🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

epiyac

Cite this page as:"epiyac". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_epiyac (accessed 17 Jul. 2024).
 
Meaning:“originally ~ to mind, in mind [only used as adverb]”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TB
Equivalent in TA:opyāc
Lexeme variants:epiyac; epiyacä; epiyāc; epyaic; epyac
 

Lexeme family

  • epiyac “originally ~ to mind, in mind [only used as adverb]”

Occurrences

epiyacä

1THT 160.b b2(kä)llāṣṣälle /// b2 /// (epiya)cä källāṣṣä(lle) /// b3 ///
2THT 523 b3; nauṣ cmela ; epiyacä ; källāsträ 8 pelaiknene

epyaic

1THT 22 a1śrānäṃ ; wetāntäṃ 60-3 epyaic klormeṃ ceu ; bimbasāreṃ

epyac

1IOL Toch 73 b2pal(s)k(o) /// b2 /// (e)pyac ṣek pyāmtsa(t) /// b3
2IOL Toch 85 b5/// …lñenta krenta ṣek-ṣek epyac kalatär – ///
3IOL Toch 119 b7…nte kwri ṣña yes epyac /// b8 /// –
4PK NS 83 b5preke wes no ; epyac käloytār «:» kakāmaṣ
5THT 10 b6yakṣ(e)ṃts /// b6 /// (e)pyac klāṣle ente tem(e)ñ stamäṣle
6THT 22 b8ykā-k ñiś kälāstär ; epyac poyśy añ;mālaṃṣke : wñā-neś
7THT 28 a1wärñai ra ; ñiś epyac pkalat • t· ·n·
8THT 31 a8cmela kuse ; campn epyac kalatsi : ñäkcye b1
9THT 32 a3/// kuse ; campn (e)pyac kalatsi : ñäkcye pilkw
10THT 46 a6a6 krent yāmor epyac : po twe ārṣt
11THT 290 a6onmiṃ maiyyātstse ; eritär epyac kaloytar ; lali wrotsana
12THT 352 b4/// (pra)tiṃ ñiśämpa yāmoṣ epyacb5 /// läkleñ
13THT 365 b4täñ krentewna ; epyac klyormeṃ ; wakītsana
14THT 589 b7weskeṃharidāsñeneepyac po wes ; klāskeb8(mträ)
15THT 1423.d a2cm· /// a2 /// ep(y)ac cew preke 20 kä
16THT 1573.a b5b5 /// (o)nwaññe : epya(c)«†ä» klormeṃ te śakkeññepi cwi
17THT 2806 a2teṃ =ykemar klāstarme epya(c) /// a3 /// ·ā

epiyac

1IOL Toch 9 a1 a1 /// – ep(i)yac k(ala)lñ(e) s(e)w(e)strä kalymis(a) (ime)
2IOL Toch 12 b7l(a)rauñe tänmastär-ne po wnolmeṃ epiyac källāsträ ceṃts kärtseṣṣe akalksa
3IOL Toch 76 a3warñai krenta yāmornta epiyac källāa4(strä) /// (śa)rir ram
4IOL Toch 95 b1okt īmi • pañäkte epiy(ac) /// b2iñakteṃ
5IOL Toch 95 b2b2iñakteṃ cmelñe epiyac /// b3 tane palsko
6IOL Toch 134 a2poyśiṃ a… a2 /// epiyac klormeṃ tu-k palskone yāmormeṃ
7IOL Toch 450 b2b2 /// …semane • epiy(ac) /// b3 /// –
8PK AS 19.16.X a2/// a2 – – – – kalatär epiya(c) – – – ñi /// a3
9PK AS 19.18 b5onolme – – n ·e epiyac kä – – – – – – – – o –
10PK NS 48 and 258 a1ime palsko kanaṣäṃn-ne tot epiyac källāṣṣällona ta(karṣkana) (pälskonta) (enäṣṣä)a2lyñesa
11THT 77 a2jñānasthite weṣṣäṃ waṣama epiyac pi tu pkalar ente
12THT 77 a4 nta ṣpa-kk anaiśai epiyac kalatsi porcaññar cwi araṇemiñ
13THT 84 a4a4 /// rya pratiṃ epiyac /// a5 /// yesäñ
14THT 89 a5uttar(e) mñcuṣke na – – – – – – – – epiya(c) · – – – – ram (n)o
15THT 90 b2(araṇe)m(iṃ) lāntne maiyyācce wer epiyac b3 ///
16THT 522 a1lkātsi palsko erṣträ krentauna epiyac yamastärn(e) ṣem(e) ṣik(o) ///
17THT 552 a3artsa a3 (kauṃ) (epi)yac kalalyñeṣe yaknekucesa
18THT 1513 a1 a1 /// (śāri)putre ep(i)ya(c) kl(ā)te suwane a2 ///

epiyāc

1THT 251 a3virūpe pitu epiyāc klormeṃ tasemānene rano