🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wram

Cite this page as:"wram". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wram (accessed 25 Jun. 2024).
 
Meaning:“thing”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:wreme
Lexeme variants:wram; wramm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ṃ

Paradigm

sgpldu
nomwramwramäṃ
voc
accwramwramäṃ
genwramiswramnāśśi, wramnis
locwramaṃwramnaṃ
comitwramnaśśäl
instwramyowramänyo
ablwramäṣwramnäṣ
perlwramāwramnā
allwramnäc
caus

Lexeme family

Occurrences

wramm

1A 3 b3tampe;wātsesac : 3 yaläṃ wramm ats ; skam yāmiṣ
2A 78 a1träṅkät – – – – · wramm ats ṣäpnasaṃ lkāträ
3A 218 b5lkām ṣñ= āleyaṃ ; wramm oki b6 10σ ///
4THT 3988.a a2lymāt – – ywārckā śkaṃ wramm wa tä wrā

wram

1A 2 a2saṃsāris kāripac sāspärtwu ālak wram naṣ kos ne ālā(su)a3ne
2A 2 b5ne amokäts amo(kṣiṃ) b5 wram pyutkāṣtär : täpren-äk täpren-äk
3A 2 b5sas pärko n-äṃ wāwleṣu wram b6 pyutkäṣṣ-äṃ wät amok«ä»ṣ
4A 3 b3yāmiṣ ; yaläṃ wram ; mar (yā)b4miṣ :
5A 3 b4mar (yā)b4miṣ : yaläṃ wram ypant ; wrasom nu
6A 4 a2tä(preṃ) a2 saṃ ālak wram ārkiśoṣṣis kāsu ypant naṣ
7A 8 a1: 1 ॥ säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ṣñi
8A 8 a3pekant ymā(r) (ymā)a3r lyu wram roteyäntu tskoräṣ tām-äk wṣe
9A 8 b1pāpekuräṣ ; kāmat lyu wram ; kälk elā :
10A 9 a3käṣṣi lānt«a»c kälk cam wram lānt ā(kṣi)a4ññā nātäk ālu
11A 9 a5penu perāk āmāśās cam wram (lkā)a6(tsi) lyu tmäṣ āmāśāñ
12A 10 b1 (rām) nu ṣñi wram ; kälporā ; kātkmāṃ
13A 16 a3tämne wäknā lānt wätkāṣäl wram kātka-ma4
14A 39 b5 täpreṃ saṃ ālak wram /// b6 imeyo kus
15A 43 and 52 a1knānmāṃ pe – – m wram sāmudtärṣia2ñi bhūtāñ bodhisatvānac ///
16A 57 b4; pñintu eṣ ; wram wawu;rā b5 ///
17A 59 b2tmäṣ temi pācar cam wram cami lānt klyossi yāmäb3(s)
18A 65 b5(mā) (māski) kärsnāl saṃ wram kuyalte yusār praṣṭā wrasom
19A 66 b6v(i)dehak riyäṣ lcär cam wram ṣñi ṣñi ypeyac kälkoräṣ
20A 67 a3ṣokyo nu māski yāmläṃ wram yāmäṣt ṣñi kaknu tāk
21A 67 a6॥ wlā a6 /// wram tämyo ṣom caṃ perāk
22A 67 a6ṣom caṃ perāk yāmläṃ wram wasäṃ lkātsi āyit
23A 71 a4tṣaṃ täpreṃ kāpñe ālak wram naṣ kos ne ṣñi
24A 72 a5aci yleṃ krop cam-ä(k) wram śärsäsmāṃ a6 /// neyo
25A 93 a6nuna-k träṅkäṣ mäṃ«n/t» tāṣ wram kus ne wrasom plä
26A 119 b6b6 /// kärsnām kus wram – – – – (trä)ṅkiñc päklyoṣ nātäk
27A 153 b3lcā-ṃ /// b3 /// wram pättāñkät käṣṣi eśe yāmtsāt
28A 159 a1a1 /// nāśi canäk wram prakäṣli /// a2 ///
29A 168 b4wärpnānträ kuyalte kos ne wram kā /// b5 ///
30A 197 a2ma /// a2 ñcär wram nu kāswac pältsä
31A 197 a4wä /// a4 pärkmār-ci wram potoyo /// a5
32A 197 b3b3 nyo māski weñläṃ wram papä /// b4 räṣṣ
33A 218 a5weñam tāpärk ; ślokaśśi wram ; kos ne ime
34A 245 a3p(u)ttiśparṣi (ā)jānai 10-3 aśup wraa4(m) /// ṣ : lyāk
35A 246 a1– – – ; kāsu wram tñi ; naṣ
36A 247 a2a2 /// (kä)rsnāl wram ; atäṅkät lkāt ;
37A 249 b1tämyo ; pūk kärsnāl wram ; knānmuneyo ; lyalyku
38A 256 b3ote täpreṃ weyeṃ wram akmalṣiṃ yerpeyaṃ penu caṣi
39A 257 b2kuraś tämyo bodhisattu wraṣi wram yatär tmäṣ cami parnontāp
40A 261 b2(kä)lk(oräṣ) upādhyāy pādharis caṣ wram (ākṣ)iñña(m) (mäṃ)t ne täm
41A 301 a5el esmāṃ māski yāmläṃ wram ypa a6 /// s
42A 312 b1(yeñc) (ñäkta)b1śśi pättāññäktes añumāskiṣiṃ wram lkātsikāmadhātuṣiñi penu
43A 317 b6; kucc aśśi ; wram pältsäṅkāṣ ; āriñcā :
44A 320 b8kuśalam(ūläntu) (sā)ryāntcam wram pälko(räṣ) ///
45A 340 a9 ; māski kälpāl w(ra)m ; p(apräku) (wasä)ṣ«†ä» :
46A 355 b1pranträ ; ālu ṣñi wram ; kotnec ;
47A 362 a3a3 bhijñātaṃ । kärsāläṃ wram kärso । bhāvanīyaṃ ca
48A 387 a2kupre ne ākāś ñom wram nasäl ṣeṣ
49A 393 b4naṣuntā /// b4 /// wram pākraci ///
50A 404 a2m· /// a2 /// wram mkälto /// a3 ///
51A 422 a1 a1 /// wram • āśayānuguṇaṃ mi(tam) ///
52A 432 a2śomiṃ pärkmār-ci mäṃt ne wram tāṣ tämne peṃ mar
53PK NS 1 b4 ṣokyo ; krāmärts wram : lapaṣi ske taṃ
54THT 1425.h a3a3 /// – wu wram ṣñi /// a4 ///
55THT 1463 a3/// – – ne ·ṃ wram ·o – /// a4
56THT 1606.d a1a1 /// tä cam wram kaklyuṣurä /// a2 ///
57THT 2404 a1a1 /// – re wram kāswac tāṣci /// a2
58THT 2404 a2– l·a m·i s wram /// a3 ///
59THT 2417 a3āka /// a3 /// wram : tämyo /// a4
60THT 3988.a b7mä ·ki – – añumāski wram yām·· /// b8 ///
61THT 4023 a2pissaṅk a2 /// (ka)pyārac wram prakseñci ku a3 ///
62YQ I.7 a4śāwes ñäktasā täṣ säs wram a5 /// (ñäkta)ñ()
63YQ I.8 a7vajrāa7(sanā) 11σ /// wram ; puk kärsnāntāṃ ;
64YQ I.9 b411σ /// (:) (kärsnā)läṃ wram ; puk kärso ;
65YQ I.9 b4puk kärso ; wikäṣläṃ wram ; wawiku ; knānmāṃ
66YQ II.12 b6ne was upādhyāy caṣäk wram āksib7(ssi) /// (upādhyāy) (bādharis)
67YQ II.12 b7/// (upādhyāy) (bādharis) (caṣ) (wram) (ākṣi)ññam mänt ne täm