🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

añumāski

Cite this page as:"añumāski". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_añumāski (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “astounding, amazing, wonderful”; “astounded, amazed”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:añumāski
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomañumāskiañumāski
voc
acc
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

 • añumāski “astounding, amazing, wonderful” “astounded, amazed”
  sg.msg.f
  nomañumāskiañumāski
  • añumāskiṣi “astounding, amazing, wonderful” “astounded, amazed”
   sg.m
   accañumāskiṣiṃ

Occurrences

añumāski

1A 9 b6pälkoräṣ puk wras(añ) b6 añumāski nāṃtsuṣ karyeñctaṃne
2A 21 b4pältsäṅkāṣ o(t)e b4 (täpreṃ) añumāski oñi cmol kar taṃne
3A 22 a6bṛhadyuti mlamānn oki sukyo añumās(k)i b1 (nāṃtsu) – – – – – – – kuss
4A 48 b5– – (tämne) wäknā rājagriyaṃ añumāski nā(ṃtsu) /// b6
5A 64 a6täm kaklyuṣuräa6(ṣ) (poñś) (añumāski) nāṃts(u)ṣ träṅkiñc ote täpreṃ
6A 153 a2akmalyo kälymāṃ pälkoräṣṣ ats añumāski nā(ṃ)tsus träṅkäṣ /// a3
7A 153 a4ntaṃ ॥ täm añumāski ; kuc ne moklāñ
8A 153 a510σ /// (:) ṣokyo añumāski ; ṣokyo nu weyeṃ
9A 253 b8(upaśodha)ne träṅkäṣ«†ä» tṣ-äk śkaṃ añumāski nasam tanne s· – – –
10A 254 a5āñmaśśäl tāskmāṃ pā(kär) (yāmlu)a5(neyo) (añumāski) (nāntsu)ṣ träṅkiñckutsmātaṃ
11A 273 a4(akṣris) (kaśaṃ) (yäñc) (॥) (añumāski) (weyeṃ) (nāṃtsu) (brahmāyu) (trä)ṅkäṣ
12A 280 b6/// b6 /// iryāpathäntuyo añumāski weyeṃ lutkäsmāṃ ॥ ///
13A 299 b7träṅkäṣ kācke pa(r)s(ā)r klyom añumāski /// b8 /// māṃ
14A 313 b8– – – – – – – (āpṣā)b8trikāñ wrasañ cam añumāski weyeṃ ñäktaśśi pätt· ///
15A 320 b7(5) /// b7 /// (a)ñumāski lyalyutäk täm (ṣurmaṣ) (sne)
16A 397 b1cämplune lkātr-äṃ kuyalt(e) – – (a)ñumāski kuc ne täm lyutār
17A 447 a1 a1 /// laṃ añumāski wramäṃ kupre-ne kri
18THT 3988.a b7ntä mä ·ki – – añumāski wram yām·· /// b8
19YQ I.9 b6; b6 /// (a)ñumāski ote täpreṃ weyeṃ sas

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.