🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälskormeṃ

Cite this page as:"pälskormeṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_pälskormeṃ (accessed 18 Jun. 2024).
 
Meaning:“thought”
Word class:noun
Word subclass:abstract
Language:TB
Lexeme variants:pälskormeṃ
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:1
Case:ablative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nompälskor
voc
accpälskor
gen
loc
comit
inst
ablpälskormeṃ
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pälskormeṃ

1PK AS 7D a4(su) (yā)mor ; tnepälsko(rmeṃ)– – – – /// a5 (20-5)
2PK AS 12D a6ñäke täne yamäṣällepäl(sk)ormeṃweṣṣäṃ – rk· śärsāwa
3PK AS 13H.2 a1a1rne källau tepälskormeṃñ· /// (su)a2darśaṃ ontsoyäcceṃ
4PK AS 17I b3; tw arṣṣītär-ñpälskormeṃ: klyentär-ñ yneś ka
5PK NS 83 a4sākreñ ñäś ; curṇpälsko(rmeṃ); /// a5
6THT 375 a5ce tallārñemeṃ mlutkāmar taisepälskormeṃpriyadeveṃ b1/// tsi