Announcements

mäśkit

Cite this page as:"mäśkit". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mäśkit (accessed 01 Mar. 2024).
 
Meaning:“prince; princess”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:mñcuṣke
Lexeme variants:mäśkit
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg pl du
nom mäśkit mäśkitāñ
voc
acc mäśkitāṃ mäśkitās
gen mäśkite mäśkitāśśi
loc mäśkitaṃ
comit
inst
abl
perl
all mäśkitac
caus

Lexeme family

Occurrences

mäśkit

1A 15 a6 cem letkār skenmāṃ – a6(viryavāṃ)(mä)śkit ālakäñcaṃ tsopatsäṃ wraṃ candaṃṣiṃ or lakā ymāṃ pälkoräṣ cam säm ṣñi
2A 64 b4mäśkitträṅkäṣ
3A 65 b1(mäśkit)(träṅ)käṣ
4A 65 b5(mäśkit)(träṅkäṣ)
5A 65 b6ote täpreṃ knānmāṃ mäśkitāṣāṃ
6A 71 b2 täm kaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats lāntuneyäṣ pärsko b3///
7A 73 a5säs täṣ lānt semäśkitmukaphalku ñom a6///
8A 73 b6/// snehākṣimäśkitśomiṃ lyu(tār) (me)maṣ mä
9A 74 a4nātäk kupre nemäśkit waṣtäṣ läntässi mā kälpāl tāṣ
10A 76 and 83 b4mäśkitträṅkäṣ
11A 81 a3tärkor tāśśimäśkit
12A 90 a2ś(ā)kkiṣimäśkitṣeṣ ; kādi a3
13A 90 b2nandemäśkitpracri watkurā b3///
14A 99 a2 /// mmäśkitpāṣāt ; riṣakun(e) ;
15A 100 a4 (ka)klyuṣuräṣ sundarimäśkit hā nātäk träṅktsi pkā a5
16A 108 b2(taṃ)n(e) wkänyo nandemäśkitṣñi tuṅk ylā b3
17A 120 b5mäśkitkärsnālyī
18A 143 a1a1/// kk·ṣimäśk(i)ttñ(i) tnä /// a2
19A 156 b6b6/// ākṣiñāṣt nandemäśkitwaṣtäṣ läc ṣāmaṃ lo
20A 159 b5kar kos ne nandemäśkitparä /// b6///
21A 233 a1a1/// t semäśkitlämṣāc cam – – ///
22A 233 b5: 30 tmäṣ wemäśkita – /// b6
23A 383 a2/// 10-4 tmäṣ opäntäṣmäśkitklānt tri pukäl ///
24A 394 b3tmäṣ sämmäśkit waṣtäṣ läntässi kälporā lyutār memaṣ b4 kātkmāṃ nāṃtsu tsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ
25A 399 b3träṅkäṣ ṣokyo prākär sāmmäśkit/// b4/// näk
26A 399 b6ñi ॥ tmäṣ padmāvatimäśkit: śla āñcālyi träṅkäṣ
27IOL Toch 287 b3/// b3/// (śā)kkiṣimä(śk)i(t)/// b4/// ·ā
28THT 1785 b1– /// b1///mäśkit·///
29YQ N.2 and N.6 b4(lā)nt se devadatte ñomāmäśkitṣe(m)