Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

śtwer

Cite this page as:"śtwer". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śtwer (accessed 08 Dec. 2023).
 
Meaning:“four”
Semantic field:numeral
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TB
Equivalent in TA:śtwar
Lexeme variants:śtwer; śtwerä; śwer
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom śtwer śtwāra
voc
acc śtwer śtwāra
gen
loc śtwerne
comit
inst
abl
perl śwersa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śtwer

1IOL Toch 11 a7walo pākri tākaṃ ;śtwerdvipana8(masa)
2IOL Toch 60 b4/// b4/// (wi)kaṣälñentaś(tw)eryā(t)alñe ·i ///
3IOL Toch 158 a5tāw no oṅkolmai •śtwerkaunä a6/// …meṃ
4IOL Toch 218 b4ṣe täryākaśtwerklautke /// b5///
5IOL Toch 246 a2wat watkäṣṣäṃ pāyti 70-3śtwermeñtsa postaññeṣ ṣamānentse pudgalyik
6IOL Toch 272 a1a1śpālmeṃ : täryākaśtwerkṣā – /// a2
7IOL Toch 276 b5/// – cai ṣpäśtwer///
8IOL Toch 478 b2b2/// ·oṃ :śt(w)erlantaṃ… /// b3///
9Or 8212.163 a6śtwerlāñc cai ñäke ;
10PK AS 5C a6; rintse ñiś ;śtwerempreṃ ; ṣarnesa ;
11PK AS 6C a7yairu ; tākaṃ kwriśtwerwaräb1(ṣlyñesa) (:)
12PK AS 13E a2kuce ñiśśtwersäsūwa ypoymeṃ ; lyautwa
13PK AS 13E a3yparwe amācäntampa samapātne lmormeṃśtwermokonäṃ säsūwaś kapilavā(stune) ///
14PK AS 13E b9(rājy)b9ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃśtwermäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye (śakkeṃ)
15PK AS 19.5 a2a2…tsaśtwerlāntäṃtsa warñai yātalñentasa karsatsi
16PK AS 19.21 b1…ṣṣaṃts kraitara rūpäṃ uttaragaurapäṣṣeṃtsśtwerkautkeṃ rup orocci kektseñtsa
17PK Bois B19 a4korai parra yaneṃ •śtwerceynaṃts a5ok(s)ai(ṃ) wi
18PK Bois B29 a2kl(ai)a2yna śak • śamaśkaṃśtwer• kerccapaṃ śtwer a3
19PK Bois B29 śamaśkaṃ śtwer • kerccapaṃśtwera3teṃ parra ptārka
20PK Bois B43 a3(śā)a3mna trai • yakwiśtwer• –
21PK réserve 1517 B 3.2 a1a1śtweroksai(ṃ) śtwer te parra
22PK réserve 1517 B 3.2 a1śtwer oksai(ṃ)śtwerte parra ptārka a2
23THT 4 b4/// ne mäskeñcañśtwerṣa(māni) ///
24THT 11 b1śtwermärkwaci ; soylñeṣṣi ;
25THT 30 b2yukoṣśtwerm· räṃ :
26THT 41 a8ṣe ; wī traiśtwer; piś śak täṅtsi
27THT 76 a3caṅkene ṣlentse ;śtwerlāñ(c) /// 18σ
28THT 158 b5kl(y)owoträ – vijñānämpa ṣesaśtwerā… /// b6///
29THT 173 a730-5 ॥ cat(v)ā(ro) (•) (śtwe)r/// b1sva(v) iṣa(ya)
30THT 244 a3/// a3ntse śmoññaṣṣeṃśtwerpekwentsa wawārpaṣ ṣukt bodhyāṅkäṣṣai
31THT 248 b2śtwerśkänmaṣṣ= āstreṃ kemeb3(ntsa) ; (yaitoṣ) koīntsa cäñcrona
32THT 549 b4sporttolle • kuhākäññesa warñaiśtwerkrent spārttalyñe näkṣeñcaṃ pelaiknenta
33THT 589 a5/// …maneśtweruweñ mcuṣkanta ulkāmukhe •
34THT 1192 a6/// cmelṣe krāke :śtweroroceṃ ceṃ – ///
35THT 1387.h a2a2/// wa •śtwera3/// – śśau
36THT 1390.g b2– /// b2///śtwer·ā ///
37THT 1446 a2a2/// ka lpaśtwerperne po : 7
38THT 1539.d a4(pañäktentse) a4rasosa ///(śtwer)(rso) b1ntasa wāp·
39THT 1687.b a3a3/// ntse tarneneśtwerlantats ṣp«†ä» ke ///
40TS 43 a1a1śakśtwerkṣunne nnaiymaññe mene ikäṃ

śtwerä

1THT 571 a3/// (cakra)vārt walo tākaṃśtweräśaiṣṣents säswe
2THT 1482 b2b2/// vidnta tākaṃśtwerämā cwi mäṅke ///

śwer

1HWB 74(1) a3laś cakaṃnma wi tauwäśwerwäsokäś āka laś
2HWB 74(1) a3cakaṃnma wi tauwäśwer
3IOL Toch 10 a2/// (tapaki)ṣṣe yerpesa śārśwerarkwinäṃ kaumnaṣṣeṃ yerpeṃ lkāṣṣäṃ
4IOL Toch 153 a2/// alyek klautkesa ranośwerklautkentsa pratītyaa3(samutpāt) /// śwer
5IOL Toch 153 a3śwer klautkentsa pratītyaa3(samutpāt) ///śwersperttentsa pratītyasamutpāt ste •
6Ot 12 a5śwerṣaṅkäṃ
7Ot 12 a13śwerṣaṅkäṃ ok tom ysāresa
8Ot 12 a14a14patalakṣāṣṣeṃs pakeñeśwerkomtsa laṃṣṣāte
9PK DA M 507.4 a9/// a9me«ñe» śtarteśwermeñantsene /// a10śak
10PK DA M 507.4 a9/// a9me(ñe) śtarteśwermeñantse -ne /// a10
11PK DA M 507.11 a2saṅkantse cāneṃ āyor wsareśwer4 a3/// (cā)neṃ
12PK DA M 507.11 a2saṅkantse cāneṃ āyor wsareśwer4 a3/// (cā)neṃ
13PK DA M 507.24 a7• se kapci a7śwerkṣunaṣṣeṃ • ñaimañe 10-4
14PK DA M 507.24 a7• se kapci a7śwerkṣunaṣṣeṃ • naimañe 10-4
15PK DA M 507.25 a3piś 5 ṣeme saṅkikśwerptamaṣṣi 4 cāneṃ wsā-ne
16PK DA M 507.25 a4• wsā-ne pśāka a4śwer50-4 tunek śwārka wi
17PK DA M 507.25 a3piś 5 ṣeme saṅkikśwerptamaṣṣi 4 cāneṃ wsā-ne
18PK DA M 507.28 a17/// a17meñe ñunteśwermeñantse ci(n)au(pte) /// (ikäṃ)
19PK DA M 507.28 a17/// a17meñe ñunteśwermeñantse ci(n)au(pte) /// (ikäṃ)
20PK DA M 507.30 a2·e āyor a2///śwer4
21PK DA M 507.30 a2·e āyor a2///śwer4
22PK DA M 507.34 a6k(a)pc(i) a6meñe ñunteśwermeñantsene cinaupte wai wäntiśke
23PK DA M 507.34 a6k(a)pc(i) a6meñe ñunteśwermeñantse -ne cinaupte wai
24PK DA M 507.35 a1a1śwerkṣuṃntsa śtarce ikäṃ okne
25PK DA M 507.35 a1a1śwerkṣuṃntsa śtarce ikäṃ okne
26PK DA M 507.37 and .36 a2a2ikäṃśwerkṣuṃntsa samantatirṣi ypoy mokonta
27PK LC 4 a2 ka /// a2śwermeñatsene ka(n)ti pos(t)äṃ pai
28PK LC 8 a1a1ś(we)r(k)ṣu(ṃn)ts(a) /// a2kweṃto(k)o(nts)e
29PK LC 19 a5ṣa /// a5perineśwerperi mi /// a6
30SI 1877 a1lānti mewyai pikulne ñuñceśwermeñantsene sāṅk śānta keś
31THT 331 a2śwermeñtsa ka ṣamānentse kāko
32THT 331 a5lämās temeñ ñāssare ceyśwermeñi päs b1takāre
33THT 331 b5॥ tanāpatentse kakoṣṣeśwermeñi päs arāre tu
34THT 375 a5śwerorocceṃ mahāśrā – – – kalymisa
35THT 433 a15taiṣṣi śwāle wasa a15śwermeñantse …ne trukāle aśari
36THT 447 a1a1św(er)m(e)ñ(a)nts(e)n(e) kapyāres ·l· ///
37THT 452 a1warkāre ysañiye yok tākaśwera2/// krośśi (ārya)warme
38THT 2853 a3a3/// ne ṣalyweś(w)erṣaṅkäṃ (k)ew(y)e ÷ ///