Announcements

lykaśke

Cite this page as:"lykaśke". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_lykaśke (accessed 03 Mar. 2024).
 
Meaning:“small, little, fine”
Word class:adjective
Language:TB
Equivalent in TA:lykäly
Equivalent in other languages:Skt. sūkṣma- "subtile, minute, atomic; little, small; thin, fine"
Lexeme variants:lykaśke; lykiśke; lyäkaśke; lykäśke
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom lykaśke
voc
acc lykaśkeṃ lykaśkaṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

lykaśke

1HWB 74(1) a2po meñ kapyāres śwasiṣṣelykaśkeśātre tāka cakaṃnma śak
2HWB 74(1) a2po meñā kapyāres śwasiṣṣelykaśkeśātre tāka
3HWB 74(2) a2po meñ kapyār(es) (śwa)siṣṣelykaśkeśātre tāka śeśusa cakaṃnma
4IOL Toch 85 b3b3/// yärm wnolmeṃtslykaśketrekte kärsnaṃ /// b4
5IOL Toch 187 b2…n kwäñcit ya(r)m() āstalykaśkeyamaṣatai • saim-wästa kuce
6IOL Toch 214 a7ṣarne paine meleṃ klautsnelykaśkekärstā-c kektseño – ///
7IOL Toch 307 b2lykaśkerano ; to(tka) b3
8IOL Toch 719 a2/// a2/// …ñälykaśkewere – /// a3
9PK AS 2A b4sintāp salyiye yamaṣlya curmlykaśke: klab5wwanalle traiwoṣṣe (warsa)
10PK AS 3A a1sātke ॥ läksañana misalykaśkea2kekarśwa tsatsāpauwa ampoññaṃtse
11PK AS 3B a5a5śabaralodrä •lykaśketsatsāpar yasarsa saitsi •
12PK AS 4A b1mīsa po ; karsnaṃlykaśke:
13PK AS 8A b4kertik näkṣātärne yäkweñña kolyilykaśkewawāltsausa • kercapaññe yasarsa
14PK AS 16.7 b2– /// b2///(lyka)śkekärśi-ñ ra kektseñ śāmane
15PK NS 27 a2mī(sa) (po) ; (karsnaṃ)(lykaśke)
16PK NS 30 b6/// c(a)rka rilleṣṣe āsträlykaśkeswese tärkä(namane) /// b7
17PK NS 49A a3a3l·a – – ·y·kormeṃlykaśkepo kau /// a4
18PK NS 355 b1/// – – – ṣṣ(e) ś(astärsa)lyk(a)śk(e)/// b2/// ṣamäṃ
19SI P 2 a6(twe) (dharma)jhñe ;lykaśketrekte ; po kärsauca
20THT 16 b8cewsa kärsnāträ ;lykaśke(tn)e ṣa(ñ) (añm) ;
21THT 18 a5cewsa kärsnātär ;(lyk)a(śk)eṣa… /// 14σ ///
22THT 22 b4eñcwañña ; waltsanoy-n= ās;talykaśke:
23THT 22 b5waiptār āśce ; polykaśke «:»
24THT 22 b8b8ly(kaśk)e(wā)l(tsa) (ñi) ; ///
25THT 42 a6lykaśkekektseñ tāyä ; karst=
26THT 85 b1(ṣṣe) ; (śas)tärsa ;lykaśketāksoym ; śaiṣṣ(e)ntse ;
27THT 192 b4rub4p«†ä» ste ṣe paramānulykaśkerup ste samuttarne lwāsa
28THT 220 b4waltsa= ; ñy āstalykaśkepo ; wnolmi •
29THT 223.b b2b2/// ·m·r watlykaśkeā(sta) /// b3///
30THT 231 a5āstalykaśke; kautanoñ-c •
31THT 239 a4aiśamñe ci po śārsalykaśketrekte ///
32THT 575 b4; puttaṅkeṃ /// ///lykaśkeaknātsaññe tsaṅkanme tot lykaśkana
33THT 1262 b1b1k·ṃ smiyañc ramtlykaśke
34W 33 b1trau • – – – – lykaśke(wal)tsab2nalle • kuñcītäṣṣe ṣalype

lykiśke

1THT 192 b3piś pakenta ste aśāwelykiśkerūp ṣali stāna sumer-ṣalesa

lyäkaśke

1IOL Toch 568.a a3aśā… /// a3///lyäkaś(k)e: aś(y)ai spärko(ṣäṃ)ts l·

lykäśke

1IOL Toch 234 a2/// a2/// –lykäśkemītsa yuwalyi /// a3
2IOL Toch 234 a4– /// a4///l(yk)äśketsopälona mītsa yuwal(y)e ///
3THT 117 a6alyekepi /// a6kośalykäśkepälsko waikesse 1 ṣe
4THT 1399.c a3a3/// ·ā cceṃlykäśkeke /// a4///
5THT 2377.l a1a1///lykäśke/// a2/// ॥
6THT 3597 a8; po śārsa ;lykä(śke)(trekte)