Announcements

aiśamñesa

Cite this page as:"aiśamñesa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_aiśamñesa (accessed 29 Feb. 2024).
 
Meaning:“wisdom, reason, sense, insight, knowledge”
Word class:noun
Language:TB
Equivalent in TA:knānmune
Equivalent in other languages:Skt. jñāna-, Skt. prajñā-, Skt. vidyā-, Skt. medhas-
Lexeme variants:aiśamñesa; aiśämñesā
 
Number:singular
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Case:perlative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom aiśamñe aiśamñenta
voc
acc aiśamñe aiśamñenta
gen
loc aiśamñene
comit
inst
abl
perl aiśamñesa
all
caus

Lexeme family

Occurrences

aiśamñesa

1IOL Toch 172 a4jā… a4/// poyśiññeaiśamñesakarsoy ॥ b1///
2PK AS 1B b4śpālmeṃaiśamñesasoylñe
3PK AS 17D b4saññauke ;aiśamñesa; kekenu (:)
4PK DA M 507.32 a2a2ñakta ñikcye menākaiśamñesakärsor starś mäkte samantatir
5PK DA M 507.32 a2a2ñakta ñikcye menākaiśamñesakärsor starś mäkte samantatir saṅkrām pikwalañe śka a3 anās erkatte señ • ñake ce alyuṣmaññe śka sthereṃ jñānaseneṃ āryatewentse skeyesa a4 saṅkrām wtetse lmāte
6PK NS 54 b1ai(śa)mñe(sa); (ś)l(e)k ṣäp no
7PK NS 54 b3saṃsārṣṣana ; tserekwa ;aiśamñesa; anaiśai ; mā
8S 1 a3– • satyānuvarthä käntwasaaiśamñesa/// a4läktsetse udāṃ
9THT 184 a5a5/// pelaiknenta poyśiññeaiśamñesapo piś cmelaṣṣeṃ onol(m)eṃ(ts)
10THT 185 a4a4/// vimuktimārgne eṅkuaiśamñesañ· /// a5///
11THT 200 a4• jñānavaddhyā kleśā :aiśamñesakauṣallona kleśanma • prajñā
12THT 291.a a2weñim ñäś a;nautacc=ai;śamñesa;
13THT 308 b2• prajñayā cottamatamaṃ •aiśamñesa(ṣ) pä – – – – – ·m·
14THT 350 b2indravyākaranäṣṣeaiśamñesake(kenu)
15THT 547 b4(l)ñ(e)sa • prajñayā •aiśamñesa• āgamena (•) aklyil·e
16THT 597 a3(ai);śamñesa; anaiśai ; rerītwa
17THT 1115 a5pañäkte poyśiññeaiśamñesaantarāyänta lyā«ka» tuk ci
18THT 1335.b a3– mrä tu manteaiśamñesaadhimātrā a4/// ·imāträ
19THT 1335.b a5a5/// dviaiśamñesamadvi madvi kleśaṣṣe prahā
20THT 1335.b a6adhi māträ mrä tuaiśamñesamrä tu b1///

aiśämñesā

1THT 248 b2kut(a)b2(meṃ) (ñäś) (ye)kt=aiśämñesā; späntai wentsi cämpim-cä