🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

läklenta

Cite this page as:"läklenta". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_läklenta (accessed 15 Jul. 2024).
 
Meaning:“suffering, pain”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:klop
Lexeme variants:läklenta; lläklenta; läklentā
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-enta

Paradigm

sgpldu
nomlakleläklenta
voc
acclakleläklenta
genläklentants, läklentaṃts
loclakleneläklentane
comitlaklempa
inst
ablläklentameṃ
perllaklesa
all
causläkleñ

Lexeme family

Occurrences

läklenta

1IOL Toch 93 b1b1 /// ·p· āk· läklent(a) – – ·k· /// b2
2IOL Toch 95 a3lareṃnmeṃ tsrelñe /// (läkle)a4nta saṃsārne onolmeṃ nuskaskeṃ
3IOL Toch 136 a4kraupatsiś snai keś lkāskeṃ läklenta /// (a)a5lyaik no kraupnanträ
4IOL Toch 151 a5/// – ·ent ra läklenta kä – /// a6
5IOL Toch 156 b6läklentaṃt(s) /// b6 toṃ läklenta ceṃts pakāna warpoymar cai
6IOL Toch 159 b2b2 /// – p läklenta : tūsa aikne
7IOL Toch 212 a5/// a5 /// …na läklenta west ॥ mu·i ///
8IOL Toch 241 a4skwaṃnma tetkorsa traike lkās(k)eṃ läkle(nta) /// b1 cīmeṃ skwassu
9IOL Toch 362 b4añma… /// b4 …säṃ läklen(t)a ///
10IOL Toch 636 b2/// b2 /// …rñ· läklenta – /// b3 ///
11IOL Toch 722 a3a3 /// …ts·ai po läkle(nta) /// b1 /// …ts
12IOL Toch 723 a3postäṃ /// a3 /// (lä)klenta no snai – ///
13IOL Toch 802 a1ne tsätkwatsäṃñe • tarya läkle(nta) /// a2 /// …mesa
14Kizil WD-IV-1 a3tetemoṣ /// a3 ; läklenta : 1 ñiś no
15Kz-213-ZS-L06 a4: 3 a4 okt läklenta waiptayär täñ (ts)r(e)lñ(e) lä(k)l(esa/ā)
16M 500.1 b5; (pelaikn)eṣṣai (40-4) (ṣañ) (lä)klenta ; warpatsi ; waśīr
17PK AS 4B b1; (pelaikne)ṣṣ(ai) 3 ṣañ läklenta ; warpatsi ; waśīr
18PK AS 6A b2ñäś tallālle : toṃ läklenta ; sa(ṃ)s(ārmeṃ) ; (tsälpāt)s(i)
19PK AS 7K a5; indrintane mant-yäkne • lä(klenta) (no) sn(ai) ; keś
20PK AS 7L a1/// (ṣeme-ykne) (lkālyi) ; (läklenta) (ṅke) (ṣem) (we)a2 ;
21PK AS 7L b5 nmeṃ swāralyñe ; läklenta – – /// mts· cew
22PK AS 7L b5/// mts· cew ; läklenta śtwāra trey epe wi
23PK AS 7N b6ṣai ṣemeb6ykne lkalyi ; läklenta ṅke ṣem wesä ;
24PK AS 16.7 b4ot toṃ mant lkātsi läklenta : te tot aittaṅka
25PK AS 17B a5ekītatstse : lakaṃ wnolmeṃts läklenta ; śäñcaṣṣe – a6
26PK AS 17I a1c· ·y· ·s· ś(au)l(a)ṣṣ(eṃ) lä(k)l(e)nt(a)añm(an)ts(e) – ·sk·
27PK AS 17I b3śub3ketstse ; mäntak rano läklenta : epyācñesa snai kärstau
28PK AS 19.19.X a4kenaṣṣana kuse akāśne ytā(rine) (lä)kle(nta) /// a5 soyäskeṃ :
29PK NS 36 and 20 a4āñme ; nraiṣṣana toṃ läklenta ; ci klāte
30PK NS 83 a4; tsrelleṣṣe ; po läklenta ; ṣärkästrä : kälṣämñesa
31PK NS 112 a3tān ot yolyyai preśyaine a4(klenta) /// darinne ॥ paṣ
32THT 7 b5; añmaṣṣana toṃ ; läkl(enta) – – – /// b6
33THT 12 b4māwk soycer piś-cmelṣana ; läklenta /// ///
34THT 15 a7; māka lkāṣṣäṃ ; (läklenta) (māka) (pudñäkti) ; (tsaṅkaṃ)
35THT 17 a8; māka lkāṣṣäṃ ; läklenta : māka pudñäkti ;
36THT 18 b3/// (c)m(e)lane ; lkāskeṃ lä(k)l(enta) ; /// 15σ
37THT 19 a1; lkāṣṣäṃ nrainne ; läklenta : ket toym läklenta
38THT 19 a1läklenta : ket toym läklenta ; lkātsi ///
39THT 22 b4; lkāṣ(ṣ)i (māka) ; (läklenta) (:) /// ///
40THT 25 a3/// ; (lyāk=) (e)mpelo;na läklenta : ñumka ṣe solme
41THT 28 b8·ai ·e – lyāka läklenta piś cmelṣets wnolmets pernesa
42THT 42 b2keś empelona ; lkāṣṣäṃ läklenta 20-4 kuse cwi papāṣṣorñe
43THT 64 a1 /// ; (lkā)ṣṣim läklenta : ñi kca
44THT 81 a6yesäṃññ aiṣṣäṃ cwī lkāllona läklenta ñiś (utta)b1ri mñcuṣkentse lkātsi
45THT 88 b5no pernesa toṃ läklenta lkāṣṣäṃte weweñ(o)rmeṃ
46THT 89 a1; sakne aukṣu ; läkle(nta) ; ///
47THT 89 a2; nraiṣṣana toṃ ; läklenta ; yśāmna lkāskau :
48THT 93 b1; nraiṣana to«ṃ» ; läklenta ; su ci klāte
49THT 123 b5po täṅsa 1 māka läklenta o(st) /// b6 lamälñe
50THT 150 b5cmelntse nesamane po läklenta /// b6 k·esa no
51THT 162 a3ka /// a3 /// läklenta wīkä /// a4 ///
52THT 214 a3; saṃsārṣṣana ; po (läkle)nta : cämpmo no ṣaiyt
53THT 220 a1; kelts= empelona ; läklentapkāt= eśn(e)
54THT 220 b5kliñeṃ lkātsi krui ; läklentapitsantse ṣarmtsa ;
55THT 255 a2; wränta ramt ceṃ läklenta ; ompostäṃ ; kolokaa3nträ
56THT 280 a2– ·i : orocceṃts läklenta ; orotsana ; säkw
57THT 281 a5/// p·e ·e (:) (lä)k(l)enta nautastsi ; ytarye
58THT 284 a1läkl(e) ste ; po läklenta ; ṣärkästrä : – – –
59THT 284 a4premane ; a4 tau läklenta ; wärpnāträ 3 lareṃnmeṃ
60THT 284 a5nkelle ste : toṃ läklenta tne ; cmelants ṣärmtsa
61THT 284 b1tne ; pälskoṣṣāna ; läklenta : cm(e)ltse ṣärmtsa po
62THT 284 b3no ; kektseñṣāna ; läklenta 6 nraine läklenta ;
63THT 284 b3; läklenta 6 nraine läklenta ; pretenne śle ;
64THT 284 b4; yneśäññi kuse ; läklenta : cmelats ṣärmtsa po
65THT 284 b6; kektseñṣana ; b6 läklenta : pälsko tākoī
66THT 284 b6tākoī ; pälskoṣṣana ; läklenta : ce-k wärñai rano
67THT 285 b7/// b7 mna ramtä läklen(ta) ///
68THT 518 a8॥ /// a8 /// läklenta yam ra ṣeske :
69THT 556 b4/// b4 …na läkl(e)nta pkälar saṃ(k) /// (ke)b5kesoṣ
70THT 600 b2ta b2 /// nta läklenta ñatsentane saim waste pärmaṅk«†ä»
71THT 1105 b4snai y(p)a(rw)e (sa)ṃ(s)ār(n)e airpittona läklenta wärpātai : – ·e
72THT 1193 and 2247 a3snai keś kalpänma toṃ läk(l)enta wärpnānträ /// a4 ///
73THT 1193 and 2247 b4snai keś kalpänma toṃ läklenta wa – /// b5
74THT 1231 a3– kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañca läklenta śle /// a4
75THT 1252 a1a1 /// – ·ṃ läklenta : weña /// a2
76THT 1254 a4/// a4 /// toṃ läklenta wärpnanträ : /// a5
77THT 1262 b2mātrīśi • toṃ su läklenta /// b3 ntsācceṃ curm
78THT 1363.b a3/// no puwenta nraintane läklenta tu a4 /// – – – –
79THT 1536.f b3/// b3 /// – läklenta /// b4 /// –
80THT 1543.a a3wat o /// a3 läklenta /// a4 rine
81THT 1543.d b5nākaṃ tusa cwi śamaśkantse läklenta
82THT 1543.e a3ly·potse a3 /// – – läklenta a4 /// śomo snai
83THT 1549.b b1/// b1 /// ṅkä läklenta – /// b2 ///
84THT 1622.c a4a4 /// – empelona läklenta /// a5 /// tkastärme
85THT 3597 a5klyautkatai ; saṃsār(ṣṣana) ; (lä)klenta ; a6(ltsi) ///
86THT 3597 b77 kest tekisa ; läkle(nta) ; 11σ /// b8

läklentā

1THT 226 b2/// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe

lläklenta

1THT 295 a9; päskāya 5 po lläklenta ; keṣṣeñcai ; ceu