🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wasäṃ

Cite this page as:"wasäṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wasäṃ (accessed 25 Jun. 2024).
 
Meaning:“I, me”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:ñäś
Lexeme variants:wasäṃ
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
voc
accnäṣ, ñuk, nṣ-äkkwas, was-äk
gennāñi, ñiwasäṃ
locnṣaṃ, nṣan-äkwasaṃ
comitnṣaśśäl
inst
ablnṣäṣ, ñukäṣwasäṣ
perlnṣāwasā, wasā-k
allnṣac, ñukacwasac
caus

Lexeme family

Occurrences

wasäṃ

1A 15 a2kākmart pällāmträ – – säs wasäṃ weñlune kärsāl ke
2A 15 a3tmann ats ṣakk ats wasäṃ weñlune kärsāl tāṣ tämyo
3A 56 b4śāwaṃ ākālntwā kakmu ṣet wasäṃ āriñc kātkässi : b5
4A 62 b1niṣpalntu : 4 lyepäs wasäṃ ; tṣaṃ spārtweñc ;
5A 67 a2a2 /// (trä)ṅkäṣ sanäk wasäṃ ākāl ṣeṣtmäṣ
6A 67 a6caṃ perāk yāmläṃ wram wasäṃ lkātsi āyitoṅkaläm
7A 73 b2cu nātknaṃ ; ākāl wasäṃ ; kāpñu b3
8A 78 b2(l)ā(ntac) träṅkiñc nātäk toṣ wasäṃ śā – – – – – – – – – – b3 ///
9A 81 a1praṣṭaṃ ṣakk ats śla wasäṃ sewās ṣ· ā ///
10A 111 a6(ākā)l (kākä)tku mar säm wasäṃ ypeyis śāp tāṣ
11A 231 b6käṣ;ṣiṃ ṣāmnāñ ; ākṣiñiṣ wa;säṃ pttāṃñkät : pā b7
12A 254 a6; (ceṣ-äk) (wrasañ) ; (wasäṃ) (neñc) (:) (yśe) kraṃś
13A 261 a8 (:) (ṣ)āmnuneyäṣ ; pkänt wasäṃ ; (ku)s śkaṃ t(ā)ki(ṣ)
14A 273 a4ritwont rake tkäl(ṣa)ntāa4(s) (:) (wasäṃ) (mosann) (ats) (akṣris) (kaśaṃ)
15A 278 b2; kalpaṣi ; ṣtare wasäṃ ; pukloṣtār ;
16A 303 a7kāswac purccamoṣ waṣ nācki wasäṃ pārccate a8 ///
17A 341 b5; ṣūkṣaṃ wrasaśśi ; wasäṃ (ckācar) (naṣ) (:) ///
18A 342 a4kra(nt) tiryā ; āriñc wasäṃ ; entsāte : kāswoneyis
19A 349 a17 kus pat nu wasäṃ sarkäṣ kätko /// a2
20A 356 b5to – m klopant wasäṃ mosaṃ
21A 395 a1nāpak mäskanträ ṣñikek wasäṃ se ṣokyo patatam«†ä» a2
22A 396.b b2/// b2 /// t· wasäṃ kä ///
23A 405 b5sne ets risāt ; wasäṃ mosaṃ ; śol ka
24A 436 a3/// ttu träṅkäṣ ākṣiññit wasäṃ tmis arth ptāñkät träṅkäṣ
25THT 1584.f a2ya • śkaṃ wasäṃ pä /// b1 ///
26THT 2026 b3– /// b3 /// wasäṃ pā ///
27YQ II.10 b7manark pälskaṃn ats yatär wasäṃ upādhyā bādhari b8 ///
28YQ II.12 b4: ṣāmnuneyäṣ ; pkänt wasäṃ ; kus śkaṃ tākiṣ
29YQ III.2 a8kākätku ; nu wasäṃ ; märkampal ; āksiṣ
30YQ III.3 b5säm pkā-k ptāñkät käṣṣi wasäṃ träb6(ṅkäṣ) /// (märkampa)l klyosäṃsamäs
31YQ III.11 a5(caṃ) /// (po)sāc kucyo wasäṃ sarkā keṃ pälkuneyo yāmu
32YQ III.12 b3käṣyāp yātñal säs wasäṃtmäṣ citrarathe kātse