Announcements

kektseñtsa

Cite this page as:"kektseñtsa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_kektseñtsa (accessed 24 Apr. 2024).
 
Meaning:“body”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:kapśañi
Lexeme variants:kektseñtsa; kektsentsa; kektseṃtsa
 
Number:singular
Case:perlative
Gender:feminine

Paradigm

sg pl du
nom kektseñe kektseñi
voc
acc kektseñ kektseñän
gen kektseñäntse
loc kektseṃne, kektsenne
comit
inst
abl kektseñmeṃ
perl kektseñtsa
all kektseñäśc
caus

Lexeme family

Occurrences

kektseñtsa

1IOL Toch 5 a5ka ṣpä śāmñai ;kektseñtsa; nraiṣṣi sl(e)mi ;
2IOL Toch 10 b5(ke)ktseṃne īme wāyaṃ pokektseñtsaśaweṃcāne pramate
3IOL Toch 223 a3/// a3///(ke)ktseñtsa pelai(kne) /// a4
4Kz-17-ZS-R-02.04 a1/// o – – – – – – ñkektseñtsak· – – – – – k· – – – – – – – – – – –
5PK AS 7F b4; no skwassukektseñtsa:
6PK AS 7G b4ścireñkektseñtsa; lkātsi (e)mpelyi ;
7PK AS 7I a6pälśalñe ; mäsketrä ;kektseñt(s)a; (t)ai(sa) (pa)l(sk)osa :
8PK AS 19.21 b1śtwer kautkeṃ rup oroccikektseñtsa: – – – – – – – – – – – – – ///
9PK NS 49B b1/// b1/// (o)nolmeke(k)ts(e)ñt(sa)/// b2///
10PK NS 49B b5śle-k rano kraupnatär 20-6kektseñtsa/// b6///
11THT 108 a10kaṣār wässanma ka kektseñtsalyakānte-me
12THT 119 b6ra =ścemne ksa ///(kektse)b7ñtsa ṣotri lk(ātär) (20-4)
13THT 405 b8b8– – – lānti pokektseñtsayokaṣṣana klokaści kauc ///
14THT 603 b1ikañceṃ ṣka(cceṃ) ṣuk-kaunne yetsekektseñtsatänma(sketär-ne) /// b2///
15THT 3042 a2/// – ññai kektseñtsapo a /// a3
16W 41 b2b2rotstse ·aipau kektseñtsasanāpallekartse māka

kektsentsa

1IOL Toch 247 a5su no orotsekektsentsaantapi kenīsa keṃ
2PK AS 7C b4kektsentsayo;lo yāmäṃ :
3PK AS 7F b3kāttsi no wnolme ;kektsentsaskwassu ; mäsketär tne
4PK AS 7F b3/// ; (kektsentsa)b4ra ; skw(a)ssu
5PK AS 7F b5; skwassu nokektsentsa
6PK AS 7F b5intsu no wnolme ;kektsentsaskwassu ; mäsketär tne
7PK AS 7K a4melentsa ; klautsne kantwakekts(e)nts(a)
8PK AS 13B b6sāṃ lkālñeṣṣa peñiya pañäkte(ntse)(kektsentsa)
9PK NS 39 b5śāwe ra ṣai ;kektsentsa; su walo
10THT 22 b5säl(pa)mo ; (kälyi)tär-ne ;kektsentsa:
11THT 74 a3wlaṃśke yok tañ ;kektsentsa:
12THT 211 b5/// (wame)b5r ysāṣṣe ścmā-ckektse(ntsa)///
13THT 242 b5– lkañc yetwi ;kektsentsa(tä)ñ() ; (pa)paikaṣ ra(mt)
14THT 305 b5vai spṛśet • pelaiknekektsentsano taśi
15THT 603 a4ika(ñceṃ) (pi)ṅk(c)eṃ ṣuk-kaunne ewekektsentsa/// b1/// stärn(e)
16THT 1170.d b2wrocce /// b2swānmekektsentsa– /// b3keś
17THT 1860 a3ṣek laläskeṃ reki pälskokektsentsa
18THT 3597 b6 papāsausai kektsentsaśetkasta ceṃ cäk= aurce

kektseṃtsa

1IOL Toch 244 a3ya /// a3///k(e)ktseṃtsa॥ patsa ///
2PK AS 19.20.Y b3ṣṣä /// b3///(ke)kts(e)ṃtsakekenoṣṣäṃ – – – ///
3THT 92 b3yak te tapre ;kektseṃtsa; pre(ñca) (yai)nmu ;