🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kälymāṃ

Cite this page as:"kälymāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kälymāṃ (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:“standing, being situated”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:kälymāṃ
 
Number:singular; plural
Stem:present
Stem class:2
Valency:intransitive
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkälymāṃkälymāṃkälymāṃkälymāṃ
voc
acckälymāṃkälymāṃkälymāṃkälymāṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kälymāṃ

1A 13 a1pälkāt cesäm amoktses kātsekälymāṃcesm-äk puk śtwar śälkās
2A 16 b2·l· praski oki ṣoma-kälymekälymāṃsmimāṃ akmalyo pñintwāśśi tampe
3A 16 b3; śilpavāṃ : knānmāṃkä(lymāṃ); b4prajñavāṃ ;
4A 73 a6tmäṣ ṣomaṃ tpär waṣtwaṃkälymāṃpäñ b1
5A 91 b2lkāṣ-ñy oki ; ksāckälymāṃ; rätraṃ pyā b3
6A 153 a2älyunt indrisyo ṣät akmalyokälymāṃpälkoräṣṣ ats añumāski nā(ṃ)tsus
7A 213 b7b7/// ñceyntu sākätkälymāṃpältsäkyo-kk ats ///
8A 254 b3ñemiṣinäs skāksaṃ ṣtāṅksaṃ kuccatāksaṃkälymāṃnirmitṣinās ris ṣärpäsmāṃ träṅkiñc
9A 296 b4täm kaklyuṣuräṣ rīyākälymāṃripā /// b5ṣṣäṣ
10A 315 and 316 b5(ñäkci) b5parijātträ stāmkälymāṃtāṣ tmaśśäl tāskmāṃ āsāṃ
11YQ II.5 b4kupāraṃ b4(skyās) (sañceyntu) (sākät)(kälymāṃ)(pältsäkyo-kk) (ats) (lyu)krā särki