Announcements

trai

Cite this page as:"trai". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_trai (accessed 20 Apr. 2024).
 
Meaning:“three”
Semantic field:numeral
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TB
Equivalent in TA:tre
Lexeme variants:trai; traii; treya; traiy; trey
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom trai tarya
voc
acc trai tarya
gen täryāṃts
loc traiyne
comit
inst
abl täryāmeṃ
perl traiysa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

trai

1G-Su 34 a1pikulne śkañce meṃne pratipatnetraiṣarmiriśkaṃ puñicaṃndre jñānacaṃndre amrätarakṣite
2HWB 74(4) a2ṣuk yiltse a2wacetraimeñatsene pernaiśe cak ñu
3IOL Toch 85 b2cok āyorsa poyśiṃtse •traieśaiṃ śpā(lmeṃ) /// b3
4IOL Toch 175 b4/// (ta)tākaṣ tṛbhuvana :traiśaiṣṣenne b5/// astaryai
5IOL Toch 196 and 198 a3a3…tanaṃ sām cainatstraimäsketä(r) – ·i ///
6IOL Toch 752 a3/// – tña •traiāntsi tarya sā… a4
7IOL Toch 796 b3/// ārkwi śakkarä •trai/// b4/// śälo
8Kz-213-ZS-L01 a3trai·ṣe (·)teṃne ; empärkre
9Kz-213-ZS-L01 a5trai·(·)o l·· ts· ;
10Kz-213-ZS-Q-01 a2– – – – te sa –traiśai ṣe – – – kt·
11Ot 12 a4traiṣaṅkäṃ
12Ot 12 a6a6tsyāṅktraiṣaṅkäṃ käryāmte ṣkas tom
13Ot 12 a10traiṣaṅkäṃ
14PK AS 4A a4paa4ramārthä ; pelaikne ;traiśaiṣentso ; tarnene ;
15PK AS 5C a6; sak śpālmeṃ ;traikleṅkentsa ; källoyeṃ ;
16PK AS 6L b5/// añmaññemar ñäś ceṃtraimeñä(nn)e /// b6///
17PK AS 19.1 b1ysāṣṣa caknik pākri yamaṣlyatraip·e /// b2
18PK Bois A16 a2mä /// a2///(t)raiyakwi /// a3///
19PK Bois B10 a1• ceynaṃts yakwi •trai• te parra tārka
20PK Bois B18 a4ceṃ a4mpa yakwitraistareme teṃ parra ptā
21PK Bois B34 a2a2yaṃ cewämpa śāmnatraikerccaa3ppaṃ śak (w)i teṃ
22PK Bois B43 a3a2yirpāṣkaine – – – (śā)a3mnatrai• yakwi śtwer •
23PK Bois B104 a3klaina /// a3oks(aiṃ)trai• kerccap(p)aṃ ///
24PK Bois C1 a1a1tr(ai)kṣun(t)sa dharmacandri lānti kṣuṃne
25PK DA M 507.28 a14/// a14meñe ṣuktantetraimeñantsen(e) /// a15ikäṃ
26PK DA M 507.28 a14/// a14meñe ṣuktantetraimeñantse -n(e) /// a15
27PK DA M 507.37 and .36 a8ikäṃtraikṣuṃa9ntsa śtarce meṃne akaumtse retkene yasiś
28PK DA M 507.37 and .36 a12ikäṃtraikṣuṃntsa oktañce meṃne putewante
29PK DA M 507.37 and .36 a17ikäṃtraikṣuṃntsa ṣkaśce meṃne putewante
30PK DA M 507.37 and .36 a21ikäṃtraikṣuṃntsa śtarce meṃne putew{e/a}nte
31PK DA M 507.37 and .36 a46puttewantetraiprocera eñcil tessa sarriwentasa
32PK DA M 507.37 and .36 a65ikäṃtraikṣuntsa śkañce meṃne akau
33PK DA M 507.42 and .40 a12trai(yne) indrawarmentse cāneṃ wsāwatrai3 b1paññiktiññe perneṣṣe
34PK DA M 507.42 and .40 a12trai(yne) indrawarmentse cāneṃ wsāwatrai3 b1paññiktiññe perneṣṣe
35PK NS 25 and 26 b5; sak śpālmeṃ ;traikleṅkentsa ; källoyeṃ ;
36PK NS 28 b6(paramārthä) ; (pelaikne) ;(trai)(śaiṣentso) ; (ta)rnene ;
37PK NS 400 b4täryātäryākatraitäryā-yäkne
38S 1 a5cwī ślokanmaṣṣi • täryākatraic· /// a6asure
39SI 5872 a2piś tsuṃ pärkare wartstsetraicakäṃ trai tsuṃ a3
40SI 5872 pärkare wartstse trai cakäṃtraitsuṃ a3rtañyai keṃ
41SI 5872 a5ṣe a5wärtsuwer wināṣletraicakäṃ pärkare wartstse wi
42SI P 2 a6po klautkentsa ; potraiprekenne
43THT 8 b3cwi ; sportonträ ;traipalskalñi :
44THT 41 a8ṣäṃṣalñe ṣe ; wītraiśtwer ; piś śak
45THT 45 a4lyāka tāu wertsyai ;traiśaiṣṣentso ; käṣṣi pūdñäkte
46THT 99 a3maimañcu pālka comp potraiśaiṣṣets saim nesalye subhāṣitagaveṣiṃ
47THT 303.a b2/// kuts pateṃ potrai///
48THT 520 a3ce (śai)ṣṣ(e) 7 kaccalyaisatraiśaiṣṣeṃts ·s· /// a4
49THT 574 a7nano caitrai; sārthavāhi b1///
50THT 591 a7ṣ ñi nesäṃ ;trai·ā ///
51THT 1119 a1/// /// …ñ yāmutraitane wakīci onolmi – –
52THT 1121 b4saṃsārmeṃ tsälpātsiś yūwab4st •traikleṅkentsa saṃsā(rmeṃ) (tsälpātär) ///
53THT 1182 b2ñke : alyek cmelnetraineyä ts· /// b3
54THT 1208 b2/// b2/// – – –trai– temtsate • eṃ
55THT 1237 a3·e me ·au kaṃtrailwasa pre /// a4
56THT 1265 a2tärya a2/// ·aitraidādhātuk sa tsīrantse rākṣ
57THT 1354.d b2b2/// – mpatraime /// b3///
58THT 1374.v b2b2/// ·s· –traia – /// b3
59THT 1388.b b1/// b1/// –traiśtsyai ś· – ///
60THT 1389.l b4/// b4/// retraiśaiṣṣeṃne : – ///
61THT 1396.d a2/// a2/// 5traiceṃ ṣä /// b1
62THT 1397.f b1/// b1/// –trai– /// b2///
63THT 1397.i a2a2/// wre nnatrai/// b1/// – –
64THT 1398.m b2/// b2/// ramttraiṣṣ· – /// b3
65THT 1404.m b2/// b2/// patraise k· – – – ///
66THT 1420.c b2b2/// – n·etrai– ///
67THT 1501 a2a2/// ṣañ yatsetrai·e /// a3///
68THT 1540.a b3·ā ñ·ok wsa stetraika pe n·a –
69THT 3599.c a3tänmästrä /// a3///traicpi mäsketrä /// a4
70THT 3603.b b2/// b2/// nātraike ke twe ko
71THT 3802.c a1a1/// –trai– /// a2///

traii

1THT 148 a4śaiṣṣe : 1 kusetraiib1

treya

1THT 148 a1treyameskeṃ •
2THT 148 b1siddhaṁ trisaṃndhitreyameskeṃ • dvādaśa

traiy

1Kizil PT-2 a1a1/// yirpontasa parākauytraiyṣ(·)· k(·)·
2Kizil WD-II-3 b2b2/// blanktrricetraiymeññatse ne hu ·e
3PK Bois B39 a2·n· no alyeṅk •traiy• śamna •
4PK DA M 507.6 a5a5/// cāñi staretraiyolīśkantsa a6/// (p)utteyāneś
5PK DA M 507.6 a5a5/// cāñi staretraiyolīśkantsa a6/// (p)utteyāneś
6PK DA M 507.23 a7kapci a7meñe ṣuktantetraiymeñantsene ·e – – – – – – – – – – – – – – ysāre
7PK DA M 507.23 a7kapci a7meñe ṣuktantetraiymeñantse -ne ·e – – – – – – – – – – – – – –
8PK DA M 507.38 a68traiyne indrawa(rm)e(ntse) (cāneṃ) (wsāwa)traiy3 waltsasintse a69pitoś
9PK DA M 507.38 a68traiyne indrawa(rm)e(ntse) (cāneṃ) (wsāwa)traiy3 waltsasintse a69pitoś
10THT 115 b3/// b3/// tumeṃtraiyñakti bodhisatveṃ palkatsi ett(e)
11THT 213 b5lkātsy ontsoytte b580-6traiyrākṣatsets oś kakāmau tallāu
12THT 433 a14ślacaṃndre śarsa #ERROR#a14traiymeñantse …ne trukāle tuṣi
13THT 2691 a3– – opiṃne ṣalywe masatraiyṣaṅkäṃ kewye /// a4
14THT 2719 a3ṣalywe /// a3///traiyṣaṅkä(ṃ) sanai kalā(ś) ///
15THT 2759 a4śākyasene – /// a4traiymeñantsene kapyāres – ///
16THT 2839 a2/// a2/// (ka)nt(in)etraiyṣaṅkäṃ tsāmine wi (ṣaṅkäṃ)
17THT 2839 a3saṅkantse śakārämpa śwāsi ṣalywetraiyṣaṅkäṃ /// a4///
18THT 2839 a6#ERROR#/// a6///(tr)aiyṣaṅkäṃ y(w)ārt(s)a ·e ·e
19THT 2888 a1a1///traiymeñ(antsene) ///

trey

1IOL Toch 275 a3a3/// …ntaṣ tanetreymāssa au – – ·i
2Kucha 190 a2kameṃ wrättsaiseś ṣkas tomtreyṣaṅkäṃ lye(kśai) /// a3
3PK AS 7L b5treyepe wi kete ;
4PK AS 15C a7·ā po ytāri m·tastreyyene wīka… b1///
5PK Bois B20 a3par(r)a (y)aṃ (c)e(u)m(p)a śāmnatrey• kerccapaṃ śak piś
6PK réserve 1517 B 3.1 a4śāmna ia4käṃ • kercapaṃtrey• yakwe ṣe •
7Sb-003-ZS-L-03 a1pikulne tricce meṃne ikäṃ-winetreymaiweśkaṃ naweri simtsa yeyeṃ
8THT 108 b3tumeṃtreyśaiṣṣ(eṃ)s käṣṣi ceyna yältse trey jaṭil(ap)ūrvakaṃ ṣamāneṃ bhavākkärṣṣai yoñiyai eṃṣke katkässi añmassu
9THT 108 ceyna yältsetreyjaṭil(ap)ūrvakaṃ ṣamāneṃ bhavākkärṣṣai yoñiyai
10THT 326 b2b2/// tär cautreylakaṃ • ca –
11THT 4091.2 a1xa1xtreyklautkenmeṃ källau kärsāte-ne a2x