🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kṣuṃntsa

Cite this page as:"kṣuṃntsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kṣuṃntsa (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:“regnal year”
Word class:noun
Language:TB
Lexeme variants:kṣuṃntsa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:masculine_singular
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomkṣuṃ
voc
acckṣuṃ
gen
lockṣuṃne
comit
inst
abl
perlkṣuntsa, kṣuṃntsa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kṣuṃntsa

1G-Qa 1 a1a1śak ñ(u)(kṣu)ṃntsasvarṇadeveṃ lāṃntsa postanont
2Is-001-ZS-Z-02 a1a1śak-okkṣuṃntsaṣkaśce meṃne piś meñantse
3Kg-012-YD-N-01 a2lā(n)te śak a2(p)i(ś)kṣ(u)ṃntsaśaṅki wate a3(-sa)
4Kz-095-ZS-Z-01 a1a1/// ṣu(k) kṣuṃntsayśuhkwā lānti
5Kz-095-ZS-Z-02 a1a110-8kṣuṃntsayśuhkwā lānti suwa pi(ku)lne
6Kz-131-ZS-Z-05 a1(–) 4kṣuṃntsayukhwā l(ā)nti pā«ś/ṣ» p«iku»lne
7PK Bois B4 a1rkanat • śak oktkṣuṃntsa• ṣuktaṃñce meṃne
8PK Bois B7 a1o(ṃ)ṣap tärkanat ikäṃkṣuṃntsapiṅ(kc)e a2meṃne ikäṃ
9PK Bois B9 a2tärkanata2piśkṣuṃntsañuñce meṃne • ñweṃne
10PK Bois B25 a1a1ikäṃ ṣekṣuṃntsapiṅkce meṃne • i
11PK Bois B82 a1a1tärkanat ikä(ṃ) (ṣ)ek(ṣu)ṃa2ntsaoktañ(c)e meṃne • ///
12PK DA M 507.1 a1a1piśkṣuṃntsameñye naima(ñe) /// a2
13PK DA M 507.1 a1a1piśkṣuṃntsameñye naima(ñe) /// a2
14PK DA M 507.3 a1a1piśkṣuṃntsanaiymañe meṃ(ne) /// a2
15PK DA M 507.3 a1a1piśkṣuṃntsanaiymañe meṃ(ne) /// a2
16PK DA M 507.7 a1a1piśkṣuṃntsanaimañe ṣuk meñaṃntse -ne
17PK DA M 507.7 a1a1piśkṣuṃntsanaimañe ṣuk meñaṃntsene 3
18PK DA M 507.8 a1a1piśkṣuṃntsaṣkacce meṃne saṅkantse śeśu
19PK DA M 507.8 a1a1piśkṣuṃntsaṣkacce meṃne saṅkantse śeśu
20PK DA M 507.10 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣka(s) ///
21PK DA M 507.10 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣka(s) ///
22PK DA M 507.12 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣkas ///
23PK DA M 507.12 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣkas ///
24PK DA M 507.25 a1a1ṣkaskṣuṃntsanāśmiṃ lānti mokośkai pikulne
25PK DA M 507.25 a1a1ṣkaskṣuṃntsanāśmiṃ lānti mokośkai pikulne
26PK DA M 507.27 a1a1piśkṣuṃntsanai(mañe) /// (caka)a2nma 10-6
27PK DA M 507.27 a1a1piśkṣuṃntsanai(mañe) /// (caka)a2nma 10-6
28PK DA M 507.28 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣkas m(e)ñ(antse)
29PK DA M 507.28 a11yi /// a11piśkṣuṃntsanāśmi lānti śaiyye (pikulne)
30PK DA M 507.28 a1a1piśkṣuṃntsameñe ṣkaste ṣkas m(e)ñ(antsene)
31PK DA M 507.28 a11yi /// a11piśkṣuṃntsanāśmi lānti śaiyye (pikulne)
32PK DA M 507.35 a1a1śwerkṣuṃntsaśtarce ikäṃ okne paśarkiṣṣe
33PK DA M 507.35 a1a1śwerkṣuṃntsaśtarce ikäṃ okne paśarkiṣṣe
34PK DA M 507.37 and .36 a2wäntare a2ikäṃ śwerkṣuṃntsasamantatirṣi ypoy mokonta takāre
35PK DA M 507.37 and .36 a7/// a7ikäṃ wikṣuṃntsacandrawarme – – – – – – k(eś) (ne)
36PK DA M 507.37 and .36 a8wesanmeṃ prekseṃ ikäṃ traikṣuṃa9ntsaśtarce meṃne akaumtse retkene
37PK DA M 507.37 and .36 a12 wasa ikäṃ traikṣuṃntsaoktañce meṃne putewante weña
38PK DA M 507.37 and .36 a17m(ā) e(ṅksa)a17te ikäṃ traikṣuṃntsaṣkaśce meṃne putewante śema-ñ
39PK DA M 507.37 and .36 a21 maṣa ikäṃ traikṣuṃntsaśtarce meṃne putew«e/a»nte olākw(ā)ṃa22ne
40PK DA M 507.38 a1a1piśkṣuṃntsanāśmiṃ lānti śai(yye) (pikulne)
41PK DA M 507.38 a1a1piśkṣuṃntsanāśmiṃ lānti śai(yye) (pikulne)
42PK LC 6 a1a1/// (śa)k ñukṣuṃntsarapaṣṣe saṅkaṃntse pelykiṃ moko
43PK LC 8 a1a1ś(we)r(k)ṣu(ṃn)ts(a)/// a2kweṃto(k)o(nts)e wer(wy)en(ts)e
44PK LC 24 a3se kaṣ śak wikṣu(ṃn)t(sa)///
45PK réserve 1517 B 3.1 a6auṣap tärkaa6nat śakkṣ(u)ṃntsaśtarce meṃne b1
46PK réserve 1517 B 3.2 a2ptārka a2ikäṃ ṣekṣuṃntsawärsaññe meṃne ia3käṃ okne
47Sb-001-YD-Z-13 a1a1kṣuṃntsa
48SI 1877 a1a1wikṣuṃntsakṣemārcune lānti mewyai pikulne
49SI 1877 a12wār • parwekṣuṃntsakṣemārcune lānti piṅkce meṃne
50SI 5875 a3wasa 1 a3wikṣuṃntsakṣemārcune lānti rapaṃñe meṃne