🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

sāṃtke

Cite this page as:"sāṃtke". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_sāṃtke (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“remedy, medicine”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:sāṃtke
Equivalent in other languages:Skt. śāntaka-
Lexeme variants:sāṃtke; sāntke; santke; sātke; saṃtke; saṃtk=; sāṃtk=
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-enta

Paradigm

sgpldu
nomsāṃtkesaṃtkenta
voc
accsāṃtkesaṃtkenta
gen
loc
comit
inst
abl
perlsāṃtkesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

sātke

1He 1 and 2 a1; pärk(or) (ram) ;(sātke)(yāmu) a2meñ śommoṃśu
2IOL Toch 106 a3/// a3/// …ppisātkepoṃte olyapotsek lau täne
3IOL Toch 710 b1ṣey /// b1///sātke/// b2/// sÄsūwerś(k)e
4PK AS 3A a1te śār yamaṣṣälle ampoñaṃtsesātkeläksañana misa lykaśke
5PK AS 3A a6śār kuṣalleampoñaṃtsesātkeypiya yäkṣiye
6PK AS 3A b1yamaṣälle tsärkelñetse alāṣṣälletse ṣpäsātkedvivräṇine pilene ampoñaṃtse
7PK AS 3A b1dvivräṇine pilene ampoñaṃtsesātkeñake no śtarce
8PK AS 3A b2no śtarce kaunaṣṣeb2pi kapilletsesātkeweñauwetene
9PK AS 3B b2terwe ke= tsākaṃ-nesātke• ॥ kewiye melteṣṣe
10PK AS 4B b3b3poyśiññemeṃ 4sātkekälloym ; onwaññe ;
11PK NS 58 a2t(e) nāki y(āva)jīviksātkesaptādhikämpa tetriwu tākaṃ śaultsa
12THT 37 a5pālau /// a5lekisātkewastsi·r· a6
13U 100 a1a1s(ātke)(yāmu) • ; meñ
14W 18 a6tānoṣeme (yärm)sātkekwäñcitä(ṣṣ)e ṣalype – – – – b1
15W 31 b5– – (ma)l(kw)ersa pä(kṣa)lle pärsaretssātke• ॥ – ///
16W 36 a4a4lle pärsareṃtssātkepiṣitakama(ga)ndha
17W 37 a4ya(maṣä)lle – – – – a4pärsaretssātkeśakkar devadāru

santke

1THT 2669 JOIN a1a1/// ñe tekinesantkegu·m no /// a2
2THT 2677.d JOIN a4a4/// lasa yentetsesantkeett· – ///

sāntke

1THT 2676 JOIN b4b4/// – pecäntsasāntkekuñci(tä) /// b5
2THT 2676 JOIN b7/// – ṣepi gurmän(ts)esā(ntke)///

saṃtk=

1THT 274 b5; – – – (ce) b5saṃtk=ewkän-m= ; onwāññe ;

sāṃtk=

1THT 212 b3; traiywatai twesāṃtk=onwaññe ; swāreṃ krent
2THT 212 b4ket aib4t yoktsi ;sāṃtk=onwaññe ; pelaiykneṣṣe lyaitkeṃ
3THT 282 a4ṣpäpelaikneṣṣe ;sāṃtk=ai a5 ///

saṃtke

1IOL Toch 244 b2/// tākaṃ tumpa eraitwesaṃtke/// b3/// (cu)rṇanmaṣṣa
2THT 588 b1 aṣanīkeṃts 1 lekisaṃtkewästsänma ; wsāwa ñäś

sāṃtke

1IOL Toch 306 a4kwärmatse leśpaṣṣepiñakesāṃtkeweñaucorak traunta
2IOL Toch 306 a410 malkwerne pä(kṣalle) ///(sāṃ)a5tkeṣalype kuñcitäṣṣe
3IOL Toch 306 a6kätnālle te yokalle kwärmatsesāṃtke• ॥ kuñcīt mlyokotau
4IOL Toch 306 b2prayokänta malkwersa yokalyi kwärmatsesāṃtkepi(tta) /// b3
5IOL Toch 664 b2b2/// – ñesāṃtke– /// b3///
6IOL Toch 744 b2·e ṣkorcce painemeṃ ṣkorcaṃsāṃtke /// b3///
7PK AS 3A a2a2kekarśwa tsatsāpauwa ampoññaṃtsesāṃtkekaṃnte kältsau ṣalype
8PK AS 3B a1a1ṣpäsāṃtkeyami-net{o/u}meṃ no
9PK AS 3B b1(lope) (te)b1rwe ke= tsākaṃsāṃtkeweñauśatapuṣp (o)karo
10PK AS 9A b2tallentseonuwaññesāṃ(tk)e/// b3/// (p)r(a)hati
11PK AS 9B b2b2/// –sā«ṃ»tketwaṅkarocitra(k)
12PK AS 9C a2/// a2/// (ṣä)lypesāṃtkecandānäpatma(kä)
13PK AS 9C a4/// a4/// (teka)nmanesāṃtkeleśpäṣ(ṣ)e (tekine) ///
14PK AS 9C a6/// a6/// (ṣä)l(yp)e(s)ā«ṃ»t(k)e• /// b1///
15PK AS 9C b6(witsäko) /// b6///sāṃ(tk)e///
16PK NS 53 b6lakle b6warpalñe(sāṃtke)(rita)lñe ra yoko
17PK NS 53 b6ra yokopile(n)esā(ṃtk)e(laupa)lñe ra eṅkalñe
18THT 18 b4 rmersāṃtke; nesalle : kre
19THT 50 b3; śwātsi yoktsi lekisāṃtke: ostw= aiwen(ta) ///
20THT 238 b1trīkau b1/// onuwaṃñesāṃtkeramt : ñem wat
21THT 497 a5pittaṣṣana (te)kanmantso se ṣalypesāṃtkesamasattu ñem • – –
22THT 497 a6pwā – – läklentsesāṃtke• – taramätse
23THT 497 a7pitta(ṣṣe)pi klaiñ(e) tekintsesāṃtkese ṣ(alype) pissautse
24THT 497 a8päkṣallesannipātikäṣṣepi sälpallentsesāṃtketraiwokluṣṣa
25THT 497 b3(pä)kṣall(e)yenteṣṣepi gurmantsesāṃtkeeraṇḍaṣṣe ṣalype malkwersa
26THT 497 b3kālkä päkṣalle yenteṣṣepi gurmantsesāṃtkesālesa kewib4ye wentsa
27THT 497 b4kuñcītäṣṣe ṣalype udāvarttäntse gurmantsesāṃtkearirākäc(andā)nä
28THT 497 b5truknālle kla – – tssāṃtketwāṅkarocitrāb6
29THT 497 b8ṣalype lip(ā)ts(i) (sä)ṅkīṃtssāṃtkeśkwaśkokurkamä(ṣṣ)i
30THT 497 b9traunta – – – – – – – – s·ānto säṅkī(ts)(sā)ṃ(tk)e॥ /// b10– – – – – – – – – – –
31THT 564 a6/// a6tkenta sāṃtkemäske /// a7tänmaskemane
32THT 2371.p a2 /// a2///sāṃtkeś·iṅkeññe ·r·