🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

mäśkit

Cite this page as:"mäśkit". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mäśkit (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:“prince”; “princess”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:mñcuṣke
Lexeme variants:mäśkit
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nommäśkitmäśkitāñ
voc
accmäśkitāṃmäśkitās
genmäśkitemäśkitāśśi
locmäśkitaṃ
comit
inst
abl
perl
allmäśkitac
caus

Lexeme family

Occurrences

mäśkit

1A 15 a6skenmāṃa6(viryavāṃ)(mä)śkitālakäñ-caṃ tsopatsäṃ wraṃ candaṃṣiṃ
2A 64 b4wlalune mäskatär • ॥mäśkitträṅkäṣ waltsurākk ats wrasaśśi
3A 65 b1(cu) (kossi) (wotkā) (•) (mäśkit)(träṅ)käṣ kāsu pācar
4A 65 b5tsmāraṃ b5(ppus) (tākiṣ) (•) (mäśkit)(träṅkäṣ) (mā) (māski) kärsnāl
5A 65 b6träṅkäṣ ote täpreṃ knānmāṃmäśkitāṣāṃ
6A 71 b21 ॥ täm kaklyuṣuräṣmäśkitlyutārr ats lāntuneyäṣ pärsko
7A 73 a5säs täṣ lānt semäśkitmukaphalku ñom a6///
8A 73 b6b612σ /// snehākṣimäśkitśomiṃ lyu(tār) (me)maṣ
9A 74 a4träṅkiñc nātäk kupre nemäśkitwaṣtäṣ läntässi kälpāl
10A 76 and 83 b4(yā)mlune yneś knānatmäśkitträṅkäṣ päklyoṣ pācar mät
11A 81 a3kakmuräṣ träṅkäṣ tärkor tāś-śimäśkitpläc w· /// a4
12A 90 a2ārśi-niṣkramā(ntaṃ)ś(ā)kkiṣimäśkitṣeṣ ; kādi a3
13A 90 b2lamar kuc prakṣäl nandemäśkitpracri watkurā b3///
14A 99 a2a2 /// mmäśkitpāṣāt ; riṣakun(e) ;
15A 100 a4a4/// (ka)klyuṣuräṣ sundarimäśkit nātäk träṅktsi pkā
16A 108 b2(taṃ)n(e) wkänyo nandemäśkitṣñi tuṅk ylā b3
17A 120 b5ne sām b5///mäśkitkärsnālyī tām praṣt penu
18A 143 a1a1/// kk·ṣimäśk(i)ttñ(i) tnä /// a2
19A 156 b6b6/// ākṣiñāṣt nandemäśkitwaṣtäṣ läc ṣāmaṃ lo
20A 159 b5kar kos ne nandemäśkitparä /// b6///
21A 233 a1a1/// t semäśkitlämṣāc cam – – ///
22A 233 b5: 30 tmäṣ wemäśkita – /// b6
23A 383 a2/// 10-4 tmäṣ opäntäṣmäśkitklānt tri pukäl ///
24A 394 b3tärkor yāmtsātäṃ tmäṣ sämmäśkitwaṣtäṣ läntässi kälporā lyutār
25A 399 b3träṅkäṣ ṣokyo prākär sāmmäśkit/// b4/// näk
26A 399 b6ñitmäṣ padmāvatimäśkit: śla āñcālyi träṅkäṣ
27IOL Toch 287 b3/// b3/// (śā)kkiṣimä(śk)i(t)/// b4/// ·ā
28YQ N.2 and N.6 b4(lā)nt se devadatte ñomāmäśkitṣe(m) /// b5