Announcements

preściyaṃne

Cite this page as:"preściyaṃne". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_preściyaṃne (accessed 21 Apr. 2024).
 
Meaning:“time, occasion, season”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:praṣt
Lexeme variants:preściyaṃne; preścyanne; preścyane; preśyaṃne; preścīyaṃne; preściyanne
 
Number:plural
Case:locative
Gender:feminine

Paradigm

sg pl du
nom preściya, preściyo
voc
acc preścyaṃ
gen preścyantse preścyaṃts
loc preścyaine preściyaṃne
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

preścyanne

1THT 281 b4tsirauñ= eśämñe ; popreścyanne; yāmtsi

preścyane

1THT 281 b2(po)(pre)ścyane; präṅkatsi ;

preśyaṃne

1PK AS 5C b4 po b4 (kre)nt(au)naṃts ; yātatsiś ; cämpim palsko ; yātässi ; popreśyaṃne:
2PK AS 6A b4taryapreśyaṃne:
3PK NS 48 and 258 b4kektseñ reki palskosa popreśyaṃnesp(ārtto)ym«†ä»() :
4THT 508 b3/// – – – – paṣṣīyenträ popreśyaṃnece /// b4///

preścīyaṃne

1PK AS 16.2 b2twak māka krätayuk(pre)ścīyaṃne kuse cai ob3rotsts(e) cämp(a)m(ñ)e(cci) (bo)dhisatvi tākaṃ cai ot tämpak-y(äkne)sa

preściyanne

1IOL Toch 134 b3taisa po cmelane popreściyannepo krentaub4(naṃts) /// po