🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ente

Cite this page as:"ente". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_ente (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“where, when(ever), if”
Word class:uninflected
Word subclass:conjunction
Language:TB
Equivalent in TA:äntane
Lexeme variants:ente; ent=
 

Lexeme family

  • ente “where, when(ever), if”
    • inte “where, when(ever), if”

Occurrences

ent=

1THT 41 b3; no yalñe ;ent=ānāṣṣäṃ ; melentsa :
2THT 44 a6māka omp snūnma ;ent=ākn· /// a7skenträ

ente

1IOL Toch 2 a416σ /// …tsi 2entekrui śpālme ; toṃ
2IOL Toch 11 b715σ 17σ /// –enteaikaräññe su spelkkesw ente
3IOL Toch 11 b7ente aikaräññe su spelkkeswenteṣekaññe b8 ///
4IOL Toch 44 a2a… /// a2///enteläññam ostameṃ śīl
5IOL Toch 99 b4b4/// te 30-7enteśka-maiyya ke(t)e /// b5
6IOL Toch 305 b3emalle war yokalleenteente wirotänta weñau te
7IOL Toch 305 b3war yokalle enteentewirotänta weñau te kärsanalle
8Km-050-KN-L-01.02 a1a1ente– – (pärwe)ṣṣ(e) pañ(ä)ktäññ(e)ś palsk(o)
9Km-050-KN-L-01.03 a1a1entecandraprabhe pärweṣṣe pañäktäññeś palsko
10Km-050-KN-L-03.01 a1a1e(nte)sumed(dhas)e pärweṣṣe pañäktäññ(eś) (pa)lsko
11Km-050-KN-L-03.02 a1a1entesamutradatte (pä)rweṣṣe pañäktäññeś pals(k)o
12Km-050-KN-L-03.03 a1a1entebrahmaketu pä(r)w(e)ṣṣ(e) pañ(ä)ktäññeś palsko
13Km-050-KN-L-03.04 a1a1ent(e)(s)omaccha(ttre) (pärwe)ṣṣ(e) pañ(äktäñ)ñe(ś) palsko
14Km-050-KN-L-04.02 a1a1entepadumara(ś)m(i) pä(rwe)ṣṣe pa – – – – – – – – – – – – –
15Km-050-KN-L-04.03 a1a1ent(e)s(aṃ)vrätt(e) pä(r)w(e)ṣṣe pañäktäññe
16Km-050-KN-R-02.01 a1a1entepraśantagāmi pärweṣṣe pañäktäññeś palsko
17Km-050-KN-R-02.02 a1a1enteakṣobhye pärwe(ṣ)ṣ(e) pañäktäññeś palsko
18Km-050-KN-R-02.03 a1a1enterāhu pärweṣṣe pañäktäññeś pals(k)o
19Km-050-KN-R-03.02 a1a1enteratanavyūhe pärweṣṣe pañäktäññeś palsko
20Km-050-KN-R-03.03 a1a1entesubhadre pärweṣṣe pañä(k)tä(ññe)ś (pa)lsko
21Km-050-KN-R-03.04 a1a1enteratanottame pärweṣṣe pañäk(tä)ññ(e)ś (pa)l(sk)o
22Km-050-KN-R-04.02 a1a1entejñānakirti pärweṣṣe pa(ñä)ktäññeś palsko
23Km-050-KN-R-04.03 a1a1entes(u)pr(i)ye pärweṣṣe pañäktäññeś palsko
24Km-050-KN-R-04.04 a1a1(e)nt(e)– – pr(a)bhe pärweṣṣe pañ(äktä)ññ(e)ś
25Km-050-KN-R-05.03 a1a1(e)nte– – – – – – – – (ś) pal(sk)o (ersat)e
26Km-050-KN-R-06.03 a1a1entes· – – (pär)w(eṣṣ)e (pañäktäññeś)
27Kz-211-ZS-R-06 a6sai – krentaunats :entey(o)laiyñenta yane(ṃ) – – lyñe
28Or 8212.163 a5pātri lānte ; kälymiññientesudä – ; ś·ä
29Or 8212.163 b1/// b1 /// brahma-ñäkte ; po ñäkteṃntsa ; śvālmeṃ ñke 10-3enteprocer ñi ; tsāka
30PK AS 5B b2; newe«nt» ce ;entepyāśyeṃ : yneś poyśintaṃts
31PK AS 8C b2tumeṃ ṣukt nässait yamaṣleentepalsko tsāṅkaṃ-ne ot śwātsi
32PK AS 15E a6a6/// ne ॥entemñcuṣke temtsaṃte otak palsko
33PK AS 16.2 b2se tane t(e)ri steentepañäkti śaiṣṣene tsämoṣ
34PK AS 16.5 a5/// ·p·mpa rittäsken-meentewesäṃ ṣañ-añme yamaṣṣälle nal·a
35PK DA M 507.37 and .36 a52täṅktsi eñcil ste wäntaree(n)t(e)/// a53wirteṃ sāṅktsa
36PK NS 34 a2/// śaiṣṣene pākri mäskentärenteno tsaṅkaṃ po onolmeṃts
37PK NS 83 b7preke wesäñ ñäkeentewärttone kārpatsi • (kāl)l(am)
38PK NS 96 b2ṣä /// b2///ente·su /// tä kä
39SI P 2 b5tpärṣkemeṃ tparṣke ; (mäsketä)b5(r)(ente)(po) aiśmoṃts ; ceṃśtr
40SI P 65.b.1 a2a2kuttra āsi :enteṣaiyt«†ä» : kuttra gac(ch)a(si)
41THT 1 a1a1///ente·k· s· – ·l·
42THT 10 b6b6/// (e)pyac klāṣleentetem(e)ñ stamäṣle antsa ///
43THT 25 b4sāu /// /// śientekauntsa – – – – sno y·ausa
44THT 29 b7poyśi ; vyākarit ;enteśaul cwy āraṃ :
45THT 30 b6toṃ pwenta ; cākrentespārtaṃ : kus= ette
46THT 47 b2/// b2/// tallāwoente kallau /// b3
47THT 65 a1– – – wentsi :ente«s/p»ītw ākṣäṃ cets ;
48THT 77 a1nai ñak(e) ārw(e)r tākamentese kr(e)ntaunatts(e) sunetre wal(o)
49THT 77 a2epiyac pi tu pkalarentese krentau(natstse) (a)a3raṇemi ñemtsa
50THT 88 b2; wolo(ktär) – mwentelwāsāts ra ṣpä senik
51THT 90 a5sorromp kaa5(klāyau) /// (ñäkte)-yokentenai kca nesta ñke
52THT 91 a6kauṃ (s)ū (pe)rn(e)w t(a)kā-ñentece śaumo(n) /// b1
53THT 108 a3yākāśyape ṣañ mäskelye yakeneentemaitare aklaṣlyeṃ po eṣe
54THT 124 a2a2/// tse 2-20entekca tāko(y) /// a3
55THT 142 b2eṅkal te śaumo :ente/// b3/// täṃmäṣle
56THT 148 a4mūḍham idaṃ jagat •entetetriku se śaiṣṣe :
57THT 172 a5ci /// a5klāstärenteno kca amiśkäñne •
58THT 178 b3svābhā b3psa •enterūpaṣṣe svabhap tsäṅkau
59THT 183 a1a1/// bhāp •enteghā akṣār we kuse
60THT 200 b1 cittābhisaṃskār katu vipākentekca spārttaṣṣäṃpalsko
61THT 206 a2a2/// (yä)nmoy maenteskeyi kesenträ 30-7 (ka)lpanma
62THT 251 b4yatra mṛtyor agocara :entesrukālyñentse ymiye
63THT 268 b3b3/// (āñ)m(a)lāṣlñe aiśamñeentetāko-ñ pepyu (tkoṣ)
64THT 295 a3ik«a/e»śc ; kekesoṣ :ente e;ṅäläññe ;
65THT 295 a7; nesä«ṃ» su :ente(a)a8ñu ; takoy nta
66THT 313 b4; newent ce ;entepyāśyeṃ : yneś poy(śintaṃts)
67THT 328 b2/// mp· ṣ(e)sa aiporñeneente/// b3/// ·p·
68THT 331 a2stetusa olyapotseentepläkk· – – – a3mai
69THT 365 b6; krui skāyauententa kca ; ṣp
70THT 412 b2(mā)tärṣṣe śraddhatāk ṣällatsiente/// b3/// ·tär-ne
71THT 520 b7weṣṣäṃ (•) aikemarentenai ñake /// b8
72THT 520 b8p(r)e(kṣa)nne (p)o(ks) e(ñ) palaentenai ñake mäñc· ///
73THT 559.1 a4akessu śmaśānike steentenauṣaññana erkenma tatākauwa tākaṃ
74THT 561 a3ayāto mäsketrä • a3entera tsa olaṅkä nesalñetse
75THT 588 a5/// ññä ·e ;entetwe yamäṣatai ; kreṃt
76THT 592 a4we a4/// pteente ompe-k ñiś
77THT 627 b4/// b4/// dhisatveentedhyana /// b5///
78THT 1102 a4(śak) (śikṣapā)tänta ākṣuwaenteṣanmīreṃntse śaul(tsa) (warñai) ///
79THT 1105 a3laṃtuñeṃ yetwe«n»tsa ṣaññ-añmä yātataienteiña(k)t(eṃ) /// a4
80THT 1105 b1///(e)nt(e)aṅkaiṃ pilkontan(e) t(e)tr(e)ṅku ṣaiytä
81THT 1105 b2peruwartse wasātai : taisaentenraintane tetemu ṣaiytä pälkoṣ
82THT 1107 b2/// ś(a)wāstaenteyñakteṃ tetemu (ṣaiyt) ñikciyan(a)
83THT 1114 a3solmeṃ bhājanne kuṣalleentetu saille a4
84THT 1114 a4tākaṃ : tu entera(ta)ṣalle
85THT 1177 a3/// lo yāmor 5ente/// a4/// –
86THT 1224 a4lysa /// a4ntreentealyai /// a5walo
87THT 1290 a2– ynarkimeṃ ce postakente/// a3/// –
88THT 1324.a a2ye ne ṣamāne srukormeṃentetemtsa te 10 tu
89THT 1345.b a2a2/// myāskante :entesälyāre kau ñ· –
90THT 1419.g a4a4/// ·eś 20-8entetwe yi – ///
91THT 1424.e b2/// b2/// lleentepiṇḍa – /// b3
92THT 1535.a a5/// – : tumeṃentekäntalle : lakṣaintse sai
93THT 1536.f b2b2/// ·n· ॥ente/// b3/// –
94THT 1544.a b1b1/// – pokaineentemo /// b2///
95THT 1554 b4/// b4/// ·t·tenteñiś pañäktäṃñe perne kallau
96THT 1573.a a1a1/// ·k(ā)rpaentebramñäktäññe rup memīsku weña
97THT 1637.b b3/// b3/// s·entelka /// b4///
98THT 1829 b1b1/// – toentesa – /// b1x
99THT 2243 a2/// – ṣṣ· onwaññeenteklā yoñ kl· ///
100THT 2976 b3/// – k· saentec·ī /// b4///
101THT 3839.e a2·c· /// a2///ente/// b1/// tä