🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣāmaṃ

Cite this page as:"ṣāmaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣāmaṃ (accessed 25 Jun. 2024).
 
Meaning:“monk”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ṣamāne
Equivalent in other languages:Gand. ṣamana-
Lexeme variants:ṣāmaṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomṣāmaṃṣāmnāñ
voc
accṣāmnās
genṣāmneṣāmnāśśi
locṣāmnaṃ
comit
inst
ablṣāmnāsäṣ
perlṣāmnākṣāmnāsā
allṣāmnāsac
caus

Lexeme family

Occurrences

ṣāmaṃ

1A 91 a1 a1 /// ṣāmaṃ nāṃtsu na – – – – – n·ky·
2A 104 b6/// kalkam näṣ udāyiṃ ṣāmaṃ käṣṣiṃ – –
3A 113 b2täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la – b3 ///
4A 114 b2· ñ· kt· s ṣāmaṃ nāṃtsuñcäs ñäktas pälk(ā)luneyā b3
5A 117 b5; saṃvarṣiṃ ; päṣtāk ṣāmaṃ : 1 mkälto āknats
6A 125 and THT 1425.e and A 117 b5/// sāṃtäk saṃvarṣiṃ päṣtāk ṣāmaṃ : 1 mkälto āknats
7A 156 b6nande mäśkit waṣtäṣ läc ṣāmaṃ lo – ///
8A 243 b1– ·wā wäṣpā ; ṣāmaṃ ñi – ; käṃtsāṣantāṃ
9A 258 b2tmäṣ siṃhe wäl ṣāmaṃ nāṃtsu kaksunt wsokaṃ indrisyo
10A 269 and 290 a7: tu (ats) (ṣāmaṃ) ; (puk) (wäknā) (ñi)
11A 278 b1; lenac kälk ; ṣāmaṃ sas lmo ; p(l)ya
12A 304 b4/// ·ñ·c rinātārṣāmaṃ träṅkäṣ päklyoṣ mälkärteṃ :
13A 305 b3– – – – b3 /// (śaṅ)kh(e) ṣāmaṃ träṅkäṣ śärsā ñom-kälywāts śärsā
14A 332 a3kus ne bahuśrutāṃ knānmānäṃt ṣāmaṃ yärkā ya /// a4
15A 338 b6käṃ pu tereṣāmaṃ ñomā kenäl
16A 353 b1lantuālyk(e)s pälkṣant ṣāmaṃ mäskaträ ālykes miyäsmāṃ (1)
17A 354 a4: pukyo kāsu kākropu ṣāmaṃ – – – – – – – a5 /// āneñci
18A 358 a3(śā)lyās pracar ; ānant ṣāmaṃ ; wsokoneyo ; lkeñcy
19A 360 a11na tāvatā bhavati । ṣāmaṃ täppreṃ ṣolār mäskaträ
20A 398 b5/// b5 /// penu ṣāmaṃ bra(m)n(ä)ṣ kuc ne (c)wäṣ
21A 404 b6/// (lā)ñci waṣtäṣ läc ṣā(maṃ) /// b7 ///
22A 439.a b3b3 /// – śākkiṣi ṣām(a)ṃ /// b4 /// s«†ä»
23A 446 a1a1 /// ·ṣ(o)mm okāk ṣāmaṃ kenträ • /// a2
24THT 1489.a a3a3 /// n·ṃ säm ṣāmaṃ wärtka nā – ///
25THT 1584.b a1va tsaṃ bahulāsis tmäṣ ṣāmaṃ a2 /// – bho
26THT 1584.h b2/// b2 /// ·s· ṣāmaṃ wläs • tasya ///
27THT 1849 a1 a1 /// ·ā ṣāmaṃ se – /// a2
28THT 1890 b2·y· /// b2 /// ṣāmaṃ ·e ///
29THT 2644 a3– wi ṣ·a ntāṃ ṣāmaṃ – sa – ///
30YQ II.14 b2yäm ; semäśwaṃ : ṣāmaṃ näṣ peṃtsār ; wasämpāt
31YQ III.10 a5tsopaa5(ts) /// (ṣom)m (o)kāk ṣāmaṃ kenträ • camaṃ kälymeyā