Announcements

manta

Cite this page as:"manta". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_manta (accessed 03 Mar. 2024).
 
Meaning:“not at all”
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. naiva
Lexeme variants:manta; maṃnta; mantā; mänta
 

Lexeme family

  • manta

Occurrences

manta

1IOL Toch 5 a6cisa parna ;man(t)ak(c)a ; b1 (wa)st(e) y(ā)mts(i) ;
2IOL Toch 6 b6b6ktsaitsäñe srukalñe –manta: cey pelaiknenta ṣe·
3IOL Toch 99 a2pä… /// a2///m(a)ntaket ra pitsaṃtse ra
4IOL Toch 271 b2ṣek somotkñe poyśiññana ekṣalyänmeṃmantatriśye… /// b3///
5PK AS 5C b6; pärkālñe ; triśimmanta:
6PK AS 6K b1– stakeṣä :m(a)nt(a)/// b2yamalyñe wat
7PK AS 7L a5– – yū(ka)tsi ; srukalyñemantacä(mpmo) ; – – – ·eṃsä
8PK AS 13C b3b3/// (wṣe)ññaimanta; piś cmelane kälpāmo
9PK AS 16.3 b5mantakeklyauṣoṣ
10PK AS 17A a5yāmorne ; aiśaumye ;mantatākoy ; enerke :
11PK NS 266A a2a2/// – rmantaste ai – ///
12PK NS 266A b1b1/// – (k)r(e)ñc(e)pimanta/// b2/// kuse
13THT 145 b1(y)ś(e)lme śīl kete prākremantakewe /// b2///
14THT 222 b3/// b3/// samantanta palsko kulātsi c(är)k(āsta)
15THT 243 a2/// a2/// ··orñemantaskiyo ra orsac maiyyane
16THT 283.a b7/// /// pona kenantsemantanesäṃne nta ///
17THT 291.a (•) (manta)a1kc(a) ton ;
18THT 291.a a4m(a)ntaāke ; weskau-ne ;
19THT 372 a4/// a4ntsa proskyemantanesäṃ ñī • kartse
20THT 523 a3– k yāmäṃ ;manta/// a4/// tkacce
21THT 541 a3ciracirasya paryāyam akārṣīt •(ma)ntalaute – – – – – – – • śāmane
22THT 541 a5jātu na bhaviṣyati •manta/// a6/// buddhiviṣaya
23THT 577 b1/// b1ts«†ä» pom(a)nt(a)ākṣa • w· s·
24THT 597 b5 (pe)laikneṃts ra;no ṣaññe ; ritormeṃ ; mantakällālle
25THT 1282 a5yā ·e ño •mantaṣä /// a6///
26THT 1457 a3/// – mstā pämantama ·ū rl·e ·e
27THT 1569.c a3pe ·e nto taisamantakca – /// a4
28THT 1682 b2/// b2/// –mantarā k·a /// b3
29THT 2376.c b1·i /// b1///mantama yū – ///

mantā

1PK AS 12C b4mantākcā nauṣ ; śärsāre
2THT 261 a3·t· spaktānṣe yärpo teścmantākänmäṣṣäṃ /// a4///
3THT 596 b5alyek watkäskau māntatsi māmantāb6/// ṣ(e)me wäntre
4THT 1295 b3yärṣāte kuce kca palskomantāwa – /// b4

mänta

1IOL Toch 302 b3/// – ñ· akālkmänta/// b4/// w(e)ṣṣäṃ
2PK AS 13C b4b4///mänta; prakrauñe (ya)ll(e) saṃsārne
3THT 230 b1b1ṣpä postäṃ aiṣṣäṃmänt(a)///
4THT 284 b5mäntawärponträ ; kektseñṣana ;
5THT 284 b6cek wärñai rano ;mäntatakoṃ ; śaiṣṣene
6THT 284 b7mäntanesäṃ ; aleksa :
7THT 295 a7tärya ; cmelane ;mäntaike ; nesä«ṃ» su
8THT 1170.c a2– /// a2ytārimäntatärkänaṃ • ·e –
9THT 1191 a6– rtse yamine :mäntaaiśträ kärtsetse ṣ nomcek
10THT 1191 b7mäntaksa ṣe ra – – – – – –
11THT 1193 a2klyisa ṣäñ pälskontse :mäntanau – /// a3
12THT 1193 a4a4/// caiṣṣi :mäntawāki ksa taw proskaimeṃ
13THT 1193 b4b4/// trä :mäntawäste ksa poyśintsa pärna
14THT 1193 b6/// – ṣṣentse :mäntawaste ksa poyśintsa pärna
15THT 1228 b6/// – kāre weñamäntakaṃ – re ·o
16THT 1270 a2/// : poyśintsa tärnamäntawäste ·e /// a3
17THT 1274 b3/// lmo kekmoṣ :mäntasaimä ksa mā waste
18THT 1289 b1/// – poyśintsa tärnamänta/// b2/// –
19THT 1310 a2śaiṣṣe s(es)inu ste :mänta– śolne ·y· se
20THT 1311 a6weṃ iwarñai sa ramäntaalālyai • wi ///
21THT 1394.bb b2/// – eṅkälmpa ksamäntan· /// b3///
22THT 1497.a a8iiśe • ai tamäntakärtseṃ b1i– – – •
23THT 3599.d b2/// b2/// ·ṣämänta30-4 – ///
24THT 3603.a a1a1/// ·ā nimänta– /// a2///