🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

sas

Cite this page as:"sas". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sas (accessed 18 May 2024).
 
Meaning:“one, single”; “plural: some, certain, the ones (opposed to others)”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:ṣe
Lexeme variants:sas
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomsassäṃṣomeṣomaṃ
voc
accṣomṣomṣomesṣomaṃ
genṣomāpṣomeśśi
locṣomnaṃ
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

sas

1A 2 b5päñ pärkowäntu mäskaṃtr-äṃ :saspärko n-äṃ wāwleṣu wram
2A 3 a5saswär tkanac ; wles
3A 11 b4opäśśune kāswone pākrab4śi ypamāṃsasträṅkäṣ ñi amokyo täṣ
4A 12 a3āyäntu kākloñcäs pälkānt (tmäṣ)(sa)a4sāleyaṃ wrä nesset yāmtsāt
5A 14 a6a6– – – – – saspñi-k śkaṃ tām praṣṭaṃ
6A 18 a2mahākalpañ śmeñc tām praṣṭaṃsasasaṃkhe mäskatär ga(ṇi)a3(ta)sthānṣiṃ kaśaṣi
7A 18 a3kärsnāl oktuk antarakalpañ kätkeñcsasmahākalp mä(ska)a4(tä)r sas mahākalp
8A 18 a4kätkeñc sas mahākalp mä(ska)a4(tä)rsasmahākalp tāṣ maltowinunt gaṇitasthānaṃ
9A 30 b6ṣṭāmaṣinās ka /// b6sasśwālṣi top tāpärk ///
10A 62 b2; tprenäk wyāräs ;sasyāmträ : 5
11A 64 b5tri wäknā mäskatärsas{ṣ/p}(ārluneyo) ñib6(ntwis) (ārluneyo) (wät)
12A 65 a3tri wäknā mäskatärsasṣñi āñmes skeysā wälläṣtär
13A 65 a5ceṣ wusassas ; tri wäknā
14A 65 a5ceṣ wu sassas; tri wäknā ;
15A 72 a3·sk· ārts koṃ konaṃsasyäl mättakk ats lās(taṅk)
16A 72 b5lyukrā b5///(sa)syäl brahmadattes lānt kuraksac
17A 107 b4; sne ṣolyākās ;sassasak ; yäṣ ñi
18A 179 a2a2/// n·esaswalyiṣi cmo(l) kaṃḍahe ñomā
19A 179 b1śwāṣ – – – – – – b1///saswalyiṣi – – – – – – b2///
20A 179 b3ñ(o)m(ā) – – – b3///saswalyīṣi cmol saṃpar· vart··
21A 234 a4: 30 āśai spärkosasṣpärkä /// a5///
22A 234 b5b5/// (ñapeṃ)ṣinās puklāyosaskoṃ wṣe /// b6
23A 248 a2sassas känt śāwaṃ ;
24A 248 a2sassaskänt śāwaṃ ; pñiṃtwā
25A 257 b2wraṣiñi molka(ñ) (epre)räṣ klārsassāt wät nu kuraś
26A 270 a3a3/// mät nesa(s)(pa)ramāṇu sumer-ṣūlac kaśaṃ a4
27A 278 b1lenac kälk ; ṣāmaṃsaslmo ; p(l)ya ///
28A 297 b7: mākäṣ mskatär nuna-ksas·ä /// b8ṅklune
29A 307 a3(ka)rmapath kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtronesasṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss
30A 311 b3ñemiṣnäs ; śrāddhoneyo ;saswrasom ; māk säm
31A 341 a2lapäṣṣ āsānac ; yalakäsyosas:
32A 353 a5ṣoma ṣä(r)p(ā)ṣluneyumäñcsāsaswär mal(k)e nāṃtsuñca6
33THT 1639.a a1a1///sasñātse – ///
34THT 2206 a2/// a2/// –sasype·y·
35YQ I.9 b6(a)ñumāski ote täpreṃ weyeṃsaswrasom kar tanne b7