🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tsainwa

Cite this page as:"tsainwa". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_B_tsainwa (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“missile, spear, arrow”
Word class:noun
Language:TB
Lexeme variants:tsainwa
 
Number:plural
Case:nominative
Gender:masculine_singular
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-wa

Paradigm

sgpldu
nomtsaintsainwa
voc
acctsain
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

tsainwa

1IOL Toch 874 a2/// (ś)ākkeṃ pīś känt(e) tsainw(a) /// a3 ///
2PK AS 19.14.X a3ke /// a3 /// (tsai)nwa kälpāskeṃ s· /// a4
3PK NS 30 b5/// b5 /// (ñemt)s(a) tsainwa mār-ñäktentse ṣale āñmä memi(skoṣepi)