Announcements

läklenta

Cite this page as:"läklenta". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_läklenta (accessed 18 Apr. 2024).
 
Meaning:“suffering, pain”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:klop
Lexeme variants:läklenta; lläklenta; läklentā
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom lakle läklenta
voc
acc lakle läklenta
gen läklentants, läklentaṃts
loc laklene läklentane
comit laklempa
inst
abl läklentameṃ
perl laklesa
all
caus läkleñ

Lexeme family

Occurrences

läklenta

1IOL Toch 93 b1b1/// ·p· āk·läklent(a)– – ·k· /// b2
2IOL Toch 95 a3• lareṃnmeṃ tsrelñe ///(läkle)a4ntasaṃsārne onolmeṃ nuskaskeṃ •
3IOL Toch 136 a4kraupatsiś snai keś lkāskeṃläklenta/// (a)a5lyaik no kraupnanträ
4IOL Toch 151 a5/// – ·ent raläklentakä – /// a6
5IOL Toch 156 b6läklentaṃt(s) /// b6toṃläklentaceṃts pakāna warpoymar cai
6IOL Toch 159 b2b2/// – pläklenta: tūsa mā aikne
7IOL Toch 212 a5/// a5/// …naläklentawest ॥ mu·i ///
8IOL Toch 241 a4skwaṃnma tetkorsa traike lkās(k)eṃläkle(nta)/// b1cīmeṃ skwassu
9IOL Toch 362 b4añma… /// b4…säṃläklen(t)a///
10IOL Toch 636 b2/// b2/// …rñ·läklenta– /// b3///
11IOL Toch 722 a3a3/// …ts·ai poläkle(nta)/// b1/// …ts
12IOL Toch 723 a3postäṃ /// a3///(lä)klentano snai – ///
13IOL Toch 802 a1ne tsätkwatsäṃñe • taryaläkle(nta)/// a2/// …mesa
14Kizil WD-IV-1 a3 tetemoṣ /// a3;läklenta:
15Kz-213-ZS-L06 a4a4oktläklentawaiptayär täñ (ts)r(e)lñ(e) lä(k)l(esa/ā)
16M 500.1 b5(ṣañ)(lä)klenta; warpatsi ; waśīr
17PK AS 4B b1ṣañläklenta; warpatsi ; waśīr
18PK AS 6A b2toṃläklenta; sa(ṃ)s(ārmeṃ) ; (tsälpāt)s(i)
19PK AS 7K a5lä(klenta)(no) sn(ai) ; keś
20PK AS 7L a1/// (ṣeme-ykne) (lkālyi) ;(läklenta)(ṅke) (ṣem) (we)a2sä ;
21PK AS 7L b5nmeṃ swāralyñe ;läklenta– –
22PK AS 7L /// mts· cew ;läklentaśtwāra
23PK AS 7N b6ṣemeb6ykne lkalyi ;läklentaṅke ṣem wesä ;
24PK AS 16.7 b4ot toṃ mant lkātsiläklenta: te tot aittaṅka
25PK AS 17B a5lakaṃ wnolmeṃtsläklenta; śäñcaṣṣe – a6
26PK AS 17I a1c· ·y· ·s· ś(au)l(a)ṣṣ(eṃ)lä(k)l(e)nt(a)– añm(an)ts(e) – ·sk·
27PK AS 17I b3śub3ketstse ; mäntak ranoläklenta:
28PK AS 19.19.X a4kenaṣṣana kuse akāśne ytā(rine)(lä)kle(nta)/// a5soyäskeṃ :
29PK NS 36 and 20 a4nraiṣṣana toṃläklenta
30PK NS 83 a4; tsrelleṣṣe ; poläklenta; ṣärkästrä :
31PK NS 112 a3tān ot yolyyai preśyainea4(klenta)/// darinne ॥
32THT 7 b5; añmaṣṣana toṃ ;läkl(enta)– – – ///
33THT 12 b4māwk soycer piś-cmelṣana ;läklenta///
34THT 15 a7; māka lkāṣṣäṃ ;(läklenta)
35THT 17 a8; māka lkāṣṣäṃ ;läklenta:
36THT 18 b3/// (c)m(e)lane ; lkāskeṃlä(k)l(enta); /// 15σ
37THT 19 a1; lkāṣṣäṃ nrainne ;läklenta:
38THT 19 ket toymläklenta; lkātsi mā ///
39THT 22 b4 teb4(te)mu k= omte ; lkāṣ(ṣ)i (māka) ;(läklenta) (:)
40THT 25 a3/// ; (lyāk=) (e)mpelo;naläklenta:
41THT 28 b8·ai ·e – lyākaläklentapiś cmelṣets wnolmets pernesa
42THT 42 b2keś empelona ; lkāṣṣäṃläklenta20-4
43THT 64 a1 /// ; (lkā)ṣṣimläklenta:
44THT 81 a6 cwī lkāllona läklentañiś (utta)b1ri mñcuṣkentse lkātsi āyu :
45THT 88 b5no pernesa sū toṃläklentalkāṣṣäṃ
46THT 89 a1; sakne aukṣu ;läkle(nta); ///
47THT 89 a2; nraiṣṣana toṃ ;läklenta; yśāmna lkāskau :
48THT 93 b1nraiṣana to«ṃ» ;läklenta;
49THT 123 b5po täṅsa 1 mākaläklentao(st) /// b6lamälñe
50THT 150 b5cmelntse mā nesamane poläklenta/// b6k·esa no
51THT 162 a3ka /// a3///läklentawīkä /// a4///
52THT 214 a3; saṃsārṣṣana ; po(läkle)nta:
53THT 220 a1; kelts= empelona ;läklenta
54THT 220 b5kliñeṃ lkātsi krui ;läklenta
55THT 255 a2ceṃläklenta; ompostäṃ ; kolokaa3nträ
56THT 280 a2orocceṃtsläklenta; orotsana ;
57THT 281 a5(lä)k(l)entanautastsi ;
58THT 284 a1poläklenta; ṣärkästrä :
59THT 284 a4 kektseñ premane ; a4 tau läklenta; wärpnāträ
60THT 284 a5toṃläklentatne ; cmelants ṣärmtsa
61THT 284 b1tne ; pälskoṣṣāna ;läklenta:
62THT 284 b3no ; kektseñṣāna ;läklenta
63THT 284 nraineläklenta; pretenne śle ;
64THT 284 b4; yneśäññi kuse ;läklenta:
65THT 284 b6; kektseñṣana ; b6läklenta:
66THT 284 pälsko mā tākoī ; pälskoṣṣana ;läklenta:
67THT 285 b7b7mna ramtäläklen(ta)///
68THT 518 a8॥ /// a8///läklentayam ra ṣeske :
69THT 556 b4b4…naläkl(e)ntapkälar saṃ(k) /// (ke)b5kesoṣ
70THT 600 b2ntaläklentañatsentane saim waste pärmaṅk«†ä»
71THT 1105 b4snai y(p)a(rw)e (sa)ṃ(s)ār(n)e airpittonaläklentawärpātai : – ·e
72THT 1231 a3– kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañcaläklentaśle /// a4
73THT 1252 a1a1/// – ·ṃläklenta: weña /// a2
74THT 1254 a4/// a4/// toṃläklentawärpnanträ : /// a5
75THT 1262 b2toṃ suläklenta///
76THT 1363.b a3/// no puwwnta nraintaneläklentatu a4/// – – – –
77THT 1536.f b3/// b3/// –läklenta/// b4/// –
78THT 1543.a a3wat o /// a3läklenta/// a4rine –
79THT 1543.d b5tusa cwi śamaśkantseläklenta
80THT 1543.e a3ly·potse a3/// – –läklentaa4/// śomo snai
81THT 1549.b b1/// b1/// ṅkäläklenta– /// b2///
82THT 1622.c a4a4/// – empelonaläklenta/// a5/// tkastärme
83THT 2247 b4snai keś kalpänma toṃläklentawa – /// b5
84THT 3597 a5saṃsār(ṣṣana) ;(lä)klenta; käa6(ltsi)
85THT 3597 b7kest tekisa ;läkle(nta); 11σ

lläklenta

1THT 295 a9polläklenta; keṣṣeñcai

läklentā

1THT 226 b2/// no snai keśläklentālyakastā twe mapi śaiṣṣe