🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

śtwer

Cite this page as:"śtwer". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_śtwer (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“four”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TB
Equivalent in TA:śtwar
Lexeme variants:śtwer; śtwerä; śwer
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomśtwerśtwāra
voc
accśtwerśtwāra
gen
locśtwerne
comit
inst
abl
perlśwersa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śwer

1HWB 74(1) a3laś cakaṃnma wi tauwä śwer wäsokäś āka laś cak
2HWB 74(1) a3laś cakaṃnma wi tauwä śwer wäsokäś āka laś
3IOL Toch 10 a2/// (tapaki)ṣṣe yerpesa śār śwer arkwinäṃ kaumnaṣṣeṃ yerpeṃ lkāṣṣäṃ
4IOL Toch 153 a2/// alyek klautkesa rano śwer klautkentsa pratītyaa3(samutpāt) /// śwer
5IOL Toch 153 a3śwer klautkentsa pratītyaa3(samutpāt) /// śwer sperttentsa pratītyasamutpāt ste
6Kizil WD-II-3 b4/// towaśwer meñätse ne kapyāres sāleś
7Kz-075-ZS-R-02 a1l(ā)nti pikul(n)e – – – meṃne ś(we)r meña- a2 ///
8Ot 12 a5a5 paṣkaroṣe ṣalywe käryāmte śwer ṣaṅkäṃ ysāresa ok tom
9Ot 12 a13pälentiś mlyokotauṣṣe ṣalywe käryāmte śwer ṣaṅkäṃ ok tom ysāresa
10Ot 12 a14ysāresa a14 patalakṣāṣṣeṃs pakeñe śwer komtsa laṃṣṣāte pito ysāre
11PK DA M 507.4 a9/// a9 me(ñe) śtarte śwer meñantse -ne /// a10
12PK DA M 507.4 a9/// a9 me«ñe» śtarte śwer meñantsene /// a10 śak
13PK DA M 507.11 a2saṅkantse cāneṃ āyor wsare śwer 4 a3 /// (cā)neṃ
14PK DA M 507.11 a2saṅkantse cāneṃ āyor wsare śwer 4 a3 /// (cā)neṃ
15PK DA M 507.24 a7se kapci a7 śwer kṣunaṣṣeṃ • naimañe 10-4
16PK DA M 507.24 a7se kapci a7 śwer kṣunaṣṣeṃ • ñaimañe 10-4
17PK DA M 507.25 a3piś 5 ṣeme saṅkik śwer ptamaṣṣi 4 cāneṃ wsā-ne
18PK DA M 507.25 a3piś 5 ṣeme saṅkik śwer ptamaṣṣi 4 cāneṃ wsā-ne
19PK DA M 507.25 a4wsā-ne pśāka a4 śwer 50-4 tune-k śwārka wi
20PK DA M 507.28 a17/// a17 meñe ñunte śwer meñantse ci(n)au(pte) /// (ikäṃ)
21PK DA M 507.28 a17/// a17 meñe ñunte śwer meñantse ci(n)au(pte) /// (ikäṃ)
22PK DA M 507.30 a2·e āyor a2 /// śwer 4
23PK DA M 507.30 a2·e āyor a2 /// śwer 4
24PK DA M 507.34 a6k(a)pc(i) a6 meñe ñunte śwer meñantse -ne cinaupte wai
25PK DA M 507.34 a6k(a)pc(i) a6 meñe ñunte śwer meñantsene cinaupte wai wäntiśke
26PK DA M 507.35 a1 a1 śwer kṣuṃntsa śtarce ikäṃ okne
27PK DA M 507.35 a1 a1 śwer kṣuṃntsa śtarce ikäṃ okne
28PK DA M 507.37 and .36 a2kakāmau wäntare a2 ikäṃ śwer kṣuṃntsa samantatirṣi ypoy mokonta
29PK LC 4 a2 ka /// a2 śwer meñatsene ka(n)ti pos(t)äṃ pai
30PK LC 8 a1 a1 ś(we)r (k)ṣu(ṃn)ts(a) /// a2 kweṃto(k)o(nts)e
31PK LC 19 a5ṣa /// a5 perine śwer peri mi /// a6
32SI 1877 a1lānti mewyai pikulne ñuñce śwer meñantsene sāṅk śānta keś
33THT 331 a2āra 3 ॥ ॥ śwer meñtsa ka ṣamānentse kāko
34THT 331 a5lämās temeñ ñāssare cey śwer meñi päs b1 takāre
35THT 331 b5rittetär ॥ tanāpatentse kakoṣṣe śwer meñi päs arāre tu
36THT 375 a5/// ṣṭhinmeṃ peri yāmmar śwer orocceṃ mahāśrā – – – kalymisa
37THT 433 a15taiṣṣi śwāle wasa a15 śwer meñantse …ne trukāle aśari
38THT 447 a1 a1 św(er) m(e)ñ(a)nts(e)n(e) kapyāres ·l· ///
39THT 452 a1warkāre ysañiye yok tāka śwer a2 /// krośśi (ārya)warme
40THT 2853 a3a3 /// ne ṣalywe ś(w)er ṣaṅkäṃ (k)ew(y)e ÷ ///

śtwer

1IOL Toch 11 a7walo pākri tākaṃ ; śtwer dvipana8(masa) 17σ /// wrättsai
2IOL Toch 60 b4/// b4 /// (wi)kaṣälñenta ś(tw)er yā(t)alñe ·i ///
3IOL Toch 158 a5tāw no oṅkolmaiśtwer kaunä a6 /// …meṃ
4IOL Toch 218 b4pälkormeṃ 40 ṣe täryāka śtwer klautke /// b5 ///
5IOL Toch 246 a2wat watkäṣṣäṃ pāyti 70-3 śtwer meñtsa postaññeṣ ṣamānentse pudgalyik
6IOL Toch 272 a1a1 śpālmeṃ : täryāka śtwer kṣā – /// a2
7IOL Toch 276 b5/// – cai ṣpä śtwer ///
8IOL Toch 478 b2b2 /// ·oṃ : śt(w)er lantaṃ… /// b3 ///
9Kz-145-ZS-R-11 a1pikunne ṣuktañce menne śtwer meñaṃntse ne wi s(·)·
10Or 8212.163 a6; ñ(k)e – – ke śtwer lāñc cai ñäke ;
11PK AS 5C a6; rintse ñiś ; śtwer empreṃ ; ṣarnesa ;
12PK AS 6C a7yairu ; tākaṃ kwri śtwer waräb1(ṣlyñesa) (:) (mä)kc(e)w ra
13PK AS 13E a2āñmämpa : kuce ñiś śtwer säsūwa ypoymeṃ ; lyautwa
14PK AS 13E a3yparwe amācäntampa samapātne lmormeṃ śtwer mokonäṃ säsūwaś kapilavā(stune) ///
15PK AS 13E b9(rājy)b9ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye (śakkeṃ)
16PK AS 19.5 a2kauss(i) /// a2 …tsa śtwer lāntäṃtsa warñai yātalñentasa karsatsi
17PK AS 19.21 b1…ṣṣaṃts kraitara rūpäṃ uttaragaurapäṣṣeṃts śtwer kautkeṃ rup orocci kektseñtsa
18PK Bois B19 a4korai parra yaneṃśtwer ceynaṃts a5 ok(s)ai(ṃ) wi
19PK Bois B29 a2kl(ai)a2yna śak • śamaśkaṃ śtwer • kerccapaṃ śtwer a3
20PK Bois B29 a2śamaśkaṃ śtwer • kerccapaṃ śtwer a3 teṃ parra ptārka
21PK Bois B43 a3(śā)a3mna trai • yakwi śtwer • –
22PK réserve 1517 B 3.2 a1 a1 śtwer oksai(ṃ) śtwer te parra
23PK réserve 1517 B 3.2 a1 a1 śtwer oksai(ṃ) śtwer te parra ptārka a2
24THT 4 b4 /// ne mäskeñcañ śtwer ṣa(māni) /// b5
25THT 11 b1; – – – nne : śtwer märkwaci ; soylñeṣṣi ;
26THT 30 b2; yaikoṣ ; yukoṣ śtwer m· räṃ : ṣañ
27THT 41 a8ṣe ; trai śtwer ; piś śak täṅtsi
28THT 76 a3: caṅkene ṣlentse ; śtwer lāñ(c) /// 18σ a4
29THT 158 b5kl(y)owoträ – vijñānämpa ṣesa śtwer ā… /// b6 ///
30THT 173 a730-5 ॥ cat(v)ā(ro) (•) (śtwe)r /// b1 sva(v) iṣa(ya)
31THT 244 a3/// a3 ntse śmoññaṣṣeṃ śtwer pekwentsa wawārpaṣ ṣukt bodhyāṅkäṣṣai
32THT 248 b2späntai wentsi cämpim-cä 3 śtwer śkänmaṣṣ= āstreṃ kemeb3(ntsa) ;
33THT 549 b4sporttolle • kuhākäññesa warñai śtwer krent spārttalyñe näkṣeñcaṃ pelaiknenta
34THT 589 a5 /// …mane śtwer uweñ mcuṣkanta ulkāmukhe
35THT 1192 a6/// cmelṣe krāke : śtwer oroceṃ ceṃ – ///
36THT 1387.h a2a2 /// waśtwer a3 /// – śśau
37THT 1390.g b2– /// b2 /// śtwer ·ā ///
38THT 1446 a2a2 /// ka lpa śtwer perne po : 7
39THT 1482 b2b2 /// vidnta tākaṃ śtwer cwi mäṅke ///
40THT 1539.d a4(pañäktentse) a4 rasosa /// (śtwer) (rso) b1 ntasa wāp·
41THT 1687.b a3a3 /// ntse tarnene śtwer lantats ṣp«†ä» ke ///
42TS 43 a1 a1 śak śtwer kṣunne nnaiymaññe mene ikäṃ

śtwerä

1THT 571 a3/// (cakra)vārt walo tākaṃ śtwerä śaiṣṣents säswe /// 15σ