Announcements

tāskmāṃ

Cite this page as:"tāskmāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tāskmāṃ (accessed 15 Apr. 2024).
 
Meaning:“resembling”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:tasemane
Lexeme variants:tāskmāṃ
 
Number:singular; plural
Root character:non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:present
Stem class:2
Valency:intransitive
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ
voc
acc tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

 • tāsk-
  • tāsk- gv
   • tāsk- gv.prs2
    • tāskmāṃ part.gv.prs2
     sg.m sg.f pl.m pl.f
     nom tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ
     acc tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ tāskmāṃ

Occurrences

tāskmāṃ

1A 29 a1(sma)a1le cam yāmluneyaśältās(km)āṃ///
2A 43 and 52 b1sne w(ā)sklune ṣulis tsäṅkraśśälb2skmāṃ
3A 114 b4wā – ñc(a)śśältāskmāṃ
4A 166 b1; wärpitär ; tmaśśältāskmāṃ:
5A 166 b5/// ñciṣäṃ : tmaśśältāskmāṃcami ṣoṅkātsāśśi b6///
6A 175 a3a3/// t käṣyāpt(ā)skm(āṃ)/// a4/// (kapi)lavāstu
7A 177 b2/// b2/// yātāsk(m)āṃ·ñ··ly··uneyaśśäl naṣt ṣñikek pracar
8A 198 a2a2p yatär tmaśśältāskm(ā)ṃ/// a3mu ṣät
9A 202 a1a1/// ltāskmāṃwtākot kā a2///
10A 216 a4/// kuc ne mātāskmāṃśā a5/// ṣ«†ä»
11A 218 a2päñcäṃ – – – k· ṣñit(ā)skm(āṃ)
12A 254 a4yātlunentuyo ṣñi ṣñi āñmaśśältāskmāṃ
13A 312 a1 mäṃt ne y· – – – ṣul tāṣ tmaśśältāskmāṃ
14A 315 and 316 a2ñäkciṃ airāvaṃ (oṅkäl)m(e) śuṇḍaśśältāskmāṃ
15A 315 and 316 b5॥ täm mätne su(mer-ṣulis) (mrācaṃ) pāṇḍukampal pāre(nā) (ñäkci) b5 parijātträ stām kälymāṃ tāṣ tmaśśältāskmāṃāsāṃ
16A 336 b7(tā)skmāṃ
17A 336 b8(kä)lpāluneyäśśältāskmāṃ
18A 353 a4– – – – ālak penu märkampalistāskmāṃmärkampal tmāṃ nu yasā
19A 378 a2śākwis kusraṃ ; tmaśśältāskmāṃtñi ; śālyi pāa3(ci)
20A 390 a4t· /// a4///tāskmāṃnāṃtsu • andhakalpaṃ •
21A 401 b5/// ṣt· tsalpaṣ tmaśśältāskmāṃ/// b6///
22THT 1353 b4/// b4/// –tāskmāṃsu ne nāṃ ///
23THT 1589.h a2a2/// – śśältāskmāṃ·wr· /// a3///
24THT 1885 a1a1/// ·ś·ttāskmāṃtä – /// a2
25THT 2170 a1a1/// –tāskmāṃtna ·c· /// a2
26THT 2520 b2/// b2/// śśältāskmāṃn·nde ///
27YQ II.15 a4t(ā)skmāṃ