🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

perne

Cite this page as:"perne". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_perne (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“rank, worth, position, glory”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:paräṃ
Lexeme variants:perne; pern=
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:masculine_singular
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e

Paradigm

sgpldu
nomperne
voc
accperne
genpernentse
locpernene
comit
inst
ablpernemeṃ
perlpernesa
allperneśc
caus

Lexeme family

Occurrences

pern=

1PK AS 7F b6sak wärpnāträ pälskoṣṣe :pern=eṅkälpatte ; ///
2THT 35 a7kca kälpāre cai śtarcepern=ārhant(eññe) /// a8mäntrakkā

perne

1IOL Toch 66 b2/// b2/// (pañäktä)ññepernekälpāṣṣäṃista-k
2IOL Toch 155 a1/// pudñäktäññe ; kallaṃperne20-6 mäkte śaumo ;
3IOL Toch 178 a4a4/// – – (anā)gāmñepernekälpau añcali ṣarne yāmu
4IOL Toch 183 a3/// …yenträ eṃṣke pañäktäṃñepernete no
5IOL Toch 218 b5/// b5/// c·eṃperneceṃ wnolmenno 40-1 śak
6IOL Toch 240 b2cīne auspa sälkānte epastäññeperne/// b3 lāre
7IOL Toch 252 b3/// b3/// (a)rahanteññepernekä… /// b4///
8IOL Toch 280 b4tai /// b4…ñ·perneoko ste • ॥
9IOL Toch 488 a2piś a2/// pañäktäṃñepernea3///
10IOL Toch 677 a2/// a2/// (ar)ha(n)täñepernekä(lp)· /// a3///
11Kz-110-ZS-R-03.06 a1aksaṣṣäṃ ok tumane ñakte(ṃ)mpapernekälpāṣṣäṃ
12Kz-213-ZS-Q-02 a2kleśanma se karsa yukoṣpernelauparr po nirotäṣai
13Kz-224-QS-W-01 a1a1– – – – –perne– – – – ///
14Mz-002-ZS-L-02 a1āryasome wināṣar – – – kuśiceperne – – – – –
15Mz-006-ZS-R-02 a1a1ṣepernesim wināsi kameṃ wiṇasi
16PK AS 6A b7perne
17PK AS 13D a8a8/// p(o)stanontäṃ śāmnaṃtspern(e) (:) (tu) pälkormeṃ we(ṣṣäṃ)
18PK AS 15A a5/// (kälpor)a5me«ṃ» ñiś«†ä» pañäktäññeperneot saṃsāräṣṣe kärtkāllemeṃ
19PK AS 16.2 a4treṅkältsa ; a4pernepeñyo muskī(tär) (:) eṅkalñentse
20PK NS 29 b6pwāyar ; lantuñeṣṣe ;(pe)r(n)enai : tu (yamal)ñesa
21PK NS 35 b2ñaṣtar ; twe pūdñäktäṃñe(perne)/// b3///
22PK NS 39 b5walopūdñäktentse ;pe(rn)e ; ///
23PK NS 48 and 258 b1añmālaṣkñentse wawāyau eṣke pañäktäñepernekä(llālñe) täṅktsikrentauna
24PK NS 70 a4/// a4kṣ(a)sāu anāgāmñepernek(alpa) /// b1ne
25PK NS 166 a2/// a2/// wrotstsepe(r)n(e)/// a3/// (ba)lanma
26SI B 97(2) a3/// a3/// (pe)rne; poyśiññeke
27Sm-040-YD-Z-01 a1– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (pa)ñäktäṃññeperneoko källoyeṃ
28Sm-040-YD-Z-01 a1ce k(r)ent yā(mo)rsa pañi(ktä)ññe(perne)ok(o) ka(lloy)
29THT 22 a4; alyeṅkätsnautaṃ-meperne; tumeṃ yukseṃ ;
30THT 22 b1krent yāmorsa ; källoymperne; poyś(iññe) 70
31THT 23 a2ṣesa wertsiyaimpa ; kaa2lpaperne; su pärweṣṣe :
32THT 25 a7śāyau ; ñiś yekteperne: nw ayu-ne
33THT 48 a3śarsa emprenma : kalpaperne; pä(rweṣṣe) ; ///
34THT 78 b1kka ka ñi śaulpern(e)st(e) waike w(e)b2(ntsi) ///
35THT 89 a1(klau)a1tka-cperne; poyśiññe ; ket
36THT 99 weṣṣäṃ snaiy olyapo pa (ñäkteññe)(perne)
37THT 109 a9po eṅkalwa yaika srotāpattiññepernekalpaa10///
38THT 128 b4śale yśāmna ; käreperne; lantuññeñī
39THT 198 a5pra /// a5///pernekälpau mäsketärdevāṃ
40THT 203 a2nette(-sū)trä ; akalṣlyeśc yam(ṣ)acperne; (poyśiññe) ; ///
41THT 205 b2/// rme ; tañperne; käskoytar ñi ;
42THT 237 a3krentaunasa īte tatākau snätkūpernepeñäyai b1/// saim-wästa
43THT 280 a5ṅke : pūdñäktäññe ;perneeṃṣke ; täñ
44THT 287 b1 laukaṃñe : kälpaup(e)rne; ///
45THT 361 b4ñaṣtärkälpau pañäktiṃñepernepe /// b5///
46THT 365 a5(tatākaṣ) ; (cwi) (no)(pe)a6rne; kälpoṣṣepi ; täṅwsā
47THT 369 a6a6/// lpoṣ arahanteñeperneolyapotse pañäkte käṣṣiṃne larauñe
48THT 427 a4/// a4/// kanteṃñeperneka /// a5///
49THT 514 b5tärkärwaṣṣe prewtkemeṃtsälpauperne·au /// b6///
50THT 522 a2apāṣäccene tt·perne(kä)llalñene postaṃñe·e
51THT 591 a1; anāgāmñe ; triceperne; kälpāṣṣäṃ : kāmadhāttuṣṣai
52THT 591 b5mastär ; kälpāṣṣäṃ :pernepratyaika;-pañiktiññe cau ; wate
53THT 602.b a1a1///pe(r)n(e)k(al) p(a) • ///
54THT 1109 b2tai(sa) (upā)dhyāyenne – – – – – – – pernekälpoṣne taisa u(pādhyāyenne) – –
55THT 1109 b3yamaṣäle star-capernekälpoṣne te upa(dhyāyenn)e
56THT 1170.e b4b4/// ñke kälpaupernepo b5/// l·o
57THT 1229 b4– /// b4///perneñäkteñña ṅ·a /// b5
58THT 1310 b7– – dharmā hārikaṃpernepañyai sa ·o yaṃntār
59THT 1334.f a3·ā ·ä·eperneaiś· /// b1///
60THT 1335.d a5a5/// tarne arahantepernekälyāṣṣäṃ a6/// ·o
61THT 1359 a2ma rta ññe wāk·tärpernepeñyaisa grahanmane ramt kau
62THT 1372.k a3·i /// a3///perne/// b1/// –
63THT 1379.c b3– /// b3ñepernekallaṃsewane a
64THT 1446 a2/// ka lpa śtwerpernepo : 7 plontolle
65THT 1509 a2/// a2/// ñ·pernekly· /// a3///
66THT 1533.d a1a1///pernekälpāṣṣäṃ a2///
67THT 1554 b4·t·t ente ñiś pañäktäṃñepernekallau ot ye ///
68THT 1561.c a3a3/// ·i ññeperneṣṣ· /// a4///
69THT 1595.a a3paiyka /// a3pañäktaññeperneme – /// a4
70THT 1597.a b3b3/// – ññeperne ce yāmo
71THT 1621.a a4/// a4/// ॥pernepeñyai – /// a5
72THT 1926 a6/// a6/// nopernepeñyaisa yukau po we
73THT 2379.h b2b2/// wco ntseperneñä ///
74THT 2658 a2a2/// ·o tsepernepre ku /// a3