6wars= āstreṃ kleśanmaṣṣe krākeceṃtspo päst lau b7
45THT 575 a4·o – – ompostäṃ suceṃtspelaikne aksaṣṣi ॥ ra
46THT 590 b1poceṃtsceu preke ; māntal··
47THT 624 b5b5/// tkānträ totceṃtsśaul /// b6///
48THT 1396.d b1b1/// ·s· māceṃts– /// b2///
49THT 1398.a b2/// – meṃ •ceṃtspe – /// b3
50THT 1598.d a2– /// a2///ceṃts/// b1/// su
51THT 2639 a4/// a4/// – – – –ceṃts– yā n· l·e
52THT 3142 b3/// b3/// k·ceṃtspä – ///

cets

1IOL Toch 1 a3a3wlauwa ; aścīcets
2IOL Toch 176 a2– – – – /// a2macetsyaitkor wa – ///
3THT 19 a5cetswaikesa ; paucciṃ ///
4THT 30 a2cetsceu silñe ; pälskontse
5THT 30 cets; palsko tsārwässiś •
6THT 31 a5; pudñäkte ; krentäṃ lkāṣṣi ; erkatte ; cetsyarke tsamtsia6śco :
7THT 31 a7 yolo wäntre ra ; kwri tākaṃ ; sūcetsmsketär ; yarkasa ;
8THT 31 b4olypo ṣ ; palskocetspāṣtär •
9THT 31 b8 kete pkante ; b8 yāmyeṃ kal(l)au(n)e ; caicetssañi ;
10THT 41 a3; satāṣlñe ; mācetsnesäṃ
11THT 65 a1ente {s/p}ītw ākṣäṃcets; o ///
12THT 91 b3(kuse)cetskrent{ä/a} śwatsanma enepre tākoyeṃ
13THT 196 b4bhūtāntara b4/// warñaicetspṛthib5(vīdhātu) /// ·āśrayāśrita bhā
14THT 259 a3mäsketärcetsṣe ///
15THT 282 b6kusecetsmā cäñ;cre b7
16THT 1131.i a2no maiyyo tākoy pocetskrenta a a3///
17THT 1193 a1pest lnäṣṣäṃnme : alyaucemeṃcetswrocc· pr· sko soncñ·
18THT 1274 b1b1/// wentsi añmecetsalp n· /// b2
19THT 1302 b2/// – li tnecetstkā r· /// b3
20THT 1359 b3merṣle sa • kektseñecetslä kuse tsa po
21THT 1394.l b2/// b2/// ·ñ·cetskä – /// b3
22THT 4001 a7ñem arañe aryavräddhi ñemcetsprocer samyosä ñem a8
23THT 4001 a8procer samyosä ñem a8cetsmante pläṅksemne yneśaññeṃ kuśānentsa

cet=

1THT 274 b1 kr(u)i – ·ī – – – – ; (śā)b1(mna)nts(o)cet=; sū lkātsi

centsä

1THT 274 a4(āksau) ; a4ñäścentsä

ccents

1THT 133 a5näktsī ; wel(ñ)enta ;ccentssälye kar;mäṣṣentsä :

cents

1PK AS 7G a2 ñäkte«ṃ»meṃ wat no ; laitaṃ näno(k) yñ(a)kteṃ ; tänmaskentra ; centsonolm(eṃts) ; (yāmor) (mā)
2PK AS 7G b1centsonolmeṃts mā ; yāmo(r)
3PK NS 39 b4centsno ñakt(a) ; ñäś
4THT 134 a7 a7centsno mā ; takoī-me
5THT 295 a5centsno pestä ; ykuwermeṃ ; kuse